Opgørelse og tilbagebetaling af folke- og førtidspension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Mit Betalingsoverblik – betal penge tilbage til Udbetaling Danmark

Hvis du skal betale folkepension tilbage, har du mulighed for at betale hele beløbet tilbage eller lave en afdragsordning her:

Hvad hvis jeg ikke gør noget?
Hvis du ikke gør noget, får du et brev fra Udbetaling Danmark med et forslag til en afdragsordning i starten af august. Hvor meget du skal afdrage med, fastsætter Udbetaling Danmark ud fra din årsindkomst, og om du har forsørgerpligt overfor børn under 18 år.   

Du betaler dine afdrag via et indbetalingskort, som du får hver måned.

Her kan du se tabellen, som Udbetaling Danmark bruger til at fastsætte, hvor meget du skal afdrage med hver måned.

Hvis du har fået et brev med en afdragsordning fra Udbetaling Danmark, skyldes det, at du har fået meget i pension for 2017 og ikke har betalt beløbet tilbage endnu eller selv lavet en afdragsordning.

Udbetaling Danmark har lavet afdragsordningen ud fra din årsindkomst, og om du har forsørgerpligt for børn under 18 år.

Her kan du se tabellen, som Udbetaling Danmark bruger, til at fastsætte, hvor meget du skal afdrage med hver måned:

Selvom der er lavet en afdragsordning til dig, kan du stadig betale hele beløbet tilbage på en gang. Det kan gøre det her:

Hvis du allerede har betalt beløbet tilbage eller lavet en aftale med Udbetaling Danmark om, hvordan du betaler tilbage, kan du se bort fra brevet med afdragsordningen.

Hvis du fik for meget i pension for 2017, fik du i juli en ny pensionsmeddelelse.

I afsnittet 'Månedlig udbetaling' på din pensionsmeddelelse står der, hvor meget du skulle betale tilbage i pension for 2017. Det er samme beløb, der stod i brevet 'Du skal tage stilling til nye oplysninger om din indkomst for 2017', som du fik i juni. Informationen er med, så du kan se, hvordan din pension er beregnet.   

Informationen betyder derfor ikke, Udbetaling Danmark ikke har modtaget din betaling eller trækker beløbet fra din pension.

Hvad kan der stå i pensionsmeddelelsen?

Under 'Månedlig udbetaling' kan der fx stå:

Månedlig udbetaling   6.034,00 
Regulering af pension m.m. - 280,00
Opkrævning ved opgørelse af pension                                            280,00
I denne måned får du udbetalt   6.034,00 

En gang om året gør Udbetaling Danmark din pension op for at se, om du har fået det pension, du havde ret til året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering.

Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din pension i 2. kvartal på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomheder, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op i 3. kvartal, når begge jeres årsopgørelser fra Skattestyrelsen er klar. 

Når Udbetaling Danmark har gjort din pension op, får du et brev, hvor der enten vil stå, at du:

  • har fået den pension, som du havde ret til året før

  • har fået for lidt i pension for året før og derfor skal have pension udbetalt

  • har fået for meget i pension for året før og derfor skal betale penge tilbage.  

Hvis du har fået den pension, du havde ret til
Du skal ikke gøre noget, når du får brevet. I brevet kan du se hvilke indkomstoplysninger, der er brugt i opgørelsen af din pension.

Hvis du skal have mere pension udbetalt
Du skal ikke gøre noget, når du får brevet. I brevet fra Udbetaling Danmark, vil der stå, hvornår du får beløbet udbetalt, og hvor meget du får. Du kan også se hvilke indkomstoplysninger, der er blevet brugt i opgørelsen af din pension.

Hvis du skal betale pension tilbage
Når du får brevet om opgørelse af din pension fra Udbetaling Danmark, skal du tjekke, om du er enig i de indkomstoplysninger, der er blevet brugt til beregningen af din pension.

Hvis ikke du er enig, er det vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked inden den frist, der står i brevet. Hvis du er enig, skal du ikke gøre noget.

Du skal kun betale tilbage, hvis beløbet er over 249 kr. Du vil også få en pensionsmeddelelse, hvor du kan se beløbet.

Udbetaling Danmark pålægger ikke renter på den pension, du skal betale tilbage.

Hvis din samlede indkomst har været lavere end den, din pension blev beregnet på baggrund af i løbet af året, kan det betyde, at du skal have mere pension udbetalt.

Hvis årsopgørelsen viser, at din samlede indkomst var højere end den, din pension blev beregnet på baggrund af i løbet af året, kan det betyde, at du skal betale pension tilbage.

Vær opmærksom på, at din ægtefælle/samlevers indkomst også indgår i beregningen af din pension.

Eksempler
Her kan du se eksempler på tilfælde, hvor man skal have mere pension udbetalt og tilfælde, hvor man skal betale pension tilbage.

Hvis du vil sikre, at du får den pension, du har ret til i løbet af året, skal du sørge for, at Udbetaling Danmark har de rigtige oplysninger om din og din eventuelle ægtefælles/samlevers indkomster.

I de fleste tilfælde vil Udbetaling Danmark bruge din forskudsopgørelse til beregning af din pension. Du kan løbende opdatere din forskudsopgørelse her:

Udbetaling Danmark bruger dog ikke oplysningerne fra forskudsopgørelsen, hvis du eller din ægtefælle/samlever fx ikke har været pensionist i hele kalenderåret, eller du har ændret samliv i løbet af året. I disse tilfælde skal du oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i dine/jeres indkomst her:  

Udbetaling Danmark giver både Skattestyrelsen besked om opgørelsen af din pension, hvis du skal have pension udbetalt, og hvis du skal betale pension tilbage.

Hvis du skal have pension udbetalt
Du får ikke en ny årsopgørelse fra Skattestyrelsen, hvis du skal have pension udbetalt, fordi beløbet bliver regnet som en del af din indkomst i det indeværende år.

Hvis du skal betale pension tilbage
Skattestyrelsen sender dig en ny årsopgørelse, hvis du skal betale pension tilbage. I den nye årsopgørelse vil din indkomst være sat ned med det beløb, du har fået for meget i pension i for sidste år.

Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver din ældrecheck og dit varmetillæg også gjort op.

Det er din endelige tillægsprocent, der afgør, om du har ret til varmetillæg og ældrecheck, og hvor meget du i så fald kan få udbetalt. Din endelige tillægsprocent bliver gjort op ud fra din årsopgørelse samtidig med, at Udbetaling Danmark gør din pension op.

I brevet om opgørelse af pension er der indkomster, under 'Oversigt over indkomstgrundlag', som kan være svære at genkende, hvis din opgørelse har flere perioder.

Udbetaling Danmark har lavet et eksempel, som kan hjælpe dig med at forstå dine tal. Forklaringen er på side 3 i eksemplet.

Hvis du vil se de beregninger, som er brugt til opgørelsen af din pension, er du velkommen til at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

På din pensionsmeddelelse kan du se, hvor meget du har fået udbetalt i pension og hvilke indkomster, der ligger til grund for beregningen.

Du får din pensionsmeddelelse med Digital Post, medmindre du er fritaget for Digital Post. Hvis du er det, får du din pensionsmeddelelse med fysisk post.

Du kan også se satserne for folkepension her:

Folkepension pr. måned i kr. før skat (2017)

Enlige

Gifte/samlevende

Grundbeløb

6.063

6.063

Pensionstillæg

6.399

3.136

I alt

12.462

9.199

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension