Tidlig pension

Vil du søge om ret til tidlig pension?

Tidlig pension er tilbagetrækningsydelse - det vil sige en ydelse for dig, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Sådan søger du om ret til tidlig pension

Se en film om, hvordan du søger om ret til tidlig pension.


Sådan søger du om tidlig pension - se film

Find oplysninger til dokumentation, hvis der er behov for at dokumentere yderligere anciennitet

Har du modtaget en anciennitetsberegning, er det er op til dig at dokumentere de perioder, hvor der ikke eksisterer oplysninger fra registre. Du har mulighed for at finde oplysninger en række forskellige steder.


Send dokumentation

Her kan du indsende dokumentation med flere oplysninger vedrørende tidlig pension. Du skal først indsende dokumentation, når du har modtaget en anciennitetsberegning.

Søg om ret til tidlig pension

Søg om at starte udbetaling af tidlig pension

Min status

Se status for din ansøgning om ret til tidlig pension.

Regeringens udmelding om tidlig pension

Den nye regering har meldt ud, at den ønsker at sammenlægge tidlig pension og seniorpension til én ny ordning. 

Da der endnu ikke er fremsat eller vedtaget ny lovgivning på området, vil din ansøgning på nuværende tidspunkt blive behandlet efter gældende regler. Modtager du allerede tidlig pension, bliver din pension også beregnet og udbetalt efter gældende regler.

Kontakt Udbetaling Danmark, Tidlig Pension