Mediecheck - her kan du se, om du kan få mediecheck

Som folkepensionist og førtidspensionist (tilkendt før 2003) har du muligvis ret til mediechecken

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Mediechecken er et tillæg til folke- og førtidspensionister (tilkendt før 2003).

Mediechecken har gradvist frem mod 2022 erstattet medielicensen, så det nu kun er muligt at få mediechecken.

Du kan få mediecheck, hvis du opfylder følgende to kriterier:

  • er bevilget folkepension eller førtidspension (tilkendt før 2003) senest pr. 1. januar 
  • har en personlig tillægsprocent på 100.

Det betyder fx, at du ikke kan få mediecheck i 2024, hvis du først er bevilget folkepension fra 2. januar 2024, selvom din personlige tillægsprocent er 100.

Hvis du har ret til mediecheck, får du 1.047 kr. før skat (2024). Mediechecken er et skattepligtigt tillæg.

Din boligstøtte bliver bliver dog ikke sat ned, fordi du får mediecheck.

Hvad hvis jeg får brøkpension?

Hvis du får brøkpension og har ret til mediecheck, får du udbetalt samme beløb som alle andre, der har ret til mediecheck.

Mediechecken bliver udbetalt til din Nemkonto sammen med din folke- eller førtidspension sidst i januar, hvis du opfylder betingelserne for at få den.

Har du spørgsmål om mediechecken?

Hvis du har spørgsmål om mediechecken, kan du kontakte Udbetaling Danmark, Pension på 70 12 80 61.

Har du spørgsmål om nedsat medielicens?

Hvis du har spørgsmål til den nedsatte medielicens, kan du kontakte din kommune.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om din pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage senest 4 uger efter, du har modtaget afgørelsen.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension

Se kontaktoplysninger for Udbetaling Danmark, Pension