Klage over påbud om besøgsrestriktioner

Du kan klage, hvis du er uenig i et påbud om besøgsrestriktioner

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan klage til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner, som er en del af Styrelsen for Patientklager, over et påbud om restriktioner for, forbud mod adgangen til eller brugen af: 

  • kommunale plejehjem, plejeboliger, aflastningspladser, anbringelsessteder, botilbud og lign. private alternativer, 
  • offentlige og private sygehuse, klinikker, anbringelsessteder og lignende, 
  • et behandlingssted, institution eller lignende. 

Påbuddet skal være udstedt efter Lov om epidemier m.v., § 29, stk. 1, 2 eller 4. 

Kommunalbestyrelsens, regionsrådets, det konkrete behandlingssteds eller den konkrete institutions m.v.  implementering af restriktioner eller forbud på baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds påbud efter § 29, stk. 1, 2 eller 4, i lov om epidemier, kan ligeledes påklages til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner.

Du kan klage, hvis du har bopæl eller ophold på en behandlings-, pleje- eller omsorgsinstitution eller er nær pårørende. Du kan alene klage over påbud eller implementeringen af disse, der vedrører restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af din bopæl eller opholdssted, som udgør dit eget hjem.

Afgørelsen kan indbringes for retten, hvis du ikke er enig i ankenævnets afgørelse.  

Start Klag til Ankenævnet for Besøgsrestriktioner

Klag digitalt

Du skal klage digitalt. Det gør du ved at udfylde og indsende et klageskema via Digital Post eller e-Boks. 

Du kan finde klageskemaet på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside. Her finder du også en vejledning til, hvordan du skal udfylde og indsende det. 

Du er fritaget for det digitale klageskema, hvis du fritaget for Digital Post. Du finder oplysninger om, hvad du skal gøre, hvis du er fritaget for Digital Post på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside. 

Advokat eller anden repræsentant

Følg vejledningen på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside, hvis du som advokat eller anden repræsentant vil klage på vegne af en privatperson. 

Ankenævnet for Besøgsrestriktioner skal modtage din klage inden 4 uger efter ophør af et påbud eller af restriktioner implementeret på baggrund af påbud.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Styrelsen for Patientklager på tlf. 72 33 05 00 på hverdage mellem 10.00 og 14.00.

Du kan også skrive dit spørgsmål til Styrelsen for Patientklager via Digital Post.