Ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck for 2022

Den ekstra økonomiske støtte gives på grund af den ekstraordinære situation med høje energipriser

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Den 8. september 2022 har Folketinget vedtaget, at der skal udbetales ekstra økonomisk støtte på i alt 5.000 kr. til folkepensionister, som har fået bevilget og udbetalt ældrecheck for 2022. Støtten er skattefri.

Støtten udbetales med et fast beløb på 2.500 kr. i slutningen af september måned og med yderligere 2.500 kr. i januar 2023.

Den ekstra økonomiske støtte gives på grund af den ekstraordinære situation med høje energipriser. Udbetalingen sker automatisk.

Hvis du har ret til den ekstra økonomiske støtte, vil du modtage et brev med orientering om udbetalingen, når udbetalingen finder sted. Hvis du ikke har ret til ekstra økonomisk støtte, vil du ikke modtage noget brev.

Ifølge loven vil folkepensionister, der er berettiget til og har fået udbetalt ældrecheck for 2022, få udbetalt den ekstra økonomiske støtte.

Støtten udbetales med et fast beløb på 2.500 kr. i slutningen af september måned og med yderligere 2.500 kr. i januar 2023. 

Den ekstra økonomiske støtte udbetales til modtagere af ældrecheck for 2022 af Udbetaling Danmark.

Arbejdsmarkedets Tillægspension/ATP udbetaler et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. til borgere, der i marts 2022 helt eller delvis modtog førtidspension, seniorpension, tidlig pension, efterløn eller fleksydelse. Engangsbeløbet bliver udbetalt automatisk til din NemKonto senest 1. marts 2023, hvis du er berettiget til at modtage tilskuddet.