Når du får seniorpension

Udbetaling Danmark udbetaler din seniorpension

Udbetaling af din seniorpension

Start Start udbetaling af seniorpension

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din seniorpension.

Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, at du skal starte udbetalingen af din seniorpension. Du kan først starte udbetalingen, når du har modtaget brevet.

Udbetaling Danmark udbetaler seniorpension til din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din seniorpension bliver udbetalt bagud. Det vil sige, at din seniorpension for fx marts bliver udbetalt til sidst i marts.

Når du bliver seniorpensionist, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver seniorpensionist eller senere.

Her kan du se et eksempel på, hvornår en udbetaling kan påvirke din seniorpension: 

Eksempel – Du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver seniorpensionist

Den 1. september bliver du seniorpensionist, og den 20. september får du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter du er blevet seniorpensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af din seniorpension. Derfor kan din seniorpension blive sat ned.

Er din indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

Hvis du mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv., skal du kontakte din arbejdsgiver.

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indkomst og dit samlivsforhold.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension. 
Læs nærmere i afsnittet ”Din seniorpension kan blive sat ned”. 

Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2024)

Enlig Gift eller samlevende
 20.370 kr. 17.315 kr.
    

Beregn din seniorpension uden MitID

Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension (tilkendt efter 2003).

Din seniorpension kan blive sat ned 

Hvis du er enlig, kan du have en årlig indkomst på 86.900 kr. (2024), uden at den påvirker din seniorpension.  

Hvis du har en ægtefælle eller samlever

Hvis du har en ægtefælle/samlever, som også er pensionist, kan I sammenlagt have en årlig indkomst på 138.000 kr. (2024), uden at det påvirker din seniorpension. 
Det har ingen betydning, hvor meget din ægtefælle/samlever arbejder, da vi ser bort fra din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst i beregningen af din seniorpension.

Din ægtefælles/samlevers øvrige indkomster, fx kapital indkomst, aktieindkomst og indkomst fra selvstændig virksomhed, indgår stadig i beregningen af din seniorpension. 

Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist, så ser vi bort fra de første 275.556 kr. (2024), ud over arbejdsindkomst, når vi skal opgøre din ægtefælles/samlevers indkomster til beregningen.

Uanset hvor stor din ægtefælles/samlevers indkomst er, ud over arbejdsindkomst, så kan vi maksimalt medtage 282.600 kr. (2024) som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

Hvis din ægtefælle/samlever er folkepensionist, kan din ægtefælles/samlevers indkomst have betydning for beregningen af din seniorpension. 
Læs mere om reglerne for folkepension:

Eksempel:

Hvis din ægtefælle/samlever har en årlig indkomst på 600.000 kr., ud over arbejdsindkomst, så ser vi bort fra de første 275.556 kr. Efterfølgende vil der være 332.444 kr. tilbage, hvor vi maksimalt medtager 282.600 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

Bemærk at beløbene ændres, hvis du ikke er seniorpensionist hele året. Hvis du fx modtager seniorpension fra den 1. juli, så vil du i det pågældende år være seniorpensionist i 6 måneder. Ovenstående beløb (275.556 kr. og 282.600 kr.) vil derfor blive halveret, så de i stedet vil være 137.778 kr. & 141.300 kr.”

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis din/jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
  • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

Derudover har det også betydning, om din ægtefælle/samlever er pensionist eller ej.  

Hvis din samlever ikke er pensionist, så ser vi bort fra de første 275.556 kr. (2024), når vi skal opgøre din samlevers indkomster til beregningen. Uanset hvor stor din samlevers indkomster er, så kan vi maksimalt medtage 282.556 kr. (2024) som din samlevers indkomst til beregningen.

Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2024)

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

Du er Seniorpension bliver sat ned ved indkomst over: Seniorpension bortfalder ved indkomst over:  Procentsats for nedsættelse: 
Enlig
86.900 kr.  901.700 kr.  30% 
Gift/samlevende med pensionist 
138.000 kr.  1.523.200 kr.  15% 
Gift/samlevende med ikke-pensionist   138.000 kr.  830.600 kr.  30% 

Hvis du ikke er pensionist hele kalenderåret, så omregnes ovenstående beløb til det antal måneder du er pensionist i det pågældende år.

