Klag til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser

Ankenævnet behandler klager over afgørelser om midlertidig fratagelse af autorisationer m.m.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan klage til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser, hvis du er uenig i en afgørelse truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed om:

  • midlertidig fratagelse af autorisation
  • indskrænkning af virksomhedsområde
  • afgørelser om arbejdsforbud og suspension. 

Ankenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 9, § 9 b, stk. 1, og § 10 c, stk. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed – også kaldet autorisationsloven. 

Start Klag til Ankenævnet for Tilsynsafgørelser

Du skal klage digitalt. Du kan dog i særlige tilfælde være fritaget herfra, fx hvis du på grund af sygdom ikke kan bruge en computer eller har sproglige vanskeligheder. 

Er du fritaget fra Digital Post, er du også fritaget fra det digitale klageskema. Du skal i klagen forklare hvorfor, hvis du sender din klage til Styrelsen for Patientklager uden at bruge det digitale klageskema. 

Ankenævnet for Tilsynsafgørelser skal modtage din klage senest 4 uger fra den dag, hvor du har fået meddelelse om afgørelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

Tekniske spørgsmål til selvbetjening

Ring til borger.dk’s kontaktcenter på telefonnummer 70101881, hvis du har tekniske spørgsmål til:

  • hvordan du bruger selvbetjening og udfylder klageskemaet
  • hvor du finder information på borger.dk.

Øvrige spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte Styrelsen for Patientklager på tlf. 72 33 05 00 eller sende Digital Post til styrelsen, hvis du har andre spørgsmål og ikke kan finde svaret her på borger.dk. Styrelsens telefoner er åbne på hverdage kl. 10-14.