Vil du søge om ret til tidlig pension

Er der 6 år eller mindre, til at du kan gå på folkepension, kan du søge om ret til at gå på tidlig pension

Start

Kom godt igang

Hvornår du kan søge om ret til tidlig pension afhænger af, hvornår du er født.

Du kan søge fra opgørelsesalderen og frem til din folkepensionsalder. 

I oversigten kan du se, hvornår du kan søge om tidlig pension. Du kan også se, hvor mange år på arbejdsmarkedet der kræves, for at du kan få ret til tidlig pension. 

Er du født mellem 2. halvår 1955 til 1962, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 61 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 61 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 67 år. Har du været 42 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du født i 1963 eller 1964, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 61 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 61 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 68 år. Har du været 42 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du født i 1965 eller 1966, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 62 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 62 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 68 år. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 45 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du født i 1967 eller 1968, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 62 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 62 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 69 år. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 45 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du født i 1969 eller 1970, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 63 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 63 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 69 år. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 45 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 46 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du årgang 1971 eller senere, afventer der p.t. informationer om optjeningsperiode, folkepensionsalder og anciennitet.

Du optjener ikke anciennitet, efter den dato, hvor du fylder 61 år (62 og 63 for visse årgange). 

Du optjener anciennitet fra og med den dato, hvor du fyldte 16 år til dagen før, du fylder 61 år. Du optjener altså ikke anciennitet i hele året, hvor du fylder henholdsvis 16 og 61 år (62 og 63 år for visse årgange).

Fra ansøgning til udbetaling

Ønsker du at gå på tidlig pension, skal du:

 • Søge om og få retten til tidlig pension,  
 • Bevare retten til tidlig pension og 
 • Søge om udbetaling af tidlig pension

Vil du vide mere om processen fra ansøgning til udbetaling? 

Sådan søger du om ret til tidlig pension

Start Søg om ret til tidlig pension

Søg om ret til tidlig pension digitalt med dit MitID her: 

Vær opmærksom på, at der kan gå op til 24 timer, før du modtager kvitteringen for din ansøgning via Digital Post.

Er der 6 år eller mindre, til at du kan gå på folkepension, kan du søge om ret til at gå på tidlig pension. Er du født i 1963, 1964, 1967 eller 1968 kan du søge om ret til tidlig pension 7 år før folkepensionsalderen. 

For at få ret til tidlig pension, skal du også opfylde en række krav og betingelser, herunder krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Du skal være opmærksom på, at optjeningsperioden løber fra dit fyldte 16. år, til det tidspunkt, hvor du er 6 eller 7 år fra at nå din folkepensionsalder. Hvis du er født før 1965, stopper optjeningsperioden, når du er 61 år.

Tidlig pension med tilbagevirkende kraft

Vær opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft. Der er dog visse undtagelser.

Hvornår du søger om retten til tidlig pension og sagsbehandlingstid kan være afgørende for, hvornår du får ret til tidlig pension. Du bør derfor søge om retten til tidlig pension i god tid. 

Hvis du søger om tidlig pension, bør du gøre det mindst 9 måneder før, du ønsker at starte udbetaling af tidlig pension fra. 

Hvis behandling af din ansøgning trækker ud, fordi du skal indhente flere oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du først være garanteret udbetaling fra den dato, du ønsker udbetaling fra, hvis du har søgt senest 9 måneder før og i øvrigt opfylder betingelserne. 

Du kan allerede søge om retten til tidlig pension 3 år før, du tidligst kan overgå til tidlig pension. 

Hvornår skal jeg søge om udbetaling af tidlig pension?

Du skal have fået ret til tidlig pension. 

Hvis du har fået ret til tidlig pension mere end tre måneder før, du kan overgå, vil du modtage et brev, når der er tre måneder til, at du kan overgå til tidlig pension. Herefter kan du søge om udbetalingen.

Du skal søge om udbetaling, så vi har din ansøgning senest 2 måneder før du ønsker at starte udbetaling fra. 

