Når du får seniorpension

Udbetaling Danmark udbetaler din seniorpension

Udbetaling af din seniorpension

Start Start udbetaling af førtidspension

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din seniorpension.

Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, at du skal starte udbetalingen af din seniorpension. Du kan først starte udbetalingen, når du har modtaget brevet.

Udbetaling Danmark udbetaler seniorpension til din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din seniorpension bliver udbetalt bagud. Det vil sige, at din seniorpension for fx marts bliver udbetalt til sidst i marts.

Når du bliver seniorpensionist, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver seniorpensionist eller senere.

Her kan du se et eksempel på, hvornår en udbetaling kan påvirke din seniorpension: 

Eksempel – Du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver seniorpensionist

Den 1. september bliver du seniorpensionist, og den 20. september får du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter du er blevet seniorpensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af din seniorpension. Derfor kan din seniorpension blive sat ned.

Er din indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

Hvis du mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv., skal du kontakte din arbejdsgiver.

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2023)

Enlig Gift eller samlevende
 19.738 kr. 16.778 kr.
 

Beregn din seniorpension uden MitID

Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
  • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2023)

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

ENLIG GIFT/SAMLEVENDE 
 84.200 kr. 133.700 kr.
 

Vær opmærksom på, at for at du kan få udbetalt førtidspension, skal du som minimum være berettiget til at få udbetalt 5.916 kr. (enlig) om året i pension (2023), svarende til 493 kr. om måneden. Hvis du har en samlever eller ægtefælle, skal du som minimum være berettiget til at få udbetalt 5.028 kr. om året i pension (2023), svarende til 419 kr. om måneden. 

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Din seniorpension ved ændringer i din situation

Seniorpension kan gøre din pension hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 224.640 kr. (2023) om året.

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte Seniorpension.

Du skal også kontakte Seniorpension for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 224.640 kr. (2023) om året.

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får pension som enlig og evt. varmetillæg, og du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode.  

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for din pension eller dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, og opholdet forventes at vare højst omkring 4-6 måneder, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Udbetaling Danmark vurderer, hvad det betyder i din konkrete situation, når du ringer til dem.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter. 

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, skal du give besked, så Udbetaling Danmark kan vurdere, om det har betydning for din pension som enlig og evt. varmetillæg. 

Hvis du får varmetillæg

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst (indkomst ved personligt arbejde) ikke længere, når Udbetaling Danmark beregner din pension. 

Det betyder, at din pension ikke længere vil være afhængig af, hvor meget din ægtefælle/samlever tjener, hvis der er tale om arbejdsindkomst, fx løn, honorarer og indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er aktiv i driften). Hvis du er gift eller har en samlever, vil din pension stadig blive beregnet efter reglerne for 'samlevende/gift' - også efter 1. januar 2023. 

Hvis din ægtefælle/samlever modtager en indkomst, der kan sidestilles med en arbejdsindkomst, fx arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller efterløn, så vil den heller ikke længere indgå i beregningen af din pension efter 1. januar 2023. 

Ægtefælles/samlevers øvrige personlige indkomster, herunder indkomst fra selvstændig virksomhed (hvor ægtefælle/samlever er passiv i driften) samt kapitalindkomst og aktieindkomst, indgår stadig i beregningen af din pension.  

De nye regler omfatter både beregningen af folkepension, førtidspension og seniorpension. 

Hvornår hører jeg noget fra Udbetaling Danmark om min pension for 2023?

I starten af december 2022 modtog du et brev om beregningen af din pension for 2023.
I brevet kan du se, hvad ændringen betyder for dig, og hvordan Udbetaling Danmark har beregnet din pension efter de nye regler. 

Fuldmagt og kontakt

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Derfor skal du kontakte eller klage til Seniorpension, hvis du er uenig i deres afgørelse. Seniorpension skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler seniorpensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for seniorpension.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension