Hvis du er pensionist hele kalenderåret, bliver din pension beregnet ud fra din forskudsopgørelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er pensionist fra 1. januar i det kommende kalenderår, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din seneste forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. 

For at sikre, at du får det rigtige i pension og evt. ældrecheck fra starten af det nye år, er det vigtigt, at du opdaterer din forskudsopgørelse med de indkomster, du forventer at have i 2020.

Hvornår skal jeg senest opdaterer min forskudsopgørelse?

  • Hvis du bagudbetalt, skal du senest opdatere din forskudsopgørelse den 13. januar 2020
  • Hvis du er forudbetalt, skal du senest opdatere din forskudsopgørelse den 9. december 2019

På den måde har Udbetaling Danmark de nyeste oplysninger om dine indkomster, når de beregner, hvor meget du skal have i folke- eller førtidspension 

Hvis du er gift eller samlevende, er det også vigtigt, at din ægtefælles/samlevers forskudsopgørelse er rigtig, da den også har betydning for din pension.  

Hvis din indkomst ændrer sig i løbet af året, er det vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse. På den måde er du med til at sikre, at du får den pension, du har ret til i løbet af året.

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra Skattestyrelsen, når du ændrer din forskudsopgørelse. Du skal derfor ikke selv kontakte Udbetaling Danmark, hvis du retter i din forskudsopgørelse.

Hvis du ændrer i din forskudsopgørelsen i løbet af året, og din pension derfor bliver sat ned eller op, får du en ny pensionsmeddelelse. Det gør du også, hvis ændringen har betydning for din tillægsprocent. Hvis ændringen ikke påvirker din pension eller din tillægsprocent, får du ikke en ny pensionsmeddelelse.

Hvis du skal ændre din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen, skal du gøre det inden en bestemt dato i hver måned, for at ændringen kan nå at blive registreret ved næste udbetaling af din folke- eller førtidspension.

Månedlig deadline for ændring af din indkomst i 2019:
14. januar 15. april 15. juli 14. oktober
1. februar 12. maj 12. august 11. november
11. marts 10. juni 16. september 9. december

Forskudsopgørelsen viser bl.a. dine forventede indkomster for det kommende år.

Det er ud fra din forskudsopgørelse, at Skattestyrelsen beregner, hvor meget du skal betale i skat. Udbetaling Danmark bruger forskudsopgørelsen til at beregne, hvor meget du skal have i folke- eller førtidspension.

Fra midten af november kan du rette din forskudsopgørelse for det kommende år. I løbet af året kan du løbende rette din forskudsopgørelse for det aktuelle år. Det er især vigtigt, at du ændrer din forskudsopgørelse, hvis der er sket ændringer i din økonomi. På den måde er du med til at sikre, at du får det rigtige i folk- eller førtidspension og betaler det rigtige i skat.

Ændringer i din økonomi kan fx være:

  • Udbetaling af andre pensioner end din folke- eller førtidspension
  • Renteindtægt- og udgifter
  • Aktieindkomst- og udbytte

Her kan du ændre din forskudsopgørelse: