Oplys formue ved ansøgning om helbredstillæg

Her kan du oplyse om formue til Udbetaling Danmark i forlængelse af din ansøgning om helbredstillæg.

Det er vigtigt, at du oplyser din formue til Udbetaling Danmark, da det er en del af ansøgningen om helbredstillæg. Hvis du ikke oplyser din formue, kan din ansøgning om helbredstillæg desværre ikke færdigbehandles.

Vær opmærksom på at du ikke søger om helbredstillæg ved at oplyse formue til Udbetaling Danmark. For at søge helbredstillæg skal du både oplyse formue og søge helbredstillæg. Du kan søge her:

Information

I perioden mellem den 12. februar og starten af marts 2020 udskifter Udbetaling Danmark IT-systemet, der udbetaler folke- og førtidspension. Du vil derfor ikke kunne benytte selvbetjeningsløsningen i den periode. Udskiftningen af IT-systemet vil ikke påvirke din månedlige pensionsudbetaling.

Sådan gør du

  1. Find relevante dokumenter om din formue frem
  2. Klik på 'Videre'
  3. Vælg 'Formue' under 'Giv Udbetaling Danmark besked om'
  4. Vælg 'Oplys eller ret formue til ældrecheck eller helbredstillæg'
  5. Udfyld selvbetjeningsløsningen