International pension

Har du fået pension i forkert valuta, eller mangler du at få udbetalt pension?

Modtog du pension en forkert valuta den 28. februar?

Fra næste pensionsudbetaling vil du igen få din pension i den valuta, du plejer at få.

Fik du ikke udbetalt pension den 28. februar?

Du mangler at få udbetalt din pension fra den 28. februar, fordi der skete en fejl med valutaen, efter Udbetaling Danmark overførte din pension til din bank. Det betyder, at din bank ikke vil udbetale beløbet til dig. 

Udbetaling Danmark afventer nu, at din bank overfører beløbet til Udbetaling Danmark, så du kan få udbetalt din pension i den korrekte valuta.

Udbetaling Danmark beklager fejlen.

Næste udbetaling

Den 29. marts 2019

Din folke- eller førtidspension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Kontakt International Pension