Aktindsigt i patientjournal

Aktindsigt betyder, at du har ret til at se alt, der er skrevet i din journal af sundhedspersoner

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Læger og andre behandlere i sundhedsvæsenet skal føre journal over deres patienter. Her skriver de bl.a. oplysninger om sygdomme og behandling. Oplysningerne kommer fra patienten selv eller fra blodprøver, røntgenbilleder, lægens vurderinger mv.

Aktindsigt betyder, at du har ret til at:

  • se alt, hvad der er skrevet i din journal af sundhedspersoner i både offentlige og private klinikker, sygehuse m.m.
  • se, hvem der vil modtage oplysningerne.
  • du kan give en anden fuldmagt til at opnå aktindsigt
  • forældre har som udgangspunkt krav på aktindsigt. I nogle tilfælde kan der dog være oplysninger, som forældre ikke kan få indsigt i af hensyn til barnet/den unge. Det kan fx være oplysninger om prævention, abort eller behandling for kønssygdomme
  • forældre som er under mistanke for at have krænket, udøvet vold mod eller have begået andre former for overgreb mod deres barn, kan få begrænset deres adgang til barnets journal
  • sundhedspersonale.

Ved optegnelser, der er journalført før 1. januar 2010, kan lægen begrænse din aktindsigt, hvis lægen vurderer, at din ret til aktindsigt i patientjournalen bør vige af hensyn til dig selv eller andre private interesser, fx dine pårørendes.

Det er gratis første gang, du beder om aktindsigt i din journal. Herefter kan sygehuset eller andre sundhedspersoner opkræve et gebyr, hvis du ønsker yderligere kopier af din journal.

Start Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Her kan du få indsigt i, hvem der har set dine personlige oplysninger på sundhed.dk, hvilke oplysninger de har set og hvornår. Vær opmærksom på, at ikke alle sygehuse endnu har gjort disse oplysninger tilgængelige.