Frit og udvidet frit valg af sygehus

Du kan vælge mellem alle offentlige sygehuse i Danmark, når du skal undersøges eller behandles

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Som borger i Danmark har du ret til frit sygehusvalg. Det betyder, at du frit kan vælge mellem offentlige sygehuse og afdelinger i landet, når du skal undersøges eller behandles.

Det er din egen læge, der skal sende en henvisning til det offentlige sygehus, som du gerne vil henvises til. Du har også mulighed for at tage kontakt til en patientvejleder i din bopælsregion for at få yderligere information om dine rettigheder.

Du skal som hovedregel selv betale transporten, hvis du vælger et andet sygehus.

Retten til frit sygehusvalg gælder ikke, hvis:

 • du bliver indlagt akut med en ambulance. Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus, der tager imod akutte patienter.
 • du har en diagnose, der kræver et særligt specialiseret behandlingssted.
 • hvis sygehuset, du ønsker, har væsentligt længere ventetider end lignende afdelinger på andre sygehuse
 • hvis du bliver indlagt akut. Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus
 • nogle højt specialiserede afdelinger kræver, at du lider af en bestemt sygdom, fx på Rigshospitalet
 • retten til selv at vælge sygehus - ved psykiatrisk behandling - kan begrænses af hensyn til dig selv.

Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. I perioden 1. juni 2023 til og med 31. december 2024 er fristen for behandling dog 2 måneder. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner.

På mitsygehusvalg.dk kan du se en oversigt over hvilke privathospitaler, du kan vælge imellem.

 • hvis privathospitalet, du ønsker, har væsentligt længere ventetider end lignende afdelinger på andre sygehuse
 • hvis privathospitalet ikke har en aftale med regionerne
 • hvis du skal have organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisations- behandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller ophold på rekonvalescenthjem.
Start Ventetider på behandling

På mitsygehusvalg.dk har du mulighed for at se ventetider på udvalgte behandlinger og operationer på landets offentlige sygehuse og privathospitaler. 

Den forventede ventetid er et udtryk for syghusenes aktuelle skøn over den ventetid, den næste ukomplicerede patient kan forvente fra henvisning til udredning/behandling.

De forventede ventetider på mitsygehusvalg.dk er lavet på baggrund af indberetninger fra sygehusene til Sundhedsdatastyrelsen.

Start Vælg sygehus

Hvis ventetiden til behandling på et offentligt sygehus overstiger 30 dage, har du ret til at vælge behandling på et privathospital. I perioden 1. juni til og med 31. december 2024 er fristen for behandling dog 2 måneder. Det vil sige, at du frit kan vælge at blive henvist til et af de privathospitaler, som har indgået aftale med Danske Regioner.

Retten til udvidet frit sygehusvalg gælder ikke, hvis:

 • det pågældende privathospital ikke besidder den fornødne ekspertise i forhold til den behandling, som du skal have foretaget.
 • behandlingen er en af de følgende behandlinger, som ikke er omfattet af det udvidede frie sygehusvalg: organtransplantation, sterilisation, fertilitetsbehandling, refertilisationsbehandling, høreapparatbehandling, kosmetisk behandling, kønsskifteoperation eller ophold på rekonvalescenthjem.
 • behandlingen er forskningsmæssig, eksperimentel eller alternativ.
 • det pågældende privathospital ikke har indgået aftale med Danske Regioner om behandlingen.
Start Sammenlign sygehuse og klinikker

På internettet kan du finde oplysninger om de forskellige sygehuse og om sundhedspersoner, der har været kritik af:

Sammenlign sygehuse og klinikker på sundhedskvalitet.dk

Sundhedskvalitet er et redskab til dig, når du skal vælge eller vil sammenligne sygehuse og klinikker. Sundhedskvalitet viser dig oplysninger om kvalitet og service på sygehuse og klinikker - både offentlige og private.

Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført på landets sygehuse hvert år. Læs om undersøgelsen og undersøgelsens resultater her.

Tilsynslisten

Sundhedsstyrelsen har lavet en liste over sundhedspersoner, der har påbud, er i skærpet tilsyn eller har fået foretaget hel eller delvis indskrænkning af deres autorisation.

Kritik af sundhedsfaglige

Styrelsen for Patientsikkerhed har en liste med afgørelser om alvorlig eller gentagen kritik truffet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Endvidere kan du finde afgørelser om kritik i forbindelse med kosmetiske indgreb.

Start Tilmeld dig NemSMS eller ret dit mobilnummer

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige.

Tilmeld dig NemSMS

Det er gratis at tilmelde sig og modtage NemSMS. Du tilmelder dig ved at logge på Digital Post under Menu og Tilmelding. Her finder du NemSMS. Ved tilmeldingen skal du skrive dit mobiltelefonnummer og acceptere vilkårene.

Når du accepterer vilkårene, giver du tilladelse til, at alle offentlige myndigheder, der anvender NemSMS, kan sende dig sms-påmindelser – fx forud for en undersøgelse på et hospital. Nogle hospitalsafdelinger kan desuden tilbyde at oprette dig som NemSMS-modtager.

Læs mere om, hvordan du bruger NemSMS: