Førtidspension - tilkendt før 2003

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få tilkendt førtidspension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Beløbet du får i førtidspension afhænger af, hvilken type førtidspension du er tilkendt.

De fire typer førtidspension:

 • Almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og ekstra tillægsydelse
 • Forhøjet almindelig førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, førtidsbeløb og ekstra tillægsydelse
 • Mellemste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg og invaliditetsbeløb
 • Højeste førtidspension består af grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb

Invaliditetsbeløbet, førtidsbeløbet og de ekstra tillægsydelser er skattefrie, men din førtidspensions grundbeløb og pensionstillæg kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever fx har indtægter ved siden af pensionen.

Månedligt beløb for førtidspension (gamle regler) i kr. før skat (2020)

Enlig

Gift/Samlevende

Grundbeløb 6.388 6.388
Pensionstillæg 6.635 3.206
Erhvervsudygtighedsbeløb 4.286 4.286
Invaliditetsbeløb 3.198 3.198
Førtidsbeløb 1.673 1.673
Ekstra tillægsydelse ved forhøjet almindelig førtidspension 1.525 1.525
Ekstra tillægsydelse ved almindelig førtidspension 3.198 3.198

Du og din ægtefælle/samlever må gerne arbejde, når du får førtidspension, men det kan have betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension og pensionstillæg.

Invaliditetsbeløbet, førtidsbeløbet og de ekstra tillægsydelser er skattefrie og kan derfor ikke blive sat ned.

Indkomster der kan have betydning for, hvad du får i grundbeløb og pensionstillæg, er fx:

 • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn og honorarer
 • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension
 • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger

Indkomst i kr. om året før skat (2020)

Du er: Grundbeløbet bliver sat ned, hvis din indkomst er over: Du kan ikke få grundbeløbet, hvis din indkomst er over:
Enlig  336.900 464.700
Gift 228.600 356.400

Grundbeløbet påvirkes kun af din indkomst, uanset om du er enlig, samlevende eller gift. 

Årligt Pensionstillæg og indkomst i kr. før skat (2020)

Du er: Pensionstillægget bliver sat ned, hvis din/jeres indkomst er over: Du kan ikke få pensionstillægget, hvis din/jeres indkomst er over:
Enlig 88.700 346.300
Gift/samlevende med pensionist 177.700  418.200
Gift/samlevende med en, der ikke er pensionist 177.700 297.900
 

Din pension kan gøres hvilende, hvis du kan forsørge dig selv

Din kommune kan gøre de pension hvilende, hvis de kan se, at du over en længere periode kan tjene mere end 153.312 kr. (2020)  om året. Men du kan ikke få frakendt din førtidspension, medmindre du selv søger om det.

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte din kommune.

Du skal også kontakte din kommune for at få genoptaget udbetalingen af din førtidspension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 153.312 kr. (2020) om året.

Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension til din NemKonto den sidste bankdag i måneden.

Du får førtidspensionen udbetalt forud, hvis du er tilkendt førtidspension inden den 1. februar 1999. Det betyder, at den pension du får i fx marts bliver udbetalt sidste bankdag i februar.

Hvis du derimod er blevet førtidspensionist efter den 1. februar 1999, får du udbetalt din førtidspension bagud. Det betyder, at den pension du får i fx marts bliver udbetalt den sidste bankdag i marts.

Din førtidspension ændres automatisk til folkepension, når du når folkepensionsalderen.

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke beholder de tillæg, du har modtaget sammen med din førtidspension. Der er dog enkelte situationer, hvor du har ret til at bevare dine tillæg som folkepensionist:

 • du fortsætter med at få bistands- eller plejetillægget som folkepensionist, hvis du modtager det sammen med din førtidspension
 • hvis du har fået tilkendt førtidspension eller invaliditetsydelse før den 1. januar 2002 kan du beholde førtidsbeløb, invaliditetsbeløb og erhvervsudygtighedsbeløb, til du er 67 år, hvis du har modtaget tillæggene op til din overgang til folkepensionist.

Obligatorisk Pension er en pensionsordning for dem, der modtager visse offentlige ydelser, fx førtidspension.

Pensionsordningen trådte i kraft den 1. januar 2020, men du vil først kunne se indbetalingen på din udbetalingsmeddelelse i slutningen af 2020. På den vil det fremgå, er der er blevet indbetalt bidrag til din obligatoriske pensionsordning fra 1. januar 2020. 

Det er staten, der betaler bidragene til din obligatoriske pensionsordning. Du vil derfor ikke får mindre i førtidspension, mens du sparer op.

Din ydelse er stadig den samme. Du vil ikke få mindre udbetalt, selvom du sparer på til din pension. Hver gang du får udbetalt din ydelse, får du et ekstra beløb, som automatisk bliver indbetalt til din pension.

Hvornår får du udbetalt Obligatorisk Pension?

Du får automatisk udbetalt pensionen, når du når folkepensionsalderen - og lige så længe du lever. Du kan ikke få udbetalt pensionen tidligere. 

En gang om året gør Udbetaling Danmark op, om du har fået det, du havde ret til i førtidspension året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering. 

Opgørelsen vil enten vise, at:

 1. Du har fået den førtidspension, du har ret til
 2. Du har fået for meget i førtidspension, og du skal betale penge tilbage
 3. Du har fået for lidt i førtidspension, og du skal have penge tilbage.

Hvornår gør Udbetaling Danmark min førtidspension op?
Udbetaling Danmark udsender normalt opgørelsen af din pension i juni måned, men i 2020 sender vi opgørelsen i september eller oktober. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomhed, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op umiddelbart herefter.

