Folkepension

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension' (nyt vindue)

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Indefrosne feriepenge og engangstilskud

Det har ikke betydning for dine ydelser fra Udbetaling Danmark, hvis du får udbetalt feriemidler eller det skattefri engangstilskud på 1.000 kr. 

Næste udbetalinger

Den 31. juli 2020

Den 31. august 2020

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden

Vi gør din pension op til september