Oplys indkomster fra corona-relateret arbejde

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du eller din ægtefælle eller samlever har ydet en ekstra indsats i forbindelse med corona-situationen, må det ikke få betydning for din folke-, førtids- eller seniorpension. 

Derfor skal du, hvis du er pensionist, og du eller din ægtefælle eller samlever har udført corona-relateret arbejde, oplyse de corona-relaterede indkomster til Udbetaling Danmark, så opgørelsen af din pension bliver beregnet på det korrekte grundlag.

Reglerne gælder:

 • Pensionister eller ægtefæller/samlevere, som har øget indkomst som følge af corona-relateret mer- og overarbejde.
 • Pensionister, som får indkomster fra et nyt, corona-relateret arbejde.
 • Offentligt og privatansatte, inklusive deltidsansatte, som har haft øgede indkomster fra corona-relateret mer- og overarbejde eller nyt arbejde.
 • Mer- og overarbejde eller nyt arbejde, der kan tilskrives corona, i perioden fra marts 2020 og frem til og med december 2021. 

Indkomsterne skal derudover være tjent som lønmodtager i en virksomhed i Danmark, EU/EØS, Schweiz eller Storbritannien.

Reglerne gælder ikke:

 • corona-relateret merarbejde opnået ved selvstændig virksomhed.

Hvad er corona-relateret mer- og overarbejde?

Mer- eller overarbejde omfatter alt arbejde, der går ud over det aftalte i forhold til ansættelseskontrakten, og som giver ret til betaling for det ekstra arbejde. Det vil sige, at der også skal ses bort fra bonusser og særlige tillæg, der direkte kan knyttes op på den ekstra arbejdsindsats.

Hvad er nyt, corona-relateret arbejde?

Ved nyt arbejde menes, at du ikke før marts 2020 havde dette corona-relaterede arbejde, men påtog dig det for at yde en ekstra indsats.

Eksempler på corona-relateret arbejde

Corona-relateret arbejde kan fx være:

 • Smitteopsporing
 • Testarbejde
 • Vaccinationer
 • Behandling, pleje og omsorg af patienter, plejehjemsbeboere og beboere i botilbud
 • Transport af mink og vacciner
 • Produktion af værnemidler

Hvad betragtes ikke som corona-relateret arbejde?

Arbejde uden relation til corona-situationen er ikke omfattet af reglerne. 

Det gælder fx arbejde i virksomheder, der generelt har oplevet øget efterspørgsel - fx udbringning af madvarer fra takeaway eller netbutikker, sommerhusudlejning og håndværkere mv.

Herudover gælder reglerne ikke corona-relateret merarbejde, opnået ved selvstændig virksomhed.

Start Oplys indkomster fra corona-relateret arbejde

Dette skal du have klar, før du kan oplyse dine corona-relaterede indkomster

Når du skal oplyse de corona-relaterede indkomster, skal du have følgende dokumenter klar:

 • Lønsedler for de måneder, du eller din ægtefælle/samlever har haft corona-relaterede indkomster
 • En underskrevet arbejdsgivererklæring

Arbejdsgiver skal udfylde en arbejdsgivererklæring

Din eller din ægtefælle/samlevers arbejdsgiver skal udfylde og underskrive nedenstående arbejdsgivererklæring, som du skal vedhæfte til Udbetaling Danmark, når du oplyser de corona-relaterede indkomster i selvbetjeningsløsningen. Du kan fx vedhæfte arbejdsgivererklæringen som pdf eller som billede.

Sådan gør du

Når du har alle dokumenter klar, oplyser du indkomsterne til Udbetaling Danmark. Du skal:

 • oplyse den corona-relaterede indkomst per måned efter AM-bidrag og før skat,
 • vedhæfte lønsedler for de måneder, der har været corona-relaterede indkomster,
 • vedhæfte den underskrevne arbejdsgivererklæring, og
 • skrive under på, at oplysningerne er korrekte.  

Udbetaling Danmark kan ikke se bort fra beløbene i den løbende beregning af pension. Vi ser udelukkende bort fra beløbene i opgørelsen af pension, som finder sted hvert år fra juni måned. Derfor skal du først oplyse dine indkomster, når året er gået. 

Indkomster, som er udbetalt i 2021

Hvis du senest den 31. maj 2022 oplyser corona-relaterede indkomster, der er udbetalt i 2021, indgår indkomsterne i opgørelsen af pension for 2021, som Udbetaling Danmark sender ud fra juni måned 2022.

Får Udbetaling Danmark oplysningerne på et senere tidspunkt, bliver sagsbehandlingstiden længere. 

Indkomster, som er udbetalt fra 1. marts 2020 – 31. december 2020

Har du endnu ikke oplyst corona-relaterede indkomster fra 2020, skal du kontakte Udbetaling Danmark. 

Når Udbetaling Danmark gør din pension op, ser vi i indkomstgrundlaget bort fra indkomster fra corona-relateret nyt arbejde eller mer- eller overarbejde, som er udbetalt og beskattet fra 1. marts 2020 frem til 31. december 2021.

Udbetaling Danmark ser bort fra indkomsterne i beregningen af grundbeløb, pensionstillæg, varmetillæg, mediecheck og ældrecheck. Der ses ikke bort fra indkomsten i forhold til helbredstillæg. 

Hvis den samlede opgørelse af din pension viser, at du er berettiget til at få en udbetaling, vil det fremgå af brevet med opgørelsen af pension for 2020.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension