Din personlige tillægsprocent

Du får beregnet en personlig tillægsprocent, når du bliver pensionist

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension.

Din personlige tillægsprocent bruges til at beregne:

 • hvor meget du evt. kan få i varmetillæg og ældrecheck
 • om du kan få mediecheck
 • hvor meget du evt. kan få i helbredstillæg

Din tillægsprocent kan være mellem 0 og 100. Jo højere din tillægsprocent er, jo mere kan du få i varmetillæg, ældrecheck og helbredstillæg. Din personlige tillægsprocent skal være 100 for, at du kan få mediecheck.

Udbetaling Danmark fastsætter din personlige tillægsprocent, når de beregner din pension. Tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis dit indkomstgrundlag, som din pension beregnes ud fra, ændres. 

Du får det fulde tillæg, hvis din tillægsprocent er 100

Din tillægsprocent er 100, hvis:

 • du er enlig og har indkomster på højst 35.000 kr. (2023) om året udover din folke- eller førtidspension.
 • du er gift eller samlevende, og I tilsammen har indkomster på højst 69.200 kr. (2023) om året udover jeres folke- eller førtidspension.

Du kan ikke få helbredstillæg, hvis du og din ægtefælle/samlever har en samlet likvid formue på mere end 95.800 kr., selvom din tillægsprocent er 100.

Du kan ikke få tillæg, hvis din tillægsprocent er nul

Din tillægsprocent er nul, hvis:
 • du er enlig og har indkomster på 91.300 kr. (2023) eller over om året ud over din folke- eller førtidspension.
 • du er gift eller samlevende, og I tilsammen har indkomster på 182.900 kr. (2023) eller over om året ud over jeres folke- eller førtidspension.

Er din tillægsprocent mellem 0 og 100

Er tillægsprocenten lavere end 100, bliver tillægget også mindre. Din tillægsprocent bliver sat ned med én pct.

 • for hver 563 kr. du har indkomster på over 35.000 kr., hvis du er enlig (2023). 
 • for hver 1.137 kr. jeres samlede indkomster overstiger 69.200 kr., hvis du er gift/samlevende (2023).

Hvis du eller din ægtefælle/samlever har indkomster ud over pensionen, kan det få betydning for din personlige tillægsprocent.

Indkomster kan fx være:

 • indkomst ved personligt arbejde, dvs. løn, honorar mv. ud over det særlige bundfradrag for folkepensionister eller efterløn der bliver udbetalt og beskattet efter overgang til folkepension
 • udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, fx ratepension
 • underholdsbidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
 • anden indkomst ud over folkepensionen, du skal betale skat af
 • positiv kapitalindkomst.

Tillægsprocenten kan ændre sig i løbet af året, hvis det indkomstgrundlag, som din pension beregnes ud fra, ændres.

Hvis du er utilfreds eller vil klage

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om fastsættelsen af din formue og din personlige tillægsprocent, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til din personlige tillægsprocent og ikke kan finde svar her på borger.dk.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61 eller sende en besked med Digital Post:

Lovgivning

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension