Børne- og ungeydelse

Børne- og ungeydelsen udbetales automatisk til børnefamilier

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Fra den 1. januar 2022 træder en ny lov i kraft, som betyder, at børne- og ungeydelsen bliver delt lige mellem forældre, der har fælles forældremyndighed. 

Hvis I er forældre med fælles forældremyndighed og bor sammen, bliver ydelsen delt lige mellem jer for hvert barn. I kan ikke ændre delingen af ydelsen, når I bor sammen.

Hvis I er forældre med fælles forældremyndighed og bor hver for sig i hele perioden fra og med den 19. oktober til og med den 21. november 2021, bliver ydelsen ikke automatisk delt mellem jer. Ydelsen vil i stedet fortsætte med at blive udbetalt til den forælder, der får udbetalt ydelsen ved den sidste udbetaling i 2021. Det vil sige den 21. oktober 2021 for børneydelsen og den 21. december 2021 for ungeydelsen.

Hvis I er forældre med fælles forældremyndighed og flytter fra hinanden efter den 19. oktober 2021, bliver ydelsen automatisk delt lige mellem jer for hvert barn fra januar 2022.

Din ydelse bliver sat ned, hvis din indkomst er høj

Børne- og ungeydelsen bliver fortsat sat ned, hvis du har en indkomst, der overstiger topskattegrundlaget. I 2021 er topskattegrundlaget på 818.300 kr.

Den nye lov betyder, at din ydelse kun bliver nedsat ud fra din egen indkomst og ikke ud fra din ægtefælle indkomst. Du kan derfor godt få udbetalt det fulde beløb af din del af ydelsen, selvom din ægtefælle bliver sat ned i hans/hendes del af ydelsen pga. en høj indkomst.

Du kan løbende læse mere om den nye lov her

Udbetaling Danmark arbejder på at gøre klar til den nye lov, hvor børne- og ungeydelsen skal deles mellem forældre, der har fælles forældremyndighed. Du kan derfor løbende finde mere information om den nye lov her på siden.

Dit barns alder har betydning for, hvor meget du får i børne- og ungeydelse. Hvis dit barn lige er fyldt 3 eller 7 år, vil din børneydelse være faldet. Hvis dit barn lige er fyldt 15 år, vil du i stedet få ungeydelse, som bliver udbetalt hver måned.

Skylder du penge for daginstitution til kommunen?

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse. Du vil modtage et brev fra Gældsstyrelsen, hvis der er blevet modregnet i din ydelse. Hvis du har spørgsmål eller er uenig i det modregnede beløb, skal du kontakte kommunen.

Din indkomst betyder noget for, hvor meget du får

Børne- og ungeydelsens størrelse kommer også an på din indkomst. Hvis dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 818.300 kr. (2021), vil beløbet blive sat forholdsmæssigt ned.

Mangler du at betale børne- og ungeydelse tilbage?

Hvis du mangler at betale børne- og ungeydelse tilbage, bliver du trukket i din udbetaling af børne- og ungeydelse, ind til beløbet er betalt. Stopper du med at modtage børne- og ungeydelse, inden beløbet er betalt, får du et indbetalingskort på restbeløbet.

Børne- og ungeydelsen er et beløb, som du får for hver af dine børn, indtil de fylder 18 år. Beløbets størrelse afhænger af dit barns alder og din og din eventuelle ægtefælles indkomst. Det er som udgangspunkt barnets mor, der får udbetalt børne- og ungeydelse.

Du får automatisk udbetalt børne- og ungeydelse, hvis:

 • dit barn er under 18 år
 • dit barn opholder sig i Danmark
 • du bor i Danmark
 • den person, der har forældremyndigheden over barnet, er fuldt skattepligtig til Danmark
 • dit barn ikke er forsørget af det offentlige
 • du har boet eller arbejdet i Danmark i mindst 6 år inden for de sidste 10 år.

Hvis du har modtaget børne- og ungeydelse før 1. januar 2018 og stadig har ret til det, er du i stedet omfattet af et optjeningsprincip på 2 år. Det betyder, at du skal have boet eller arbejdet i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år.

Her kan du læse mere om, hvad børne- og ungeydelse er:

Vær opmærksom på, at du ikke kan få børne- og ungeydelse, hvis kommunen har truffet en afgørelse om, at:

 • et forældrepålæg ikke er overholdt – kommunen kan udstede et forældrepålæg, når der er risiko for, at barnets udvikling er i fare
 • pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3-årige ikke er overholdt
 • pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige ikke er overholdt
 • dit barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige
 • dit barn har haft ulovligt fravær fra undervisning på 15 % eller derover i en periode.

Særlige regler 

Der gælder særlige regler, hvis du:

Hvis du adopterer et barn

Adopterer du et barn, får du automatisk børne- og ungeydelse, når du bliver registreret som barnets forælder.

Du kan have mulighed for at få børne- og ungeydelse, før du bliver registeret som barnets forælder, hvis du fx har en plejetilladelse eller har fået et midlertidigt pas til barnet i Danmark. I de situationer bliver børne- og ungeydelsen ikke udbetalt automatisk, og du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark og sende dokumentation.

Børne- og ungeydelse bliver som udgangspunkt udbetalt til moren.

Nedenfor er der tre eksempler, hvor mor og far ikke er samlevende. Her kan du se, hvem pengene udbetales til i forskellige situationer:

Barnet bor sammen med sin mor 
Børne- og ungeydelsen bliver udbetalt til mor, når barnet og mor bor sammen. Det gælder også, når mor, far og barn bor sammen.

Barnet bor kun med sin far 
Hvis barnet kun bor sammen med sin far, udbetales børne- og ungeydelsen til barnets far.

Barnet bor hos begge forældre  
Hvis der er fælles forældremyndighed, og barnet opholder sig hos begge forældre, udbetales børne- og ungeydelsen til den forælder, barnet opholder sig mest hos. Opholder barnet sig lige meget hos begge, udbetales ydelsen til den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos.

Hvis du mener, at du skal have børne- og ungeydelse, men ikke får det udbetalt, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Dit barns alder har betydning for, hvilken ydelse du får

Du får udbetalt børne- og ungeydelse for hver af dine børn. Hvor meget du får, kommer an på barnets alder.

Så meget kan du få i børneydelse: 2021
0-2 år 4.629 kr. pr. kvartal

3-6 år

3.666 kr. pr. kvartal
7-14 år 2.883 kr. pr. kvartal
Så meget kan du få i ungeydelse: 2021
15-17 år 961 kr. pr. måned

Hvis dit barn fylder 15 år i løbet af et kvartal, vil du få børneydelse for månederne til og med, at barnet fylder 15 år. Herefter vil du få ungeydelse fra måneden efter, at dit barn er fyldt 15 år.

Du får ungeydelse ind til den dag, hvor dit barn fylder 18 år. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 16. april, får du ungeydelse for 16 dage i april. Herefter får du ikke længere ungeydelse.

Eksempel på udbetaling, når dit barn fylder 15 år:

Hvis dit barn fylder 15 år i maj, vil du modtage børneydelse i april for april og maj, og fra juni vil du modtage ungeydelse den 20. i hver måned.

Her kan du se, hvordan din børneydelse ændrer sig, når dit barn fylder 15 år

Din indkomst har betydning for, hvor meget du kan få

Børne- og ungeydelsens størrelse kommer an på din indkomst. Det betyder, at du vil få mindre udbetalt i børne- og ungeydelse, hvis dit og/eller din eventuelle ægtefælles topskattegrundlag er over 818.300 kr. (2021).

Skylder du penge for daginstitution til kommunen?

Hvis du ikke har betalt for dag- og klubtilbud eller skolefritidsordning til kommunen, kan Gældsstyrelsen modregne det, du skylder, i din børne- og ungeydelse. Du skal kontakte kommunen, hvis du har spørgsmål eller er uenig i det beløb, der er blevet modregnet.

Børneydelsen udbetales forud for hvert kvartal. Når barnet fylder 15 år, vil du modtage ungeydelse i stedet. Ungeydelsen udbetales hver måned.

Første gang, du får børneydelse, er i kvartalet efter, du er blevet forælder. Hvis du fx bliver forælder den 31. marts, vil du få børneydelsen udbetalt første gang den 20. april.

Dit barn er født i perioden Børneydelsen udbetales
1. januar - 31. marts 20. april
1. april - 30. juni 20. juli
1. juli - 30. september 20. oktober
1. oktober - 31. december 20. januar

Børneydelse – børn under 15 år

Du får børneydelse udbetalt hvert kvartal:

 • 20. januar
 • 20. april
 • 20. juli
 • 20. oktober

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Ungeydelse – unge mellem 15 og 18 år

Du får ungeydelse udbetalt den 20. i hver måned.

Hvis en af udbetalingsdatoerne falder på en helligdag eller i en weekend, bliver pengene udbetalt på hverdagen inden.

Du får ungeydelse, til og med den dag dit barn fylder 18 år. Det betyder, at du modtager en forholdsvis andel af den månedlige ydelse. Hvis dit barn fx fylder 18 år den 22. juli, vil sidste udbetaling være den 20. juli, og du vil få et beløb, der svarer til perioden den 1. juli til den 22. juli.

Når du får børne- og ungeydelse, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for de ydelser, du modtager.

Du skal fx give besked, hvis:

 • dit barn flytter væk fra din adresse, fx for sig selv eller til barnets anden forælder. Det gælder også, hvis I har flere børn, der bytter bopæl mellem jer som forældre, eller hvis I har en 7/7-ordning, og dit barn skifter adresse
 • dit barn ikke længere opholder sig mest hos dig, selvom barnet er tilmeldt din adresse. Det gælder også, hvis I har en 7/7-ordning, men barnet opholder sig mest hos den anden forælder
 • du flytter, uden at dit barn skifter adresse. Det gælder også, hvis du og barnets anden forælder er uenige om, hvor barnet skal bo
 • du får bopæl eller arbejde i udlandet
 • dit barn skal opholde sig i udlandet i en længere periode fx ved skoleophold
 • der sker ændringer i forældremyndigheden over dit barn
 • dit barn bliver anbragt eller på anden måde forsørges af det offentlige

Hvis du ikke giver Udbetaling Danmark besked, når din situation ændrer sig, kan du risikere at skulle betale penge tilbage.

Hvad sker der, hvis jeg har fået for meget udbetalt?

Hvis du har fået for meget udbetalt, skal du som udgangspunkt betale pengene tilbage. Du vil modtage en opkrævning fra Udbetaling Danmark på det beløb, du skal betale tilbage.

Giv fuldmagt til selvbetjening

Du kan give en anden person fuldmagt til at søge og give oplysninger på dine vegne i selvbetjeningsløsningerne om familieydelser.

Giv fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Få et overblik over dine familieydelser

Når du er logget på, kan du få et overblik over, hvilke ydelser du får og dine kommende udbetalinger. Du kan også læse dine beskeder til og fra Udbetaling Danmark, Familieydelser.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om børne- og ungeydelse, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Hvis du har mistanke om snyd

Hvis du har mistanke om, at en person snyder med en af Udbetaling Danmarks ydelser, kan du informere Udbetaling Danmark.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen om børne- og ungeydelse:

Kontakt Udbetaling Danmark, Familieydelser