Folkepension

Information Selvbetjeningsløsningen for folke- og førtidspension lukker midlertidigt

I perioden mellem den 12. februar og starten af marts 2020 udskifter Udbetaling Danmark IT-systemet, der udbetaler folke- og førtidspension. Du vil derfor ikke kunne benytte selvbetjeningsløsningen i den periode.  

Udskiftningen af IT-systemet vil ikke påvirke din månedlige pensionsudbetaling. 

Har du oplyst din formue til ældrecheck?

Hvis du har ret til ældrecheck, og du har givet Udbetaling Danmark oplysninger om din formue senest d. 10. januar 2020, får du udbetalt ældrechecken sammen med din pension d. 31. januar 2020.

Næste udbetaling er d. 31. januar 2020 

Skal du søge folkepension?