Det skyldes, at Udbetaling Danmark i foråret udskiftede it-systemet bag udbetaling af folke- og førtidspension. Perioden frem mod september har Udbetaling Danmark brugt til at klargøre det nye it-system til at opgøre din pension for 2019.

Hvordan gør Udbetaling Danmark min pension op?
Udbetaling Danmark laver opgørelsen af din førtidspension på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. I brevet om opgørelsen af din pension, kan du se hvilke indkomstoplysninger Udbetaling Danmark har beregnet din førtidspension ud fra. 

Hvis du vil se de beregninger, som er brugt til opgørelsen af din førtidspension, er du velkommen til at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

Læs mere:

Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse fra november her:

Hvornår skal du give besked? 
Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet os. Det kan nemlig have betydning for, hvor meget du kan få i folkepension. Du skal fx give os besked, hvis:

 • du ændrer samlivsstatus
 • du flytter adresse i Danmark eller rejser til udlandet
 • din eller din ægtefælle/samlevers formue ændrer sig
 • der er ændringer i din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed.

Du kan se alle situationer, hvor du skal give besked om ændringer her:

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her:

Udbetaling af engangstilskuddet på 1.000 kr. og de 3 ugers indefrosne feriepenge pga. corona-krisen har ingen betydning for, hvor meget du kan få i pension og andre offentlige ydelser. Men i nogle tilfælde skal du selv være med til at sikre, at udbetalingerne ikke får betydning for dig.

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Du kan få din ægtefælle eller samlevers førtidspension udbetalt i tre måneder, hvis du er gift eller samlevende med én, der også er folke- eller førtidspensionist. Det hedder efterlevelsespension. For at få efterlevelsespension er det en betingelse, at I havde samme adresse.

Vær opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får samme beløb udbetalt, som din afdøde samlever/ægtefælle fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når de udbetaler efterlevelsespensionen.

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din NemKonto. Efter de tre måneders efterlevelsespension vil din pension automatisk blive ændret til det, du plejede at få.

Du kan søge om efterlevelseshjælp

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du søge om efterlevelseshjælp hos kommunen.

Du kan læse mere om efterlevelseshjælp på siden her:

Når du modtager pension, er det vigtigt, at du ved, om du er enlig eller samlevende. Som hovedregel får du nemlig mere i pension, hvis du er enlig, end hvis du er samlevende. Derudover har du som pensionist det, der hedder oplysningspligt. Det vil sige, at du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du fx går fra at være samlevende til enlig eller omvendt.

Som udgangspunkt er man enlig, hvis man bor alene, mens man er samlevende, hvis man bor sammen med en anden person på fælles bopæl. Men det afgørende for, om man bliver betragtet som samlevende, er, om man har fælles husførelse med en anden person.

Hvad er ’fælles husførelse’?
Man har ’fælles husførelse" med en anden person, hvis man fx deles om indkøb, madlavning, praktiske opgaver og udgifter til bil. Det vil altså sige, at man godt kan have fælles husførelse med en, man ikke bor sammen med og alligevel være samlevende.

Man kan også godt være samlevende med en, man ikke er kæreste eller gift med, da det afgørende er, om man har fælles husførelse.

Du kan ændre din samlivsstatus her:

Film om enlig eller samlevende
Se en kort film om, hvornår man betragtes som enlig, og hvornår man betragtes som samlevende.

Se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende(nyt vindue).

Hvornår bliver du betragtet som samlevende?
Udbetaling Danmark betragter dig som samlevende, hvis du har økonomiske fordele ved at dele udgifterne til fx dagligvarer og bil eller praktiske fordele ved at dele opgaver som madlavning, afhentning af børn og lignende. Fordelene skal svare til de fordele, som gifte har.

Du kan derfor blive betragtet som samlevende, hvis:

 • Du bor sammen med en, du har fælles husførelse med, også selvom personen ikke er din kæreste.
 • Du bor alene og har fælles husførelse med en, der bor et andet sted, fx din kæreste.

Hvis du bor sammen med fx en bror eller en forælder, og I har fælles husførelse, vil I ikke blive betragtet som samlevende. For at blive betragtet som samlevende, skal I nemlig kunne gifte jer efter dansk ret.

Læs mere:

Det er kommunen, der tilkender førtidspension, dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at være på førtidspension. Det er derimod Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du er blevet tilkendt den.

Kontakt Tilkendelse af førtidspension
Kommunen Hvis du har spørgsmål til din sag om førtidspension, fx hvad du skal gøre, hvis du gerne vil arbejde igen, eller hvis du ønsker at søge forhøjelse af pensionen, fx pga. forværring af dit helbred.
Kontakt Beregning og udbetaling af førtidspension
Udbetaling Danmark Hvis du har spørgsmål til beregning eller udbetaling af din førtidspension.

Du kan finde kommunens kontaktoplysninger på kommunens hjemmeside.

Du kan finde Udbetaling Danmarks kontaktoplysninger nederst på siden under 'Kontakt Udbetaling Danmark, Pension'.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.

Hvordan giver jeg en anden fuldmagt?

Hvis du ønsker, at en anden person, skal hjælpe dig med din sag, skal du udfylde en fuldmagt og sende den til Udbetaling Danmark. Hjælperen kan fx være et familiemedlem eller en ven.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få førtidspension. Derfor skal du kontakte eller klage til din kommune, hvis du er uenig i deres afgørelse af, om du kan få førtidspension. Kommunen skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler førtidspensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Anmeld mistanke om snyd

Du kan læse om, hvordan du anmelder mistanke om snyd med førtidspension:

Lovgivning

Læs også:

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension