Førtidspension - tilkendt før 2003

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension

Om førtidspension tilkendt før 2003

Beløbet du får i førtidspension afhænger af, hvilken type førtidspension du er tilkendt.

De fire typer førtidspension:

 • Almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og ekstra tillægsydelse
 • Forhøjet almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse
 • Mellemste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb
 • Højeste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb

Invaliditetsbeløbet, førtidsbeløbet og de ekstra tillægsydelser er skattefrie, men din førtidspensions grundbeløb og pensionstillæg kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever fx har indtægter ved siden af pensionen.

Månedligt beløb for førtidspension (tilkendt før 2003) i kr. før skat (2024)

  Enlig  Gift/samlevende 
Grundbeløb  6.815  6.815
Pensionstillæg  7.078  3.420
Invaliditetsbeløb  3.488  3.488
Førtidsbeløb  1.824  1.824
Erhvervsudygtighedsbeløb  4.574  4.574
Ekstra tillægsydelse ved forhøjet almindelig førtidspension  1.664

1.664

Ekstra tillægsydelse ved almindelig førtidspension  3.488  3.488
 

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension til din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Du får førtidspensionen udbetalt forud, hvis du er tilkendt førtidspension inden den 1. februar 1999. Det betyder, at den pension du får i fx marts bliver udbetalt sidste bankdag i februar.

Hvis du derimod er blevet førtidspensionist efter den 1. februar 1999, får du udbetalt din førtidspension bagud. Det betyder, at den pension du får i fx marts bliver udbetalt den sidste bankdag i marts.

Indkomst

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have andre indkomster, når du får førtidspension, men det kan have betydning for, hvor meget du kan få i grundbeløb og pensionstillæg.

Invaliditetsbeløbet, førtidsbeløbet og de ekstra tillægsydelser er skattefrie og kan derfor ikke blive sat ned.

Indkomster der kan have betydning for, hvad du får i grundbeløb og pensionstillæg, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn og honorarer
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension
 • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger.

 Indkomst i kr. om året før skat (2024)

Du er:

Dit grundbeløb bliver sat ned, hvis din/jeres indkomst er over:

Du kan ikke få grundbeløbet, hvis din/jeres indkomst er over:

Procentsats for nedsættelse:

Enlig

371.800 kr. 508.100 kr.   60%

Samlevende

371.800 kr. 508.100  kr.   60%

Gift

252.300 kr. 388.600 kr. 
 60%

Dit grundbeløb kan blive sat ned

Dit grundbeløb kan blive sat ned, hvis din årlige indkomster overstiger en bestemt indkomstgrænse, jf. ovenstående tabel. Indkomstgrænsen afhænger af, om du er enlig, samlevende eller gift.

Grundbeløbet påvirkes kun af din egen indkomst, uanset om du er enlig, samlevende eller gift. 

Hvis du modtager førtidspension, og du var samlevende før 1. marts 1999, så skal du kontakte Udbetaling Danmark for vejledning om din pension.

Eksempel:
Hvis du for eksempel er enlig, så bliver dit grundbeløb nedsat, hvis du har en årlig indkomst på mere end 359.200 kr. Du kan ikke få grundbeløbet, hvis din årlige indkomst overstiger 491.300 kr.
Det vil sige, at hvis din årlige indkomst er på 400.000 kr., så fratrækkes de første 359.200 kr., hvorefter der er 40.800 kr. tilbage, som vi tager 60% af og nedsætter dit årlige grundbeløb med. I dette tilfælde vil det årlige grundbeløb blive nedsat med 24.480 kr. (40.800 * 60%).

Hvis du ikke er førtidspensionist hele året eller skifter samlivsstatus i løbet af året, så omregnes taksterne på 359.200 kr. og 375.900 kr., til det antal måneder du er førtidspensionist eller er enlig i det pågældende år. Hvis du fx modtager førtidspension fra den 1. juli, så vil du i det pågældende år være førtidspensionist i 6 måneder. Beløbene vil derfor blive halveret, så de i stedet vil være 179.200 kr. og 121.900 kr. for enlige.

Årligt pensionstillæg og indkomst i kr. før skat (2024)

Du er: Pensionstillægget bliver sat ned, hvis din/jeres indkomst er over: Du kan ikke få pensionstillægget, hvis din/jeres indkomst er over: Procentsats for nedsættelse:  
Enlig 93.400 kr. 368.300 kr. 30,9%
Gift/samlevende med pensionist 187.100 kr. 443.600 kr. 16%
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist 187.100 kr.  315.400 kr.  32%
   

Dit pensionstillæg kan blive sat ned

Hvis du og din eventuelle samlever har indkomster, kan dit pensionstillæg blive sat ned eller bortfalde. Hvor meget dit pensionstillæg nedsættes afhænger af din og din ægtefælles/samlevers indkomst, samt om din ægtefælle/ samlever er pensionist.

Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist, så medtager vi ikke hele din ægtefælles/samlevers indkomst til beregning af dit pensionstillæg. Vi ser bort fra de første 54% af indkomsten.

Hvis du ikke er pensionist hele kalenderåret, så omregnes ovenstående beløb til det antal måneder du er pensionist i det pågældende år.

Hvis du modtager førtidspension, og du var samlevende før 1. marts 1999, så skal du kontakte Udbetaling Danmark for vejledning om din pension.

Eksempel: 
Det vil sige, at hvis din ægtefælle/samlever fx har en årlig indkomst på 200.000 kr., ud over arbejdsindkomst, så ser vi bort fra 54% af indkomsten og medtager det resterende beløb i beregningen af dit pensionstillæg. I dette tilfælde vil din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen være 92.000 kr. (200.000 * 54% = 108.000 kr. 200.000 - 108.000 = 92.000 kr.). 

Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Din kommune kan gøre din pension hvilende, hvis de kan se, at du over en længere periode kan tjene mere end 163.560 kr. (2024)  om året. Men du kan ikke få frakendt din førtidspension, medmindre du selv søger om det.

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte din kommune.

Du skal også kontakte din kommune for at få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 163.560 kr. (2024) om året.

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere, når Udbetaling Danmark beregner din pension.

Det betyder, at din pension ikke længere vil være afhængig af, hvor meget din ægtefælle/samlever tjener, hvis der er tale om arbejdsindkomst, fx løn, honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er aktiv i driften). Hvis du er gift eller har en samlever, vil din pension stadig blive beregnet efter reglerne for 'samlevende/gift' - også efter 1. januar 2023. 

Hvis din ægtefælle/samlever modtager en indkomst, der kan sidestilles med en arbejdsindkomst, fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller efterløn, så vil den heller ikke længere indgå i beregningen af din pension efter 1. januar 2023. 

Ægtefælles/samlevers øvrige personlige indkomster, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er passiv i driften) samt kapitalindkomst og aktieindkomst, indgår stadig i beregningen af din pension.  

De nye regler omfatter både beregningen af folkepension, førtidspension og seniorpension.

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på i forhold til dit varmetillæg fra Udbetaling Danmark, hvis du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode. 

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har opholdstilladelse og får adresse hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, om det betyder noget for dit varmetillæg. 

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, og opholdet forventes at vare højst omkring 4-6 måneder, vil det sandsynligvis ikke påvirke dit varmetillæg. Udbetaling Danmark vurderer, hvad det betyder i din konkrete situation, når du ringer til dem.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter. 

Hvis du er enlig og får varmetillæg

Hvis du får pension som enlig og får varmetillæg, vurderer Udbetaling Danmark samtidig, om det har betydning for din pension som enlig.

Din pension som enlig, hvis du giver husly til ukrainske flygtninge

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, har det betydning for dit varmetillæg. Du kan beregne, hvad det betyder her:

Hvis du låner dit sommerhus ud

Det har ingen betydning for dit varmetillæg, hvis du lader andre bo gratis i dit sommerhus eller lignende, som ikke er din egen faste bolig. 

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Opgørelse af din førtidspension

En gang om året gør Udbetaling Danmark op, om du har fået det, du havde ret til i førtidspension året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering. 

Opgørelsen vil enten vise, at:

 1. Du har fået den førtidspension, du har ret til
 2. Du har fået for meget i førtidspension, og du skal betale penge tilbage
 3. Du har fået for lidt i førtidspension, og du skal have penge tilbage.

Hvornår gør Udbetaling Danmark min førtidspension op?

Udbetaling Danmark udsender opgørelsen af din pension fra slutningen af maj måned. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomhed, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op fra september.

Hvordan gør Udbetaling Danmark min pension op?

Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din førtidspension på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af din pension, kan du se hvilke indkomstoplysninger, Udbetaling Danmark har beregnet din førtidspension ud fra. 

Hvis du vil se de beregninger, som er brugt til opgørelsen af din førtidspension, er du velkommen til at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

Læs mere:

Enlig eller samlevende

Når du modtager pension, er det vigtigt, at du ved, om du er enlig eller samlevende. Som hovedregel får du nemlig mere i pension, hvis du er enlig, end hvis du er samlevende. Derudover har du som pensionist det, der hedder oplysningspligt. Det vil sige, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du fx går fra at være samlevende til enlig eller omvendt.

Som udgangspunkt er man enlig, hvis man bor alene, mens man er samlevende, hvis man bor sammen med en anden person på fælles bopæl. Men det afgørende for, om man bliver betragtet som samlevende, er, om man har fælles husførelse med en anden person.

Hvad er ’fælles husførelse’?

Man har ’fælles husførelse" med en anden person, hvis man fx deles om indkøb, madlavning, praktiske opgaver og udgifter til bil. Det vil altså sige, at man godt kan have fælles husførelse med en, man ikke bor sammen med og alligevel være samlevende.

Man kan også godt være samlevende med en, man ikke er kæreste eller gift med, da det afgørende er, om man har fælles husførelse.

Du kan ændre din samlivsstatus her:

Film om enlig eller samlevende

Se en kort film om, hvornår man betragtes som enlig, og hvornår man betragtes som samlevende.

Se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende.

Hvornår bliver du betragtet som samlevende?

Udbetaling Danmark betragter dig som samlevende, hvis du har økonomiske fordele ved at dele udgifterne til fx dagligvarer og bil eller praktiske fordele ved at dele opgaver som madlavning, afhentning af børn og lignende. Fordelene skal svare til de fordele, som gifte har.

Du kan derfor blive betragtet som samlevende, hvis:

 • Du bor sammen med en, du har fælles husførelse med, også selvom personen ikke er din kæreste.
 • Du bor alene og har fælles husførelse med en, der bor et andet sted, fx din kæreste.

Hvis du bor sammen med fx en bror eller en forælder, og I har fælles husførelse, vil I ikke blive betragtet som samlevende. For at blive betragtet som samlevende, skal I nemlig kunne gifte jer efter dansk ret.

Læs mere:

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får pension som enlig og evt. varmetillæg, og du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode.  

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for din pension eller dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal Udbetaling Danmark vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Men Udbetaling Danmark skal altid vurdere den enkelte situation. Derfor skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, hvad det betyder i din konkrete situation.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter.

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, skal du give besked, så Udbetaling Danmark kan vurdere, om det har betydning for din pension som enlig og evt. varmetillæg. 

Hvis du får varmetillæg

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Husk at oplyse om ændringer

Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse fra november her:

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet Udbetaling Danmark. Det kan nemlig have betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Du skal fx give os besked, hvis:

 • dine indkomster ændrer sig
 • du ændrer samlivsstatus
 • du flytter adresse i Danmark eller rejser til udlandet
 • din eller din ægtefælles/samlevers formue ændrer sig
 • der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed

Du kan se alle situationer, hvor du skal give besked om ændringer her:

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her:

Der kan ske ændringer i dit liv, som påvirker dine indkomster. Hvis dine indkomster ændrer sig, kan det have betydning for din førtidspension. 

Når du skal oplyse ændringer om dine indkomster, skal det enten gøres i din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen eller til Udbetaling Danmark.  

I skemaet nedenfor kan du finde svar på, hvor og hvornår du skal oplyse om ændringer i dine indkomster, så du får udbetalt den førtidspension, du har ret til. 

Hvornår er du blevet, eller bliver førtidspensionist?  

Hvornår gælder ændringerne til dine indkomster fra? 

Hvor skal du ændre dine indkomster?

Jeg bliver førtidspensionist den 1. januar  Ændringen gælder fra den 1. januar  Skattestyrelsen
Jeg har været førtidspensionist hele året Ændringen gælder for i år Skattestyrelsen

Jeg er blevet førtidspensionist i løbet af dette år
Ændringen gælder for næste år Skattestyrelsen
    Ændringen gælder for i år Udbetaling Danmark
Jeg har været førtidspensionist hele året, og min ægtefælle/samlever bliver førtids-, senior- eller folkepensionist i år 
Ændringen gælder fra min ægtefælles/samlevers overgang til førtids-/senior-/folkepension

Udbetaling Danmark
Jeg har været førtidspensionist hele året, og min ægtefælle/samlever går fra at være førtids-/seniorpensionist til folkepensionist
Ændringen gælder fra min ægtefælles/samlevers overgang til folkepension


Skattestyrelsen
Jeg har været førtidspensionist hele året, men der er sket ændringer i min samlivsstatus Ændringen gælder fra samlivsændringen Udbetaling Danmark

Andre pensioner: Hvad betyder det for min førtidspension?

Obligatorisk Pension er en pensionsordning for dem, der modtager visse offentlige ydelser, fx førtidspension. Pensionsordningen trådte i kraft den 1. januar 2020.

Hvis du startede med at få indbetalt bidrag til din obligatoriske pensionsordning fra 2020, vil det fremgå af din udbetalingsmeddelelse. Det er staten, der betaler bidragene til din obligatoriske pensionsordning. Du vil derfor ikke få mindre i førtidspension, mens du sparer op.

Din ydelse er stadig den samme. Du vil ikke få mindre udbetalt, selvom du sparer på til din pension. Hver gang du får udbetalt din ydelse, får du et ekstra beløb, som automatisk bliver indbetalt til din pension.

Hvornår får du udbetalt Obligatorisk Pension?

Du får automatisk udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen - og lige så længe du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen tidligere. 

Din førtidspension ændres automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke beholder de tillæg, du har modtaget sammen med din førtidspension. Der er dog enkelte situationer, hvor du har ret til at bevare dine tillæg som folkepensionist:

 • du fortsætter med at få bistands- eller plejetillægget som folkepensionist, hvis du modtager det sammen med din førtidspension
 • hvis du har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse før den 1. januar 2002 kan du beholde førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb, til du er 67 år, hvis du har modtaget tillæggene op til din overgang til folkepensionist.

Ved dødsfald

Der er mange forhold at tage stilling til, når man mister ens nærmeste. Der opstår både praktiske og økonomiske spørgsmål - i en periode, der er præget af sorg.

Med guiden 'Når livet slutter' kan du danne dig et overblik over, hvad du skal tage stilling til, hvis du mister en af dine nærmeste.

Når du bor sammen med din ægtefælle/samlever, der også modtager pension (folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension), får din ægtefælle/samlever udbetalt din førtidspension, når du dør. Din ægtefælle/samlever får automatisk udbetalt din førtidspension i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension.

Det er en betingelse, at du og din ægtefælle/samlever har fælles bopæl på tidspunktet for dit dødsfald. Hvis du eller din ægtefælle/samlever bor alene, fx på plejehjem, får din ægtefælle/samlever ikke efterlevelsespension.

Automatisk udbetaling

Hvis din ægtefælle/samlever har ret til efterlevelsespension, får vedkommende den automatisk udbetalt til sin NemKonto.

Din ægtefælle/samlevers egen pension bliver ikke ændret i den periode, hvor vedkommende modtager efterlevelsespension.

Når de tre måneder er gået, vil din ægtefælle/samlever automatisk få udbetalt pension som enlig.

Oplysning om dødsfald

Udbetaling Danmark får automatisk besked om dødsfaldet fra Folkeregistret. Dine pårørende skal derfor ikke gøre noget i forhold til at få udbetalt efterlevelsespension, når du dør.

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, skal dine pårørende dog selv kontakte Udbetaling Danmark. Folkeregistret giver nemlig ikke automatisk besked til Udbetaling Danmark om dødsfaldet.

Læs mere

Hvis dine pårørende ikke har ret til efterlevelsespension, kan de søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp her: 

Læs om hvad der sker med ATP Livslang Pension og ældrechecken ved dødsfald:

Dine pårørende kan have ret til begravelseshjælp, når du dør. Du kan læse mere om begravelseshjælp her: 

Hvis du modtager førtidspension og bor sammen med din ægtefælle/samlever, der modtager pension (folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension), får du automatisk udbetalt din ægtefælles/samlevers pension i op til tre måneder efter, at din ægtefælle/samlever er gået bort. Det kaldes efterlevelsespension.

Det er en betingelse, at du og din ægtefælle/samlever havde fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet. Hvis du eller din ægtefælle/samlever boede alene, fx på plejehjem, får du ikke efterlevelsespension. 

Automatisk udbetaling

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din ægtefælle/samlever fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når efterlevelsespensionen udbetales.

Din egen førtidspension bliver ikke ændret i den periode, hvor du modtager efterlevelsespension.

Når de tre måneder er gået, vil du automatisk få udbetalt førtidspension som enlig.

Oplysning om dødsfald

Udbetaling Danmark får automatisk besked om dødsfaldet fra Folkeregistret. Du skal derfor ikke gøre noget i forhold til at få udbetalt efterlevelsespension ved dødsfald.

Hvis din ægtefælle/samlever bor eller opholder sig i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, skal du dog selv kontakte Udbetaling Danmark. Folkeregistret giver nemlig ikke automatisk besked til Udbetaling Danmark om dødsfaldet.

Læs mere

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du som pårørende søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp her: 

Læs om hvad der sker med ATP Livslang Pension og ældrechecken ved dødsfald:

Som pårørende kan du have ret til begravelseshjælp, når din ægtefælle/samlever dør. Du kan læse mere om begravelseshjælp her:

Når du dør, ophører retten til førtidspension dagen efter dødsfaldet.

Førtidspension udbetales for en måned ad gangen, og der kan derfor være udbetalt for lidt eller for meget i pension i den måned, hvor dødsfaldet sker.

Er der udbetalt for lidt i førtidspension, vil beløbet blive udbetalt til din ægtefælle. Hvis I er samlevende, men ikke er gift, vil beløbet blive udbetalt til boet.

Er der udbetalt for meget i førtidspension, vil kravet blive sendt til boet.

Udlandet

Den 31. januar 2020 forlod Storbritannien EU.

Storbritannien og EU har lavet en aftale, som fortsat sikrer dig ret til pension, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Du har ret til førtidspension, hvis du er britisk statsborger med bopæl i Danmark. Hvis du som dansk eller britisk statsborger allerede bor/boede i Storbritannien før den 31. december 2020 og bliver boende, har Brexit ingen betydning for din førtidspension fra Danmark. 

Hvis du flytter til Storbritannien efter den 31. december 2020, kan du tage din førtidspensions grundbeløb med, hvis du er statsborger i Danmark, i et EU/EØS-land eller Schweiz, og du har boet i Danmark i mindst 10 år eller 1/4 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du får tilkendt pension. Perioden, du bor i Danmark, skal være sammenhængende og grænse op til pensionstidspunktet. 

Er du statsborger i et land uden for Storbritannien og EU/EØS, kan du få førtidspension, hvis du:

 • er flyttet til eller har fået arbejde i Storbritannien eller et EU/EØS-land efter den 31. december 2020 og
 • forud for dette var omfattet af lovgivningen for pension i Storbritannien eller et EU/EØS-land og
 • i øvrigt opfylder betingelserne for at få førtidspension.

Andre emner

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til fuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Det vil sige, det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at være på førtidspension. Det er derimod Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du er blevet tilkendt den.

Her kan du se, hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål:

Kontakt din kommune

Hvis du har spørgsmål til din sag om førtidspension, skal du kontakte din kommune. 

Det kan fx være ved spørgsmål om, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, eller hvis du ønsker at søge forhøjelse af pensionen på grund af dit helbred.

Du kan finde kommunens telefonnummer på din kommunes hjemmeside.

Kontakt Udbetaling Danmark

Har du spørgsmål til beregningen eller udbetalingen af din førtidspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Du finder Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger nederst på siden. 

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvordan giver jeg en anden fuldmagt?

Hvis du ønsker, at en anden person, skal hjælpe dig med din sag, skal du udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark. Hjælperen kan fx være et familiemedlem eller en ven.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Derfor skal du kontakte eller klage til din kommune, hvis du er uenig i deres afgørelse af, om du kan få førtidspension. Kommunen skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Du kan læse om, hvordan du anmelder mistanke om snyd med førtidspension:

Lovgivning

Læs også:

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension