Oplys civilstand som pensionist i udlandet

Brug denne blanket, hvis du bor i udlandet og søger om dansk pension, eller hvis du modtager dansk pension i udlandet, og der er sket ændringer i dine personlige forhold. Ændringer kan fx være, at du har fået en samlever, er blevet gift/skilt eller er blevet enke/enkemand.

Sådan gør du

  • Klik på 'Videre'
  • Udfyld erklæringen så udførligt som muligt
  • Send erklæringen til Udbetaling Danmark.

Kontakt