Folkepension

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension' (nyt vindue)

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Indefrosne feriepenge 2021

Få svar på, hvad udbetaling af de indefrosne feriepenge betyder for dine ydelser fra Udbetaling Danmark. 

Indkomster fra corona-relateret arbejde

Oplys corona-relaterede indkomster senest den 31. maj 2021. Så indgår de i din opgørelse af pension for 2020.

Din pension bliver snart gjort op

Fra juni måned sender Udbetaling Danmark opgørelsen af pension for 2020 ud. 

Næste udbetaling

Den 31. maj 2021

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden