Folkepension

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Det sker i løbet af året, når du er folkepensionist

Vil du vide mere om, hvad der sker i løbet af året, når du er folkepensionist?

Vi har samlet de vigtigste breve og begivenheder i en oversigt, som kan hjælpe dig godt på vej som ny folkepensionist.

Nye regler fra 1. januar 2024

Folkepensionisters arbejdsindkomst indgår fra 1. januar 2024 ikke længere i beregningen af folkepension.

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension'

Næste udbetaling

Den 31. maj 2024

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Din pension bliver gjort op nu

Fra midten af maj måned sender Udbetaling Danmark opgørelsen af pension for 2023 ud.