Folkepension

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension' (nyt vindue)

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Indkomster fra corona-relateret arbejde

Oplys dine indkomster, hvis du har haft corona-relateret arbejde.

Indefrosne feriepenge 2021

Få svar på, hvad udbetaling af de indefrosne feriepenge betyder for dine ydelser fra Udbetaling Danmark. 

Din pension bliver gjort op nu

Udbetaling Danmark sender nu opgørelsen af pension for 2021 til pensionister, som selv eller hvis ægtefælle/samlever har selvstændig virksomhed.

Stiger dine varmeudgifter?

Hvis dine varmeudgifter stiger pga. højere energipriser, kan du måske få mere i varmetillæg.

Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022

Der udbetales ekstra økonomisk støtte til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022.

Næste udbetaling

Den 31. oktober 2022

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden