International pension - Dansk pension i udlandet

Næste udbetaling

Den 29. april 2021

Din folke-, førtids- eller seniorpension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden

Din pension for 2021

Er du pensionist, så husk at sikre dig, at tallene på din forskudsopgørelse er rigtige. Udbetaling Danmark bruger nemlig forskudsopgørelsen til at beregne din pension. Inden længe modtager du et årsbrev med beregningen af din pension for 2021. 

Kontakt International Pension