Når du får seniorpension

Udbetaling Danmark udbetaler din seniorpension

Udbetaling af din seniorpension

Start Start udbetaling af førtidspension

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din seniorpension.

Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, at du skal starte udbetalingen af din seniorpension. Du kan først starte udbetalingen, når du har modtaget brevet.

Udbetaling Danmark udbetaler seniorpension til din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din seniorpension bliver udbetalt bagud. Det vil sige, at din seniorpension for fx marts bliver udbetalt til sidst i marts.

Når du bliver seniorpensionist, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver seniorpensionist eller senere.

Her kan du se et eksempel på, hvornår en udbetaling kan påvirke din seniorpension: 

Eksempel – Du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver seniorpensionist

Den 1. september bliver du seniorpensionist, og den 20. september får du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter du er blevet seniorpensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af din seniorpension. Derfor kan din seniorpension blive sat ned.

Er din indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

Hvis du mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv., skal du kontakte din arbejdsgiver.

Det beløb, du kan få udbetalt i seniorpension, afhænger af din indtægt og dit samlivsforhold.

Din seniorpension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster over en vis størrelse ved siden af din seniorpension.

Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2024)

Enlig Gift eller samlevende
 20.370 kr. 17.315 kr.
  

Seniorpension pr. måned i kr. før skat (2023)

Enlig Gift eller samlevende
 19.738 kr. 16.778 kr.
 

Beregn din seniorpension uden MitID

Her kan du uden MitID beregne, hvad du vil kunne få udbetalt som ny seniorpensionist. Beregningen er kun vejledende og er ikke en ansøgning.

Bemærk at seniorpension beregnes på samme måde som førtidspension.

Din seniorpension kan blive sat ned 

Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist, så ser vi bort fra de første 267.012 kr. , ud over arbejdsindkomst, når vi skal opgøre din samlevers indkomster til beregningen.

Uanset hvor stor din ægtefælles/samlevers indkomster er, ud over arbejdsindkomst, så kan vi maksimalt medtage 273.800 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

Eksempel:  Dette vil sige, at hvis din ægtefælle/samlever har en årlig indkomst på 600.000 kr., ud over arbejdsindkomst, så vil vi se bort fra de første 267.012 kr. Efterfølgende vil der være 338.100 kr. tilbage, hvor vi maksimalt medtager 273.800 kr. som din ægtefælles/samlevers indkomst til beregningen.

Bemærk at beløbene ændres, hvis du ikke er seniorpensionist hele året. Hvis du fx modtager seniorpension fra den 1. juli, så vil du i det pågældende år være seniorpensionist i 6 måneder. Ovenstående beløb (267.012 kr. og 273.800 kr.) vil derfor blive halveret, så de i stedet vil være 133.506 kr. & 136.900 kr.”

Du og din ægtefælle/samlever må gerne have indkomster ud over seniorpensionen. Din seniorpension kan dog blive sat ned, hvis din/jeres indkomster er over en vis størrelse ved siden af din pension.

Indkomster, der kan have betydning for, hvor meget du får i seniorpension, er fx:

  • Indkomst ved personligt arbejde, fx løn, honorar mv.
  • Udbetalinger fra pensioner, fx arbejdsmarkedspensioner og ratepension.
  • Bidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger Indkomst ud over seniorpensionen, som du skal betale skat af.
  • Positiv kapitalindkomst.

Derudover har det også betydning, om din ægtefælle/samlever er pensionist eller ej.  

Hvis din samlever ikke er pensionist, så ser vi bort fra de første 275.556 kr. (2024) / 267.012 kr. (2023), når vi skal opgøre din samlevers indkomster til beregningen. Uanset hvor stor din samlevers indkomster er, så kan vi maksimalt medtage 282.556 kr (2024) / 273.800 kr. (2023) som din samlevers indkomst til beregningen.

Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2024)

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

Du er Seniorpension bliver sat ned ved indkomst over: Seniorpension bortfalder ved indkomst over:  Procentsats for nedsættelse: 
Enlig
86.900 kr.  901.700 kr.  30% 
Gift/samlevende med pensionist 
138.000 kr.  1.523.200 kr.  15% 
Gift/samlevende med ikke-pensionist   138.000 kr.  830.600 kr.  30% 

Indkomstgrænse i kr. om året før skat (2023)

I tabellen nedenfor kan du se, hvor høj indkomsten må være, før din seniorpension bliver sat ned. 

Du er Seniorpension bliver sat ned ved indkomst over: Seniorpension bortfalder ved indkomst over:  Procentsats for nedsættelse: 
Enlig
84.200 kr.  873.800 kr.  30% 
Gift/samlevende med pensionist 
133.700 kr.  1.476.000 kr.  15% 
Gift/samlevende med ikke-pensionist   133.700 kr.  804.900 kr.  30% 

Hvis du ikke er pensionist hele kalenderåret, så omregnes ovenstående beløb til det antal måneder du er pensionist i det pågældende år.

Seniorpensionen nedsættes med ovenstående procentsatser, af det beløb, den årlige indkomst overstiger indkomsten grænsen med.  

Du kan lave en foreløbig beregning af din seniorpension ud fra dine oplysninger her:

Din seniorpension ved ændringer i din situation

Seniorpension kan gøre din pension hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 232.500 kr. (2024) / 224.640 kr. (2023) om året.

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte Seniorpension.

Du skal også kontakte Seniorpension for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 232.500 (2024) / 224.640 kr. (2023) om året.

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du får pension som enlig og evt. varmetillæg, og du har valgt at hjælpe ukrainske flygtninge med husly i en kortere periode.  

Før de får opholdstilladelse eller asyl

Indtil de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl, har det ikke betydning for din pension eller dit varmetillæg, hvis de opholder sig hos dig. Det gælder også, hvis den/de ukrainske flygtninge har søgt, men endnu ikke fået opholdstilladelse. 

Hvis de får opholdstilladelse, mens de opholder sig hos dig, skal du ringe til Udbetaling Danmark.

Hvis de får eller har opholdstilladelse

Når den/de ukrainske flygtninge har fået opholdstilladelse eller asyl og får adresse hos dig, skal Udbetaling Danmark vurdere, om det betyder noget for din pension og evt. dit varmetillæg.

Hvis du midlertidigt og kortvarigt giver husly til ukrainske flygtninge for at afhjælpe en akut boligsituation, vil det sandsynligvis ikke påvirke din pension eller dit varmetillæg. Men Udbetaling Danmark skal altid vurdere den enkelte situation. Derfor skal du ringe til Udbetaling Danmark, så de kan vurdere, hvad det betyder i din konkrete situation.

Husk også at give besked, hvis opholdet undervejs ændrer karakter.

Hvis de flytter ind eller lejer et værelse hos dig

Hvis den/de ukrainske flygtninge flytter ind hos dig mere permanent, skal du give besked, så Udbetaling Danmark kan vurdere, om det har betydning for din pension som enlig og evt. varmetillæg. 

Hvis du får varmetillæg

Hvis du får boligstøtte eller børnetilskud som enlig

Fuldmagt og kontakt

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Derfor skal du kontakte eller klage til Seniorpension, hvis du er uenig i deres afgørelse. Seniorpension skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler seniorpensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for seniorpension.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension