Lønmodtagernes Feriemidler

Du kan nu bestille dine indefrosne feriemidler

Start

Bestil dine feriemidler

Udbetalingen svarer til ca. 12,5% af din ferieberettigede løn i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020.

Når du har bestilt feriemidlerne, får du et brev. Her kan du se, hvor meget du får, og hvordan beløbet er beregnet.

Er der trukket skat af beløbet?

Det afhænger af, hvordan din arbejdsgiver har indbetalt dine feriemidler.  Hvis din arbejdsgiver har indbetalt dine feriemidler til FerieKonto eller en feriekasse, er der allerede betalt skat. I alle andre situationer trækkes der skat af dine feriemidler, når du får dem udbetalt.  

Du skal bestille feriemidlerne. De bliver ikke udbetalt automatisk. 

Når du har bestilt feriemidlerne, får du et brev i din digitale postkasse, hvor der står, hvor meget du får. Pengene står på din NemKonto senest to uger efter, du har bestilt dem.

Hvis du har bestilt via blanket eller er blevet bedt om at indsende lønsedler, kan du opleve at sagsbehandlingstiden er længere end to uger.

Du skal bestille feriemidlerne senest den 1. december 2020. 

Ja, alle skal betale skat af deres feriemidler. Der er dog forskel på, om der allerede er trukket skat, eller du betaler skat i forbindelse med udbetaling. Hvis din arbejdsgiver har indbetalt dine feriemidler til FerieKonto eller en feriekasse, er der allerede betalt skat. I alle andre situationer trækkes der skat af dine feriemidler, når du får dem udbetalt.

Når du har bestilt feriemidlerne, får du et brev. Her kan du se, hvor meget du får udbetalt, og hvordan beløbet er beregnet. 

Du skal passe på dine personlige oplysninger. Der er desværre svindlere, der vil forsøge at få fat i borgeres NemId eller kortnumre. Vær derfor opmærksom på:

Lønmodtageres Feriemidler vil aldrig ringe til dig eller sende dig e-mails for at bede om dit NemId eller dit kortnummer.

Du må aldrig må videregive dine personlige oplysninger som kodeord eller nøglekort til NemId over telefon, e-mails, sms eller sociale medier. 

Sådan bestiller du dine feriemidler

Du skal bruge NemId for at logge ind og bestille dine feriemidler. Pengene bliver udbetalt til din NemKonto, og du får et brev om udbetalingen i din digitale postkasse.

Hvis du ikke har NemId, skal du kontakte Kundeservice, som vil vejlede dig.

Var du i en af disse jobsituationer i optjeningsperioden, har du måske ikke optjent feriemidler:

 • Registreret direktør/øverste leder
 • Selvstændig, ejer, medejer eller freelancer
 • Ægtefælle til ejer eller medejer
 • Bestyrelsesmedlem
 • Ansat under forskerskatteordningen
 • Au pair eller hushjælp
 • Landbrugsmedhjælper
 • Tillidserhverv og borgerligt ombud
 • Ansat i udenlandsk virksomhed

De 3 ugers feriemidler, har ikke betydning for, hvor meget du kan få i offentlige ydelser, fx kontanthjælp, pension og boligstøtte.  

Hvis du er i tvivl, om du selv skal gøre noget, er det en god idé at opsøge nærmere information fra den myndighed, der udbetaler ydelsen:

Hvis du modtager ydelser fra Udbetaling Danmark


Hvis du modtager ydelser fra andre myndigheder end Udbetaling Danmark 
Hvis du er i tvivl om, om udbetalingen betyder noget for din offentlige ydelse, er det en god idé at opsøge nærmere information fra den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Din samlede opsparing af feriemidlerne svarer til de feriepenge, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og er 12,5 % af din ferieberettigede løn i perioden.

Din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler er de feriepenge, som du optjente i overgangsåret til den nye ferielov, der trådte i kraft den 1. september 2020.

Du har en opsparing, uanset om du er funktionær eller timelønnet. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til fonden.

Din udbetaling

Du kan få udbetalt de feriepenge, som du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020.

 • Udbetalingen er en delvis udbetaling af de feriepenge, du optjente i overgangen til den nye ferielov.
 • Først ser Lønmodtagernes Feriemidler på, om din arbejdsgiver har oplyst dine feriepenge til FerieKonto eller Feriepengeinfo. 
 • Hvis din arbejdsgiver allerede har indberettet dine feriepenge, udbetaler vi det beløb.

Har din arbejdsgiver ikke oplyst dine feriepenge, beregner Lønmodtagernes Feriemidler beløbet som 12,5% af din A-indkomst inkl. AM-bidrag. Hvis du sammenligner udbetalingen med din arbejdsgivers beregning af feriepenge på dine lønsedler, er det derfor ikke sikkert udbetalingen rammer præcis samme beløb.

Hvis du er uenig i det beløb, du har fået udbetalt, kan du kontakte kundeservice.

Din samlede opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler er de feriepenge, du har optjent mellem den 1. september til 31. august 2020.

Din udbetaling nu svarer til op til 3 ugers ferie, mens din samlede opsparing er op til 5 ugers ferie.

Vær opmærksom på, at din udbetaling nu ikke er en præcis opgørelse af din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Du modtager i starten af 2021 et brev, hvor du kan se, præcis hvad din arbejdsgiver har indberettet for dig.

Jeg har brugt en beregner

Det er ikke sikkert, at din udbetaling stemmer med det, du forventer at få, hvis du har prøvet en beregner hos et nyhedsmedie eller en bank. Forskellen kan være stor, fx tager beregneren ikke højde for, hvis din indkomst har været svingende eller du har haft flere arbejdsgivere.

Jeg har flere ansættelsesforhold

Hvis du har haft flere ansættelsesforhold, kan du opleve, at dit beløb kun er beregnet for det ene ansættelsesforhold. Oplever du, at det er tilfældet, kan du kontakte kundeservice.

Vigtige datoer

Denne periode udgør overgangsåret til den nye ferielov. De feriepenge, du optjener i denne periode, bliver til en opsparing hos en ny fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Det er din arbejdsgiver, der indberetter og indbetaler feriepengene til fonden. 

Du får et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, hvor du bliver bedt om at tjekke de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet til fonden.

Jeg har nået folkepensionsalderen

Hvis du fortsat arbejder, efter at du har nået din folkepensionsalder, betragtes du som lønmodtager. Det betyder, at din arbejdsgiver også skal indberette dine opsparede feriepenge for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler.

Din opsparing hos Lønmodtagerne Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folke-, førtids- eller seniorpension.

Hvis du er i tvivl, om opsparingen kan påvirke andre ydelser, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen.

Din opsparing udvikler sig

De opsparede feriepenge placeres i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. Hvert år bliver din opsparing reguleret. Reguleringen kan være både positiv og negativ, afhængig af det samlede resultat af fondens investeringer.

Reguleringen beregnes ud fra størrelsen på din opsparing.

Nogle arbejdsgivere vælger at beholde feriepengene i virksomheden mod at betale en årlig indeksering til Lønmodtagernes Feriemidler. En indeksering er en slags rente, de betaler for at beholde feriepengene.

Det betyder ikke noget for dig, om din arbejdsgiver vælger at beholde eller betale feriepengene. Din arbejdsgiver skal i begge tilfælde indberette feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler.

Fonden sørger for, at alles opsparinger udvikler sig ens på baggrund af resultatet af både fondens investeringer og indekseringen.

Om fonden ’Lønmodtagernes Feriemidler’

Lønmodtagernes Feriemidler er en ny fond, der er oprettet som en del af overgangen til den nye ferielov. Fonden forvalter lønmodtagernes feriepenge, der er optjent i overgangsåret. Fonden investerer feriepengene, frem til du får dem udbetalt.

Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, der forvaltes af LD Fonde, der også forvalter fonden Lønmodtagernes Dyrtidsmidler.

Den daglige administration med opkrævning af arbejdsgiverne og udbetaling til dig som lønmodtager varetages af ATP.  

Andre emner

Er du ikke enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler?

Hvis du ikke er enig i en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler eller mener, at de oplysninger afgørelsen er truffet ud fra, er mangelfulde eller forkerte, er du velkommen til at kontakte Lønmodtagernes Feriemidler.

Vil du klage over en afgørelse?

Hvis du vil klage over en afgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler, skal du sende en klage til Lønmodtagernes Feriemidler med teksten "Klage til Ankenævnet for Lønmodtagernes Feriemidler ". Lønmodtagernes Feriemidler skal have din klage senest 4 uger efter, du har fået afgørelsen.

Lønmodtagernes Feriemidler genbehandler din sag og vurderer din klage. Hvis du ikke får fuldt medhold, bliver din klage sendt til Ankenævnet for ATP.

ATP’s kundeambassadør

Hvis du har forslag til forbedringer eller er utilfreds, har ATP en kundeambassadør, du kan kontakte. Det kan fx være, hvis du ikke synes, du har fået en god service, eller hvis du synes, der er nogle ting, ATP kan gøre bedre. Læs hvordan du kontakter kundeambassadøren:

Kontakt Lønmodtagernes Feriemidler