Begravelseshjælp

Du kan søge om begravelseshjælp, hvis du har fået boet udlagt af Skifteretten

Kom godt i gang

Sådan søger du

Hvis du søger om begravelseshjælp, skal din ansøgning behandles af Udbetaling Danmark.  

Sagsbehandlingsfristen er 4 uger fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning om begravelseshjælp og den nødvendige dokumentation. Hvis der går længere tid, skriver Udbetaling Danmark til dig. 

Du kan være med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. Det gør du ved at

 • vedhæfte den nødvendige dokumentation
 • sørge for, at dine oplysninger i Folkeregisteret er korrekte. 

Hvis du skal søge begravelseshjælp til dødfødt barn uden CPR-nr., skal du sende en nedgravningsattest eller en dødsattest med, når du søger. Når du søger, skal du søge i morens eller farens CPR-nr.

Hvis barnet har fået CPR-nr., skal du ikke sende dokumentation.

Send dokumentation

Hvis du søger om formueafhængig begravelseshjælp, skal du sende dokumentation for formue og gæld samt dokumentation fra skifterettens behandling af boet.

Dokumentationen, du skal sende, afhænger af, hvordan boet er blevet behandlet. Her kan du se de forskellige måder et bo kan behandles, og hvad du skal sende af dokumentation.

BOET ER BEHANDLET SOM DU SKAL SENDE:
 boudlæg
 • skifteretsattest
 • dokumentation for afdødes gæld
 • evt. ægtefælles formue inkl. særeje
 • dokumentation for evt. ægtefælles gæld 
 uskiftet bo eller ægtefælleudlæg
 • skifteretsattest
 • kopi af formueoversigt eller et formueskema
 • dokumentation for formue og gæld inkl. særeje.

Du skal sende dokumentation for både afdøde og afdødes ægtefælle.

 forenklet privat skifte eller almindeligt privat skifte
 • skifteretsattest
 • åbningsstatus
 • dokumentation for formue og gæld vedr. afdøde
 • dokumentation for evt. ægtefælles formue og gæld inkl. særeje

Hvis der er lavet endelig opgørelse af boet, skal du sende den i stedet for åbningsstatus.

 bobestyrer bo
 • skifteretsattest
 • boopgørelse
 • oplysning om evt. ægtefælles formue og gæld inkl. særeje

Du skal også oplyse om engangsudbetalinger, fra fx ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og evt. forsikringer.

Her er det formueskema, du skal bruge, når du skal dokumentere formue:

Vær opmærksom på, at du ikke skal udfylde og indsende skemaet, hvis du ønsker at søge om minimumsbeløbet.

Udbetaling

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.100 kr. (2023) / 12.500 kr. (2024) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 40.500 kr. (2023) / 41.800 kr. (2024). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 52.600 kr. (2023) / 54.300 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 20.300 kr. (2023) / 20.950 kr. (2024). Er afdødes formue over 32.400 kr. (2023) / 33.450 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.
Eksempler på formue kan være:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet - engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen. 

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue. 

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 10.100 kr. (2023) / 10.450 kr. (2024).

Du får begravelseshjælp udbetalt senest 4 uger efter Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning og den nødvendige dokumentation.

Ved ansøgning - hav skifteattesten klar

Når du søger begravelseshjælp, er det en god ide at have skifteattesten klar. Den vil du blive bedt om at sende med, når du udfylder ansøgningen om begravelseshjælp.

Når du vedhæfter den nødvendige dokumentation til din ansøgning, så er du med til at sikre, at din ansøgning bliver behandlet hurtigst muligt. 

Hvordan udbetales begravelseshjælp?

Din begravelseshjælp bliver udbetalt til din NemKonto.

Hvis en bedemand søger på vegne af dig, vil udbetalingen ofte ske direkte til bedemanden.

Andre emner

Hvis du skal hjælpe en pårørende

Hvis du skal hjælpe en, der skal søge begravelseshjælp, skal du først have fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det gælder også, selvom du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig

Hvis en anden skal hjælpe dig med begravelseshjælp, skal du først give denne person fuldmagt til kontakten med Udbetaling Danmark. Det kan fx være et familiemedlem, en samlever eller en ven. Det gælder også, selvom personen blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Sådan gør I

Den, der vil give fuldmagt, kan gøre det med MitID eller skrive under på en skriftlig fuldmagt.

Har du en funktionsnedsættelse, kan du have svært ved at udfylde blanketten 'Blanket til fuldmagt uden MitID'. Du kan bruge selvbetjeningen 'Giv eller send fuldmagt med MitID' i stedet.

Har du mistet?

Hvis du har mistet en nær person, har du mulighed for at få informationer og gode råd til efter dødsfaldet. 

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Du kan kontakte ATP´s kundeambassadør, hvis du er utilfreds med måden, Udbetaling Danmark har behandlet din sag på.

Du har også mulighed for at klage over en afgørelse om begravelseshjælp til Styrelsen for Patientklager. De skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Kontakt Begravelseshjælp