Kom godt i gang med folkepension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Se, hvornår du kan gå på folkepension

Pensionsalderen afhænger af, hvornår du er født:

  • Er du født i første halvår af 1954, er din pensionsalder 65½ år
  • Er du født i andet halvår af 1954, er din pensionsalder 66 år.

Du kan få folkepension fra den 1. i måneden, efter du når pensionsalderen. Er du født i 1955 eller senere, er din pensionsalder være højere.

Beregn, hvor meget du kan få

Folkepensionen består for de fleste af et grundbeløb og et pensionstillæg, som lægges sammen. Hvor meget du kan få afhænger af, om du er enlig eller samlevende og af, hvor meget du og din evt. ægtefælle/samlever har i indkomst ud over pensionen.  

Du kan selv lave en vejledende beregning af, hvad du kan få i folkepension.

Feriepenge, fratrædelsesgodtgørelse mv.

Får du eller bliver du beskattet af indkomster fra dit arbejde eller din a-kasse, efter du er gået på folkepension, kan det påvirke det beløb, du kan få i folkepension resten af året.

Indkomsten kan fx være feriepenge, betaling for overarbejde eller fratrædelsesgodtgørelse, som din arbejdsgiver først afregner, efter den dato du har søgt folkepension fra.

Vær opmærksom på, at alle dine feriepenge typisk beskattes og optræder som indkomst for dig i den måned, din arbejdsgiver afregner dem, selvom du først vælger at hæve dem senere.

Det kan være en fordel at vente

De nævnte indkomster betragtes som indkomst fra arbejde, når din pension skal beregnes. Du kan have indkomst fra arbejde på op til 122.004 kr. pr. år (2022), uden at det påvirker størrelsen af din folkepension. Beløbet er dog forholdsmæssigt mindre, hvis du går på pension i løbet af året, altså fx 61.022 kr. (2022), hvis du går på pension den 1. juli.

I nogle tilfælde kan det derfor være en fordel for dig at vente med at søge folkepension, til disse indkomster fra arbejde er afregnet. Det afhænger af beløbet og din øvrige økonomiske situation.

Læs mere


Du skal selv søge folkepension

Du skal ansøge for at få folkepension. Du kan søge, når der er et halvt år til, du når folkepensionsalder. Du skal senest søge den sidste dag i den måned, du når pensionsalderen, hvis du vil være sikker på, at du får folkepensionen til tiden. Hvis du søger senere, gælder der særlige regler.

Du kan udskyde din folkepension og optjene ekstra

Hvis du arbejder mindst 750 timer inden for et kalenderår, kan du vælge at udskyde din folkepension og optjene ekstra pension til den dag, du går på folkepension. Du skal søge om at udskyde pensionen for at optjene den ekstra pension.

Hvis du vil søge tillæg til pensionen

Som folkepensionist kan du søge tillæg, der i nogle tilfælde kan dække en del af dine udgifter til fx varme, tandpleje og medicin. Du kan måske også få ældrecheck.

Tillæggene afhænger af din indkomst ved siden af folkepensionen, fx arbejdsmarkedspension, ATP, lønindkomst mv. og i nogle tilfælde også af din evt. ægtefælle/samlevers indkomst.

Det kan du læse mere om her:

Læs mere


Kvittering for ansøgningen

Når du har søgt folkepension, får du en kvittering på skærmen med de oplysninger, du har givet i ansøgningen. Kvitteringen indeholder også den vejledende beregning af din pension ud fra de oplysninger, du har givet i ansøgningen.

Hvis du ikke har indtastet dine aktuelle skatteoplysninger i ansøgningen, viser den vejledende beregning folkepensionen fratrukket 55% skat. Udbetaling Danmark bruger dog altid dit aktuelle fradrag og din trækprocent på tidspunktet for udbetalingen.

Hvis du opdager fejl i ansøgningen om folkepension

Du kan ikke rette i din digitale ansøgning om folkepension, når du har sendt den. Hvis du opdager en fejl i ansøgningen, er det enkleste at vente et par uger og derefter give besked om ændringen digitalt.

Ventetiden skyldes, at ansøgningen skal behandles i Udbetaling Danmarks it-system, før du kan give besked om ændringer digitalt.

Du kan også ringe til Udbetaling Danmark, hvis der er fejl i din ansøgning.

Tiden frem til din første folkepension

Udbetaling Danmark behandler din ansøgning og skriver til dig, hvis de mangler oplysninger fra dig. Når ansøgningen er behandlet, får du en pensionsmeddelelse, hvor du kan se, hvad du vil få i pension, og hvordan den er beregnet.

Har du søgt flere måneder før din folkepensionsalder, vil du få pensionsmeddelelsen før din første udbetaling. Ellers får du pensionsmeddelelsen sammen med din første udbetaling.

Din første udbetaling

Pensionen er bagudbetalt og bliver overført til din NemKonto den sidste bankdag i måneden. Du får først en ny pensionsmeddelelse, når der er ændringer i din pension. Fra cirka den 20. i hver måned kan du se din næste måneds udbetaling på borger.dk.

Hvor meget må jeg tjene ved at arbejde?

Som folkepensionist kan du tjene op til 122.004 kr. (2022) om året ved personligt arbejde, uden at det påvirker din folkepension. Tjener du mere, kan det påvirke størrelsen af din folkepension.

Beløbet er forholdsmæssigt mindre, hvis du går på pension i løbet af året, altså fx 61.022 kr. (2022), hvis du går på pension den 1. juli.

Folkepensionen bortfalder helt, hvis du tjener mere end 610.500 kr. (2022).

I den vejledende beregning kan du selv beregne, hvordan indkomster fra arbejde påvirker pensionen.

Hvem skal bruge dit hovedkort?

Hvis du har arbejde ved siden af pensionen, skal du være opmærksom på, hvor du bruger dit hovedkort. Skattestyrelsen anbefaler, at du bruger hovedkortet, der hvor du har din største indkomst, og dit bikort til andre indkomster.

Udbetaling Danmark ved ikke, om du bruger dit hovedkort andre steder end på folkepensionen, fx hos din arbejdsgiver. Du skal derfor selv sikre, at du kun bruger dit hovedkort – og dermed dit fradrag – ét sted.

Hvis din løn ændrer sig

Husk at give Udbetaling Danmark besked, hvis du senere på året finder ud af, at du tjener mere eller mindre på dit arbejde, end du har oplyst i din ansøgning. Det kan have betydning for, hvor meget du skal have i pension. Det gælder naturligvis også for andre indkomster.

Når december nærmer sig i dit første år på folkepension, skal du være særligt opmærksom på:

  1. at rette forskudsopgørelsen
  2. at oplyse formue til ældrecheck

Husk at rette forskudsopgørelsen

Fra den 1. januar året efter du er gået på folkepension, begynder Udbetaling Danmark at bruge oplysningerne fra din forskudsopgørelse på skat.dk til at beregne din pension. Det er altså ikke længere oplysningerne i din ansøgning, der bliver brugt.

Derfor er det vigtigt, at du i slutningen af året tjekker, om din forskudsopgørelse for det kommende år svarer til din aktuelle økonomi som folkepensionist. Husk fx at fjerne gamle lønindkomster og tilføje oplysninger om indkomst fra andre pensioner, arbejde ved siden af folkepensionen mv.

Er du gift/samlevende, er det desuden vigtigt, at din ægtefælles/samlevers forskudsopgørelse for det kommende år er rigtig, da den også har betydning for din folkepension.

Forskudsopgørelsen åbnes normalt for rettelser midt i november. Det er en god idé allerede nu at skrive det i kalenderen, så du i god tid kan rette oplysningerne.

Husk at oplyse formue til ældrecheck

Ældrechecken er et årligt engangsbeløb, som afhænger af størrelsen på formue og indkomster ved siden af folkepensionen. Hvis du kan få ældrecheck, udbetales den som regel sammen med pensionen den sidste hverdag i januar.

Du skal selv oplyse din formue til ældrecheck den første gang, for at Udbetaling Danmark beregner, om du kan få den. Derefter beregner Udbetaling Danmark hvert år automatisk, om du kan få ældrecheck og hvor meget.

Som ny pensionist får du automatisk et brev i starten af januar med besked om at oplyse formuen. Så beregner Udbetaling Danmark, om du kan få ældrecheck. Hvis du kan få ældrecheck, udbetales den sammen med din pension. Hvis du ikke kan få ældrecheck, får du et brev om det.

Se din næste udbetaling digitalt

Din folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden. Men allerede omkring den 20. i hver måned kan du se din næste udbetaling på borger.dk.

NemID-app til din smartphone

Har du en smartphone eller tablet? Så kan du måske få glæde af NemID nøgleapp’en, når du skal se din udbetaling, give besked om ændringer eller tjekke din post i eBoks.

NemID nøgleapp er et supplement til det eksisterende NemID nøglekort, som bankerne og den offentlige sektor står bag.

Find svar på typiske spørgsmål

På borger.dk kan du finde svar på de fleste spørgsmål om folkepension.