Seniorpensionen nedsættes med ovenstående procentsatser, af det beløb, den årlige indkomst overstiger indkomsten grænsen med.  

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Din seniorpension ved ændringer i din situation

Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse fra november her:

Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis der sker ændringer i de oplysninger, du har givet Udbetaling Danmark. Det kan nemlig have betydning for, hvor meget du kan få i seniorpension. Du skal fx give os besked, hvis:

  • dine indkomster ændrer sig
  • du ændrer samlivsstatus
  • du flytter adresse i Danmark eller rejser til udlandet
  • din eller din ægtefælles/samlevers formue ændrer sig
  • der er ændringer til din eller din ægtefælles/samlevers selvstændige virksomhed 

Du kan oplyse Udbetaling Danmark om dine ændringer her:

Der kan ske ændringer i dit liv, som påvirker dine indkomster. Hvis dine indkomster ændrer sig, kan det have betydning for din seniorpension. 

Når du skal oplyse ændringer om dine indkomster, skal det enten gøres i din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen eller til Udbetaling Danmark.  

I skemaet nedenfor kan du finde svar på, hvor og hvornår du skal oplyse om ændringer i dine indkomster, så du får udbetalt den seniorpension, du har ret til. 

Hvornår er du blevet, eller bliver seniorpensionist?  

Hvornår gælder ændringerne til dine indkomster fra? 

Hvor skal du ændre dine indkomster?

Jeg bliver seniorpensionist den 1. januar  Ændringen gælder fra den 1. januar  Skattestyrelsen
Jeg har været seniorpensionist hele året Ændringen gælder for i år Skattestyrelsen

Jeg er blevet seniorpensionist i løbet af dette år
Ændringen gælder for næste år Skattestyrelsen
    Ændringen gælder for i år Udbetaling Danmark
Jeg har været seniorpensionist hele året, og min ægtefælle/samlever bliver senior-, førtids- eller folkepensionist i år 
Ændringen gælder fra min ægtefælles/samlevers overgang til senior-/førtids-/folkepension

Udbetaling Danmark
Jeg har været seniorpensionist hele året, og min ægtefælle/samlever går fra at være senior-/førtidspensionist til folkepensionist
Ændringen gælder fra min ægtefælles/samlevers overgang til folkepension


Skattestyrelsen
Jeg har været seniorpensionist hele året, men der er sket ændringer i min samlivsstatus Ændringen gælder fra samlivsændringen Udbetaling Danmark

Seniorpension kan gøre din pension hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 232.500 kr. (2024) om året.

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte Seniorpension.

Du skal også kontakte Seniorpension for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 232.500 (2024) om året.

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får pension som enlig og evt. varmetillæg, og du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode.  

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for din pension eller dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal Udbetaling Danmark vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Men Udbetaling Danmark skal altid vurdere den enkelte situation. Derfor skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, hvad det betyder i din konkrete situation.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter.

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, skal du give besked, så Udbetaling Danmark kan vurdere, om det har betydning for din pension som enlig og evt. varmetillæg. 

Hvis du får varmetillæg

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Ved dødsfald

Der er mange forhold at tage stilling til, når man mister ens nærmeste. Der opstår både praktiske og økonomiske spørgsmål - i en periode, der er præget af sorg.

Med guiden 'Når livet slutter' kan du danne dig et overblik over, hvad du skal tage stilling til, hvis du mister en af dine nærmeste.

Når du bor sammen med din ægtefælle/samlever, der også modtager pension (folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension), får din ægtefælle/samlever udbetalt din seniorpension, når du dør. Din ægtefælle/samlever får automatisk udbetalt din seniorpension i op til tre måneder efter din død. Det kaldes efterlevelsespension.

Det er en betingelse, at du og din ægtefælle/samlever har fælles bopæl på tidspunktet for dit dødsfald. Hvis du eller din ægtefælle/samlever bor alene, fx på plejehjem, får din ægtefælle/samlever ikke efterlevelsespension.

Automatisk udbetaling

Hvis din ægtefælle/samlever har ret til efterlevelsespension, får vedkommende den automatisk udbetalt til sin NemKonto.

Din ægtefælle/samlevers egen pension bliver ikke ændret i den periode, hvor vedkommende modtager efterlevelsespension.

Når de tre måneder er gået, vil din ægtefælle/samlever automatisk få udbetalt pension som enlig.

Oplysning om dødsfald

Udbetaling Danmark får automatisk besked om dødsfaldet fra Folkeregistret. Dine pårørende skal derfor ikke gøre noget i forhold til at få udbetalt efterlevelsespension, når du dør.

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, skal dine pårørende dog selv kontakte Udbetaling Danmark. Folkeregistret giver nemlig ikke automatisk besked til Udbetaling Danmark om dødsfaldet.

Læs mere

Hvis dine pårørende ikke har ret til efterlevelsespension, kan de søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp her: 

Læs om hvad der sker med ATP Livslang Pension og ældrechecken ved dødsfald:

Dine pårørende kan have ret til begravelseshjælp, når du dør. Du kan læse mere om begravelseshjælp her: 

Hvis du modtager seniorpension og bor sammen med din ægtefælle/samlever, der modtager pension (folkepension, førtidspension, seniorpension, tidlig pension), får du automatisk udbetalt din ægtefælles/samlevers pension i op til tre måneder efter, at din ægtefælle/samlever er gået bort. Det kaldes efterlevelsespension.

Det er en betingelse, at du og din ægtefælle/samlever havde fælles bopæl på tidspunktet for dødsfaldet. Hvis du eller din ægtefælle/samlever boede alene, fx på plejehjem, får du ikke efterlevelsespension. 

Automatisk udbetaling

Hvis du har ret til efterlevelsespension, får du den automatisk udbetalt til din egen NemKonto.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du får nøjagtig det samme beløb udbetalt, som din ægtefælle/samlever fik. Det skyldes, at Udbetaling Danmark bruger dit bikort, når efterlevelsespensionen udbetales.

Din egen seniorpension bliver ikke ændret i den periode, hvor du modtager efterlevelsespension.

Når de tre måneder er gået, vil du automatisk få udbetalt seniorpension som enlig.

Oplysning om dødsfald

Udbetaling Danmark får automatisk besked om dødsfaldet fra Folkeregistret. Du skal derfor ikke gøre noget i forhold til at få udbetalt efterlevelsespension ved dødsfald.

Hvis din ægtefælle/samlever bor eller opholder sig i udlandet på tidspunktet for dødsfaldet, skal du dog selv kontakte Udbetaling Danmark. Folkeregistret giver nemlig ikke automatisk besked til Udbetaling Danmark om dødsfaldet.

Læs mere

Hvis du ikke har ret til efterlevelsespension, kan du som pårørende søge om efterlevelseshjælp hos Udbetaling Danmark. Du kan læse mere om efterlevelseshjælp her: 

Læs om hvad der sker med ATP Livslang Pension og ældrechecken ved dødsfald:

Som pårørende kan du have ret til begravelseshjælp, når din ægtefælle/samlever dør. Du kan læse mere om begravelseshjælp her:

Når du dør, ophører retten til seniorpension dagen efter dødsfaldet.

Seniorpension udbetales for en måned ad gangen, og der kan derfor være udbetalt for lidt eller for meget i pension i den måned, hvor dødsfaldet sker.

Er der udbetalt for lidt i seniorpension, vil beløbet blive udbetalt til din ægtefælle. Hvis I er samlevende, men ikke er gift, vil beløbet blive udbetalt til boet.

Er der udbetalt for meget i seniorpension, vil kravet blive sendt til boet.

Fuldmagt og kontakt

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Derfor skal du kontakte eller klage til Seniorpension, hvis du er uenig i deres afgørelse. Seniorpension skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler seniorpensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for seniorpension.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension