Hvis du er pensionist hele kalenderåret, bliver din pension beregnet ud fra din forskudsopgørelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis du er pensionist i hele det kommende kalenderår, beregner Udbetaling Danmark hvert år i januar din pension ud fra din seneste forskudsopgørelse fra Skattestyrelsen. 

For at sikre, at du får det rigtige i pension og evt. ældrecheck fra starten af det nye år, er det vigtigt, at du opdaterer din forskudsopgørelse med de indkomster, du forventer at have i 2019.

Hvornår skal jeg senest opdaterer min forskudsopgørelse?

 • Hvis du bagudbetalt, skal du senest opdatere din forskudsopgørelse den 10. januar 2019
 • Hvis du er forudbetalt, skal du senest opdatere din forskudsopgørelse den 9. december 2018

På den måde har Udbetaling Danmark de nyeste oplysninger om dine indkomster, når de beregner, hvor meget du skal have i folke- eller førtidspension 

Hvis du er gift eller samlevende, er det også vigtigt, at din ægtefælles/samlevers forskudsopgørelse er rigtig, da den også har betydning for din pension.  

Den folke- eller førtidspension, du får i løbet af året, er foreløbig, fordi den bliver beregnet ud fra din forskudsopgørelse. Året efter gør Udbetaling Danmark din folke- eller førtidspension op ud fra din årsopgørelse, altså dine faktiske indkomster.

Hvis forskudsopgørelsen ikke svarer til dine faktiske indkomster for 2019, kan du få udbetalt for meget eller for lidt i pension i løbet af året. Det kan betyde, at du senere skal betale pension tilbage eller have udbetalt den pension, du mangler. 

Er du gift eller samlevende, er det også vigtigt, at din ægtefælles/samlevers forskudsopgørelse er rigtig, da den har betydning for din pension.

Gode råd om forskudsopgørelsen

Det er god idé at tjekke følgende:

 • Stemmer lønindkomsten med det, du forventer?
 • Passer beløbet for andre pensioner?
 • Forventer du at få aktieindkomst og -udbytte?
 • Passer beløbet for renteindtægter og -udgifter?
 • Får du andre skattepligtige ydelser ved siden af din folke- eller førtidspension, fx invaliditetsydelse?
 • Har du andre skattepligtige indkomster, fx lejeindtægter?

Det er en god idé at være opmærksom på alle felterne i forskudsopgørelsen.

Hvis du ikke kender tallene

Hvis du ikke har de endelige tal, kan du komme med dit bedste bud og opdatere forskudsopgørelsen igen, så snart du kender tallene. Du kan se din pension i din pensionsmeddelelse.

Du får din pensionsmeddelelse sidst i december, hvis forudbetalt. Hvis du er bagudbetalt, får du din pensionsmeddelelse sidst i januar. 

Find flere svar

Du kan finde flere svar om sammenhængen mellem din pension og andre indkomster her:

Du kan altid lave en vejledende beregning af din folke- eller førtidspension her: 

Hvis du fik folke- eller førtidspension for første gang i 2018, skal du være særligt opmærksom på, om der står de rigtige oplysninger i din forskudsopgørelse.

Indtil udgangen af 2018 har Udbetaling Danmark beregnet din folkepension ud fra de oplysninger, du gav ved opstart af folke- eller førtidspension eller siden har givet. Men fra det nye år bliver din folke- eller førtidspension for første gang beregnet ud fra din forskudsopgørelse. Derfor kan forkerte oplysninger i forskudsopgørelsen have betydning for, om du får den rigtige pension udbetalt i 2019.

Undgå de typiske fejl i forskudsopgørelsen

Skattestyrelsens forslag til forskudsopgørelsen bygger som regel på tal, fra før du blev folke- eller førtidspensionist. Du skal derfor huske at tjekke følgende:

Lønindkomst

 • Er der gamle oplysninger om løn, fra før du blev folke- eller førtidspensionist?
 • Har du oplyst din forventede løn, hvis du arbejder ved siden af folke- eller førtidspensionen?

Andre pensioner 

 • Er oplysningerne om dine andre pensioner korrekte? 
 • Har du taget højde for fx arbejdsmarkedspensioner, ratepension, livrente, tjenestemandspension mv.?

Andre skattepligtige indkomster 

 • Stemmer oplysningerne om forventede renteindtægter og -udgifter? 
 • Har du aktier eller andre værdipapirer – og står forventet indkomst fra disse på forskudsopgørelsen? Det gælder også, selvom du eller en investeringsfond geninvesterer pengene. 
 • Har du andre skattepligtige indkomster udover folke- eller førtidspensionen, fx lejeindtægter fra udlejning, andre skattepligtige ydelser mv.?

Hvis du ikke har de endelige tal, kan du skrive dit bedste bud og opdatere forskudsopgørelsen igen, så snart du kender tallene.

Det er en god idé at være opmærksom på alle felterne i forskudsopgørelsen.

Hvad med pensionen til forskudsopgørelsen?

Folkepensionen hedder ”Social pension” på forskudsopgørelsen. Det er i det felt, at du indtaste din folke- eller førtidspension.

Du kan lave en vejledende beregning her:  

Du får et brev med din pensionsmeddelelse den 31. januar 2019, hvor du kan se beregningen af din folkepension for 2019 og evt. opdatere forskudsopgørelsen igen.

Hvis din indkomst ændrer sig i løbet af året, er det vigtigt, at du retter din forskudsopgørelse. På den måde er du med til at sikre, at du får den pension, du har ret til i løbet af året.

Udbetaling Danmark får automatisk besked fra Skattestyrelsen, når du ændrer din forskudsopgørelse. Du skal derfor ikke selv kontakte Udbetaling Danmark, hvis du retter i din forskudsopgørelse.

Hvis du ændrer i din forskudsopgørelsen i løbet af året, og din pension derfor bliver sat ned eller op, får du en ny pensionsmeddelelse. Det gør du også, hvis ændringen har betydning for din tillægsprocent. Hvis ændringen ikke påvirker din pension eller din tillægsprocent, får du ikke en ny pensionsmeddelelse.

Hvis du skal ændre din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen, skal du gøre det inden en bestemt dato i hver måned, for at ændringen kan nå at blive registreret ved næste udbetaling af din folke- eller førtidspension.

Månedlig deadline for ændring af din indkomst i 2018:
14. januar 15. april 15. juli 14. oktober
11. februar 13. maj 19. august 11. november
11. marts 17. juni 16. september 9. december

Forskudsopgørelsen viser bl.a. dine forventede indkomster for det kommende år.

Det er ud fra din forskudsopgørelse, at Skattestyrelsen beregner, hvor meget du skal betale i skat. Udbetaling Danmark bruger forskudsopgørelsen til at beregne, hvor meget du skal have i folke- eller førtidspension.

Fra midten af november kan du rette din forskudsopgørelse for det kommende år. I løbet af året kan du løbende rette din forskudsopgørelse for det aktuelle år. Det er især vigtigt, at du ændrer din forskudsopgørelse, hvis der er sket ændringer i din økonomi. På den måde er du med til at sikre, at du får det rigtige i folk- eller førtidspension og betaler det rigtige i skat.

Ændringer i din økonomi kan fx være:

 • Udbetaling af andre pensioner end din folke- eller førtidspension
 • Renteindtægt- og udgifter
 • Aktieindkomst- og udbytte

Her kan du ændre din forskudsopgørelse: