Når du får seniorpension

Udbetaling Danmark udbetaler din seniorpension

Udbetaling af din seniorpension

Start Start udbetaling af førtidspension

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Når du er blevet tilkendt seniorpension er det Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din seniorpension.

Du vil modtage et brev fra Udbetaling Danmark om, at du skal starte udbetalingen af din seniorpension. Du kan først starte udbetalingen, når du har modtaget brevet.

Udbetaling Danmark udbetaler seniorpension til din NemKonto den sidste bankdag hver måned. Din seniorpension bliver udbetalt bagud. Det vil sige, at din seniorpension for fx marts bliver udbetalt til sidst i marts.

Når du bliver seniorpensionist, kan din pension blive sat ned, hvis du får udbetalt og bliver beskattet af fx feriepenge, efterløn, overarbejde eller får en fratrædelsesgodtgørelse i den måned, du bliver seniorpensionist eller senere.

Her kan du se et eksempel på, hvornår en udbetaling kan påvirke din seniorpension: 

Eksempel – Du får udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i den måned, hvor du bliver seniorpensionist

Den 1. september bliver du seniorpensionist, og den 20. september får du udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse, som du bliver beskattet af. Fordi du får udbetalt din fratrædelsesgodtgørelse og bliver beskattet af den, efter du er blevet seniorpensionist, indgår fratrædelsesgodtgørelsen i beregningen af din seniorpension. Derfor kan din seniorpension blive sat ned.

Er din indkomst indberettet forkert til Skattestyrelsen?

Hvis du mener, at fx din arbejdsgiver har indberettet forkerte datoer i forbindelse med udbetaling af feriepenge, overarbejde, fratrædelsesgodtgørelse mv., skal du kontakte din arbejdsgiver.

Din seniorpension ved ændringer i din situation

Seniorpension kan gøre din pension hvilende, hvis du arbejder mere end 15 timer om ugen og over en længere periode tjener mere, end hvad der svarer til 219.696 kr. om året (2022).

Du kan også selv søge om, at din pension bliver gjort hvilende. Hvis du vil det, skal du kontakte Seniorpension.

Du skal også kontakte Seniorpension for at få genoptaget udbetalingen af din seniorpension, hvis du ikke længere arbejder, eller hvis du mener, at du fremover vil tjene mindre end 219.696 kr. om året (2022).

Hvis du har fået tilkendt seniorpension og vil beregne, hvilken betydning en ændring i din situation kan få, kan du bruge beregneren med NemID/MitID.

Fuldmagt og kontakt

Hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med NemID/MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Hvornår får jeg svar på min henvendelse?

Udbetaling Danmark svarer så hurtigt som muligt. Hvis du har skrevet til Udbetaling Danmark, kan du regne med at få svar inden for 20 hverdage.  

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Det er Seniorpension, der vurderer, om du kan få seniorpension. Derfor skal du kontakte eller klage til Seniorpension, hvis du er uenig i deres afgørelse. Seniorpension skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler seniorpensionen. Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du er utilfreds med beregningen eller udbetalingen af din førtidspension. Hvis du er uenig i en afgørelse fra Udbetaling Danmark, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for seniorpension.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension