Når du har gæld

Det offentlige kan tilbageholde en del af din løn, hvis du fx ikke overholder en afdragsordning

Det offentlige kan tilbageholde en del af din løn, hvis du fx ikke overholder en afdragsordning

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du har mistet overblikket over din økonomi, eller ønsker du hjælp til at få styr på den, kan du henvende dig til en af landets gratis og anonyme gældsrådgivningsorganisationer. Her kan du bl.a. få hjælp til oprettelse af afdragsordninger, gældssanering og information om din retsstilling i fogedretten eller i forhold til kreditorer.

Nedenfor finder du en liste over de forskellige gældsrådgivningsorganisationer i Danmark. Her kan du læse mere om de forskellige rådgivningstilbud og finde en organisation nær dig. Ud over landets fire største byer findes der også gældsrådgivningstilbud i mindre byer som fx Greve, Maribo, Tønder, Hjørring og Svendborg.

Hvis du ikke kan betale de penge, du skylder, er det klogt hurtigt at tage kontakt til dine kreditorer. De er altid interesserede i at få deres penge tilbage, så du kan ofte aftale at betale fx mindre rater af gælden over en længere periode.

Når du ikke betaler din gæld, risikerer du at blive registreret som dårlig betaler i Experians RKI-register. Er du først registreret her, kan du få meget svært ved at låne penge af andre kreditorer. Med NemID kan du se, om du er registreret i RKI. Du kan også ringe på telefon 87 46 58 13 og få oplyst, om du er registreret. Du bliver slettet fra RKI, når du har betalt det beløb, du skylder.

I sager om pengekrav på højst 50.000 kr. kan du ende i fogedretten, hvis du erkender, at du skylder pengene væk - men alligevel ikke har betalt dine afdrag. Er du uenig i kreditors krav, eller er sagen kompliceret, kan du bede en advokat om at hjælpe dig. Du skal normalt selv betale for advokatbistanden, men spørg i fogedretten, om du kan få gratis advokathjælp.

Du skal også betale alle omkostninger i sagen, med mindre det viser sig, at kreditor ikke får ret i sagen. Vinder du sagen, og har du haft advokathjælp, skal modparten betale omkostningerne til dig.

Skylder du penge til fx din kommune eller staten, eller har du ikke afdraget på dit SU-lån, har du gæld til det offentlige. I det tilfælde har det offentlige flere muligheder for at få sine penge igen. Først og fremmest vil Gældsstyrelsen kontakte dig og forsøge at lave en aftale om tilbagebetaling.

Pengene kan tages fra din løn

Indgår du ikke en aftale om at afdrage din gæld, eller overholder du ikke aftalen, kan Gældsstyrelsen beslutte, at der skal ske en lønindeholdelse, dvs. at din arbejdsgiver tilbageholder en del af din løn, som så går til afbetaling af din gæld. Der kan tilbageholdes mellem 5 og 30 pct. af din løn.

Hvis du har fast ejendom

Ejer du fast ejendom, og har misligholdt din gæld til det offentlige, kan Gældsstyrelsen tage et såkaldt udlæg i dine værdier eller fast ejendom. Udlæg i ejendom betyder, at Gældsstyrelsen pantsætter dine værdier eller fast ejendom for at få dækket din gæld.

Ingen børne- og ungeydelse

Hvis du skylder penge til en eller flere daginstitutioner, kan Gældsstyrelsen tilbageholde din børne- og ungeydelse (børnepenge). Gældsstyrelsen tilbageholder pengene, indtil du ikke længere skylder penge til daginstitutionen.

Besøg af fogeden

Skylder du penge til det offentlige, og er du ikke i stand til at betale dem tilbage, kan du få besøg af pantefogeden, der beslaglægger værdier fra dit hjem. Tingene sælges herefter på auktion for at dække din gæld. Fogeden må dog ikke tage alt, hvad du har; du har ret til at beholde et beskedent hjem og levefod.

Start Ansøg om eftergivelse af gæld

Eftergivelse af gæld til det offentlige

For at få eftergivet din gæld helt eller delvist, skal din gæld være så stor, at du ikke er i stand til at betale den, og du har heller ikke inden for de nærmeste år udsigt til at kunne betale den. Gældsstyrelsen vurderer dine indtægter, dine udgifter, hvad du ejer og din gæld. Gældens alder, måden den er opstået på og afviklingen indtil nu har også indflydelse på vurderingen.

Eftergivelse af gæld til private

I nogle tilfælde kan du forhandle dig frem til, at en privat kreditor slår en streg over noget af din gæld, så du får mulighed for at betale resten af det, du skylder.

Kreditaftaleloven indeholder regler om låneaftaler og aftaler om køb på afbetaling.

Hvis du har indgået en aftale, og du ikke overholder betalingsvilkårene, kan kreditor bede fogedretten om hjælp til at inddrive gælden.

Hvis du har købt en ting på afbetaling, og kreditor har taget ejendomsforbehold, kan kreditor bede fogedretten om hjælp til at få tingen tilbage.