Bistands- og plejetillæg

Det er kommunen, der vurderer, om du kan få bistands- eller plejetillæg.

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Kan jeg få bistands- eller plejetillæg?

Du kan søge bistands- eller plejetillæg, hvis du er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 og opfylder disse betingelser:

  • Du skal have behov for personlig bistand eller pleje fra andre
  • Du skal søge, før du fylder 65 år 
  • Du skal bo i dit eget hjem

Hvem vurderer, om jeg kan få bistands- eller plejetillæg?

Det er din kommune, der vurderer, om du kan få bistands- eller plejetillæg.

Hvis du kan få hjælp til dine behov fra den kommunale hjemmepleje, med specielle hjælpemidler eller ved særlig indretning af din bolig, kan du ikke få bistands- eller plejetillæg.

Hvis du er gift eller samlevende forventes det, at din ægtefælle/samlever hjælper dig med dine behov. Derfor kigger din kommune også på din samlivsstatus, når de vurderer, om du kan få bistands- eller plejetillæg.

Bistandstillæg er et økonomisk tillæg til førtidspension. Hvis du fx har brug for personlig bistand til at komme i bad eller få tøj på, kan du søge om bistandstillæg.

Plejetillæg er et økonomisk tillæg til førtidspension. Hvis du på grund af dit helbred har brug for pleje eller tilsyn på tidspunkter, man ikke kan forudse, kan du søge om plejetillæg.

Hvornår kan jeg forvente svar?

Udbetaling Danmark besvarer din henvendelse hurtigst muligt. Du kan forvente svar inden for 15 hverdage.

Fuldmagt - hvis du skal hjælpe en anden

Hvis du skal hjælpe en anden med kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og du blot skal snakke med Udbetaling Danmark om sagen.

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give personen fuldmagt.

Hvis du vil klage

Det er din kommune, der afgør, om du kan få bistands- eller plejetillæg, men Udbetaling Danmark der udbetaler det, hvis du bliver tilkendt tillæg.

Hvis du ikke er enig i en afgørelse, som din kommune har truffet, skal du klage til kommunen.

Hvis du vil klage over en afgørelse over udbetaling af din bistands- og plejetillæg, skal du klage til Udbetaling Danmark.

Anmeld mistanke om snyd

Du kan læse om, hvordan du anmelder mistanke om snyd med førtidspension:

Lovgivning

Her kan du læse mere om lovgivningen for bistands- og plejetillæg: