Anmeld mistanke om snyd

Her kan du anmelde en mistanke om snyd og læse om, hvordan du gør

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du vil være anonym i din anmeldelse af snyd, skal du undgå at give oplysninger, der kan identificere dig over for den, der bliver anmeldt. Udbetaling Danmark har pligt til at give den anmeldte alle de oplysninger, der er givet i anmeldelsen.

Det kan fx være, hvis

 • du i anmeldelsen fortæller om, hvorfra og hvordan du kender den anmeldte
 • du opgiver dine kontaktoplysninger i telefonen eller på skrift
 • du har indtastet dit CPR-nr., da du ringede op til Udbetaling Danmark
 • din telefon har aktiveret ’Vis nummer’.

Du vil altid få at vide i telefonen, hvad Udbetaling Danmark videregiver til den, der bliver anmeldt. Dvs. hvis de kan se dit telefonnummer, eller du har tilkendegivet dit navn eller CPR-nr. i telefonen.

Når Udbetaling Danmark modtager en anmeldelse om snyd, undersøger de den anmeldtes forhold. Udbetaling Danmark kontakter den anmeldte og oplyser om, at han/hun er blevet anmeldt for snyd. Herefter bliver den anmeldtes forhold undersøgt. Det sker ved at Udbetaling Danmark sammenholder de oplysninger, du som anmelder har givet, med oplysninger i de registre, de har adgang til.

En anmeldelse om snyd betyder ikke, at den anmeldte bliver mistænkt for noget ulovligt, eller automatisk mister retten til at få ydelser udbetalt. Anmeldelsen fører til, at Udbetaling Danmark indleder en kontrolundersøgelse. Det vil sige, at den anmeldtes forhold bliver undersøgt, fordi Udbetaling Danmark har pligt til at sikre, at deres udbetalinger til borgerne er rigtige. Borgernes sikkerhed kommer altid i første række, også når det handler om at undersøge en anmeldelse om snyd.

Du får ikke flere oplysninger, når du har sendt anmeldelsen
Som anmelder får du ikke svar på anmeldelsen, da du som anmelder ikke er part i sagen og har ikke ret til at kende Udbetaling Danmarks vurdering af oplysningerne i anmeldelsen.

En anmeldelse er oplysninger om en anden persons forhold, som du sender til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark undersøger oplysningerne i anmeldelsen og ser på, om den anmeldtes forhold har ændret sig på en måde, der kan have betydning for de ydelser, den anmeldte får fra Udbetaling Danmark.

En anmeldelse kan aldrig stå alene; det betyder, at Udbetaling Danmark altid vil se på, om der er sammenhæng mellem nye oplysninger og de oplysninger, Udbetaling Danmark allerede har adgang til.

Udbetaling Danmark orienterer altid den, der bliver anmeldt, hvis personen får en ydelse fra Udbetaling Danmark.

Det kan fx være:

 • Boligstøtte
 • Barselsdagpenge
 • Familieydelser
 • Folkepension
 • Førtidspension

Handler anmeldelsen om noget, der ikke vedrører ydelser fra Udbetaling Danmark, sender Udbetaling Danmark anmeldelsen videre til rette myndighed, fx Skattestyrelsen, kommunen eller politiet.

Snyd kan fx være, hvis en borger modtager børnetilskud som enlig forsørger uden at være enlig, eller modtager folkepension uden at have oplyst om arbejde eller ejendom i udlandet.

Hvis du får mistanke om snyd, kan du anmelde det til Udbetaling Danmark. Du kan anmelde mistanke om snyd, både ved at ringe til Udbetaling Danmark, sende et brev eller ved at klikke på ’Anmeld mistanke om snyd’ her på siden.

Der er tale om snyd, hvis en person ikke har givet Udbetaling Danmark de rette oplysninger, fx om en ændring i sin indkomst, som påvirker retten til at modtage ydelser som:

 • Boligstøtte
 • Barselsdagpenge
 • Familieydelser
 • Folkepension
 • Førtidspension

Når du anmelder en anden person, er det vigtigt, at du så præcist som muligt beskriver typen af snyd, omfanget og hvor længe det har varet ved, da det ellers vil være svært for Udbetaling Danmark at indlede en kontrolundersøgelse.

Derudover skal du oplyse følgende om den anmeldte:

 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by.

I anmeldelsen skal du beskrive, hvad din mistanke går ud på, og hvorfor du tror, der er tale om snyd. Du skal også oplyse, hvor længe du tror, der er snydt.

Som anmelder kan du vælge at være anonym, og derfor behøver du ikke at give dine egne kontaktinformationer. Hvis du giver dine egne kontaktinformationer, vil den anmeldte få at vide, at du er anmelderen, fordi Udbetaling Danmark skal sende alle oplysninger i anmeldelsen videre til den anmeldte.

Din anmeldelse bliver sendt til Udbetaling Danmark. Når du har sendt din anmeldelse, får du vist en kvittering, som du kan vælge at gemme på din computer.

Kontakt Kontrolenheden