Kontakt Udbetaling Danmark, Pension

Det spørger andre om

Udbetaling Danmark udsender normalt opgørelsen af din pension i juni måned, men i 2020 har vi sendt opgørelsen i september eller oktober. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomhed, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op umiddelbart herefter.

Det skyldes, at Udbetaling Danmark i foråret udskiftede it-systemet bag udbetaling af folke- og førtidspension. Perioden frem mod september 2020 har Udbetaling Danmark brugt til at klargøre det nye it-system til at opgøre din pension for 2019. 

Du må gerne arbejde, når du får folke- eller førtidspension. Men da din pension bl.a. er afhængig af din indkomst, kan den blive sat ned, hvis du har personligt arbejde, fx er lønmodtager. 

Hvis du er førtidspensionist skal du være opmærksom på, at din pension kan gøres hvilende i en periode, hvis du kan forsørge dig selv. Det kan du læse mere om her:

Skriv til Udbetaling Danmark, Pension

Udbetaling Danmark besvarer din henvendelse så hurtigt som muligt.

Postadresse

Udbetaling Danmark  
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

Ring på 70 12 80 61

Mandag - onsdag 08:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 17:00
Fredag 08:00 - 15:00
Få hjælp til det digitale  til kl. 17.00 

Ringer du på vegne af en anden?

Så har du brug for en fuldmagt.