Du får ret til tidlig pension tre måneder eller mindre før, du kan overgå

Er der tre måneder eller mindre, til du tidligst kan overgå til tidlig pension, vil du sammen med din afgørelse om ret til tidlig pension få besked om, at du kan søge om udbetaling af tidlig pension. 

Hvis du vil have udbetaling fra det tidspunkt, hvor du har fået ret til tidlig pension, skal du søge om udbetaling, så vi har din ansøgning senest 2 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen om din ret til tidlig pension. Hvilken dato, du senest skal have søgt, fremgår af brevet.  

Jeg har fået ret til tidlig pension med tilbagevirkende kraft

Du vil kunne få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft, hvis du opfylder alle betingelser, herunder kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet, og at du ikke har fået udbetalt efterløn eller fleksydelse. 

Når du har søgt om ret til tidlig pension, henter Udbetaling Danmark oplysninger om din beskæftigelse, dine børns fødselsdato og om du har fået udbetalt en række offentlige ydelser. 

Se, hvilke registre der bliver hentet oplysninger fra under ’Hvilke oplysninger indhenter Udbetaling Danmark om mig?’.

Vi henter oplysningerne i perioden fra du fyldte 16 år, og indtil du er 6 eller 7 år fra folkepensionsalderen. 

Når vi har modtaget oplysninger fra de forskellige registre, beregner vi din tilknytning til arbejdsmarkedet (anciennitetsberegningen).

Anciennitetsberegningen kan give to resultater:

 • Du har anciennitet nok til 3 års ret til tidlig pension
 • Du har ikke anciennitet nok til 3 års ret til tidlig pension

Hvis du har ret til tidlig pension i 3 år, vil du få et brev om at du har ret til tidlig pension. 

Hvis du ikke opnår ret til tidlig pension i 3 år, vil du også få et brev fra os, hvor du efterfølgende får mulighed for at dokumentere yderligere anciennitet. I brevet fremgår, hvilke år du mangler anciennitet for. Læs mere om, hvilke oplysninger din dokumentation skal indeholde, under 'Hvilke krav er der til min dokumentation'.

Hvis du indsender yderligere oplysninger om din anciennitet, vurderer vi, om din dokumentation indeholder de oplysninger, der skal til, for at vi kan medtage oplysningerne.

Når vi har vurderet din sag, vil du modtage en afgørelse om din ret til tidlig pension. Afgørelsen vil være begrundet, hvis du ikke opnår ret til tidlig pension i 3 år. 

Vil du vide mere om processen fra ansøgning til udbetaling?

Udbetaling Danmark henter oplysninger om dig, til brug for beregning af din tilknytning til arbejdsmarkedet (anciennitet), fra følgende registre: 

ATP Livslang Pension

Indbetaling af ATP-bidrag fra:

 • Lønmodtagerbeskæftigelse
 • Fleksløntilskud
 • Feriegodtgørelse
 • Fleksjob
 • Løn under værnepligtsuddannelse
 • Syge- og barselsdagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Uddannelsesgodtgørelse

Danmarks Statistik

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Indskrevet på ordinær uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 • Syge- og barselsdagpenge
 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Feriedagpenge
 • Ledighedsydelse
 • Kontantydelse (ikke at forveksle med 'kontanthjælp')
 • Midlertidig arbejdsmarkedsydelse
 • Særlig uddannelsesydelse
 • Pasning af alvorligt sygt barn
 • Aktiveringsydelse
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat erhvervsevne (fleksløntilskud til selvstændige)
 • Uddannelsesydelse
 • Praktikydelse

Folkeregisteret

 • Fødsel 
 • Adoption

Skattestyrelsen 

 • Overskud af virksomhed

Du hører senest fra os inden for 2 uger.

Er der behov for at supplere din ansøgning med yderligere dokumentation, kan det tage op til 6 måneder, før din sag er behandlet.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for ansøgning om retten til tidlig pension er i øjeblikket 3 måneder.

Husk, at du skal give besked om flytning

Når du bor i udlandet, får vi ikke altid automatisk besked om, at du er flyttet. Hvis du flytter til Danmark, skal du melde flytning til den kommune, du flytter til. Vi får automatisk besked om dette. Hvis du flytter til en anden adresse i udlandet, skal du give os besked om din nye adresse.

Krav om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet

Du skal være opmærksom på, at selvom du får ret til tidlig pension, så er der yderligere krav for at starte udbetaling af tidlig pension. Hvis du får ret til tidlig pension, og herefter starter tidlig pension efter den 30. juni 2022, skal du ved overgang til tidlig pension opfylde kravene om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi kontakter dig via Digital Post eller pr. brev, hvis du ikke opfylder de generelle betingelser. Hvis du mener, at du opfylder de generelle betingelser, har du mulighed for at indsende yderligere dokumentation til os. 

Vi behandler derefter din ansøgning på ny. 

Når vi har behandlet din indsendte dokumentation, vil du modtage svar om din opfyldelse af de generelle betingelser med Digital Post eller pr. brev.

Send dokumentation

Du kan sende dokumentation for de generelle betingelser via vores selvbetjeningsløsning. 

Vi kontakter dig via Digital Post eller pr. brev, hvis du ikke opnå fuld ret til tidlig pension. Du skal tage stilling til de oplysninger, som fremgår af brevet. 

Du kan derefter dokumentere, at du opfylder kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet ved at indsende yderligere dokumentation til os. Vi behandler din ansøgning igen på baggrund af de nye oplysninger. Når vi har vurderet dine oplysninger, træffer vi afgørelse om din ret til tidlig pension. 

Når vi har behandlet din ansøgning, vil du modtage svar om din ret til tidlig pension med Digital Post eller pr. brev. 

Send dokumentation

Du kan sende dokumentation for din tilknytning til arbejdsmarkedet via vores selvbetjeningsløsning. 

Krav til dokumentation

Når du har søgt om ret til tidlig pension, og Udbetaling Danmark har beregnet din anciennitet, vil du modtaget et brev, hvis du mangler anciennitet, med oplysning om de år, hvor du mangler anciennitet. Du får samtidig mulighed for at supplere din sag med yderligere oplysninger om din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du kan se din  anciennitetsoversigt under 'Min status' på selvbetjeningsløsningen, når din anciennitet er beregnet.

Fuld anciennitet for et helt kalenderår svarer til 1. Du skal være opmærksom på, at du derfor ikke kan opnå anciennitet på 1 i det år, hvor du fyldte 16 år, og i det år, hvor optjeningsperioden ophører. Du skal kun indsende dokumentation for de år, hvor du mangler anciennitet. 

De år, hvor du mangler anciennitet, bør du kontrollere for om der mangler oplysninger om:

 • lønmodtagerarbejde,
 • selvstændig virksomhed,
 • fødsel/adoption, eller
 • udbetaling af offentlige ydelser. 

Din dokumentation skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre din tilknytning til arbejdsmarkedet for perioden, samt indeholde de nødvendige oplysninger for at vi kan beregne din anciennitet. Du kan læse mere om, hvilke krav der er til dokumentationen.

Vær opmærksom på, at hvis du har arbejdet i eller modtager ydelser fra udlandet, gælder der andre krav.

Når du har fået foretaget en anciennitetsberegning, er det op til dig at dokumentere de perioder, hvor der ikke eksisterer oplysninger fra registre. Perioderne vil fremgå af din anciennitetsoversigt.
Vær opmærksom på, at du først skal finde dokumentation, når der er foretaget en anciennitetsberegning. 

Sådan gør du

 1. Kig på de år på din anciennitetsoversigt, der er under 1.
 2. Vurdér, om der mangler oplysninger, fx. hvis du ved, at du i det pågældende år har haft et job eller andet, der ikke fremgår af oversigten.
 3. Overvej, hvor du kan finde dokumentation for det, du mangler. Se nedenfor.

Oplysninger på skat.dk

På skat.dk under fanen 'Skatteoplysninger', kan du kan muligvis finde oplysninger fra 1. januar 2003 og frem, som kan være med at dokumentere yderligere anciennitet for din tilknytning til arbejdsmarkedet. Du skal bruge dit MitID for at logge ind og se dine oplysninger på skat.dk.

Oplysninger hos Rigsarkivet

Du kan bestille supplerende oplysninger hos Rigsarkivet, som kan være med til at dokumentere yderligere anciennitet for din tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle oplysninger fra Rigsarkivet, der kan anvendes uden supplerende dokumentation.

Rigsarkivet kan hjælpe med følgende oplysninger:

HVIS DU HAR VÆRET I PERIODEN 
Lønmodtager uden ATP-bidrag   1970-2017
Lærling, elev eller under uddannelse med løn  1971-1978
Arbejdet som 16- eller 17-årig 1971-1978 
Selvstændigt erhvervsdrivende  1971-1973 
Medarbejdende ægtefælle  1971-1973 

og

HVIS DU HAR MODTAGET I PERIODEN
 Arbejdsløshedsdagpenge 1976-1979 
 Sygedagpenge 1983-1993 
 Barselsdagpenge 1983-1992 
 Dagpenge, imens du passede dit alvorligt syge barn  1990-1998
 Feriedagpenge 1981-1984 
 Ydelse for tabt arbejdsfortjeneste 1980-2002

Du kan læse mere om og bestille oplysninger fra Rigsarkivet på Rigsarkivets hjemmeside. Vær opmærksom på, at der kan være sagsbehandlingstid hos Rigsarkivet

Du kan få forlænget din frist for indsendelse af dokumentation. Læs mere under 'Kan jeg få forlænget svarfristen?'.

Dokumentation for værnepligt og eller senere ansættelse i Forsvaret

Søger du dokumentation for værnepligt og/eller senere ansættelse i Forsvaret, kan du henvende dig til Totalforsvarsarkivet.

Dokumentation hvis du har arbejdet i eller modtaget ydelser fra udlandet

Hvis du har arbejdet i eller modtaget ydelser fra udlandet, som du ikke selv kan indhente eller finde dokumentation for, kan vi i visse tilfælde hjælpe dig med at indhente oplysningerne fra udenlandske myndigheder. Dette vil forlænge sagsbehandlingen yderligere. Du skal kontakte os, hvis du har brug for hjælp til at indhente oplysningerne. 

Start Send dokumentation til Tidlig Pension

Hvis du ønsker at dokumentere yderligere anciennitet, kan du sende dokumentation via selvbetjeningsløsningen.

Krav til dokumentation

Din dokumentation skal kunne dokumentere eller sandsynliggøre din tilknytning til arbejdsmarkedet for perioden, samt indeholde de nødvendige oplysninger, for at vi kan beregne din anciennitet. Du kan læse mere om, hvilke krav der er til dokumentation.

Tro og love-erklæring

Hvis du ønsker at dokumentere yderligere anciennitet, skal du sammen med din dokumentation indsende en tro og love-erklæring om, at dine indsendte oplysninger er korrekte. Hvis du indsender dokumentation med 'Send dokumentation' via selvbetjeningsløsningen, afgiver du tro og love-erklæringen digitalt, inden du indsender oplysningerne.

Hvis du indsender oplysningerne med alm. post, skal du vedlægge en erklæring. Du kan downloade og printe erklæringen nedenfor.

Du har 28 dage til at indsende din dokumentation, hvis du ønsker at få tilføjet yderligere anciennitet.

Hvis du ikke har mulighed for indsende dokumentationen inden for 28 dage, kan du få forlænget fristen.

Du skal kontakte os pr. telefon for at få forlænget fristen. Vi sender dig efterfølgende en bekræftelse på, hvilken dato din frist er udsat til. 

Andre emner

Hvis du skal handle på en andens vegne i forhold til deres ansøgning eller sag om tidlig pension, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Tidlig Pension om sagen.

Fuldmagt til Tidlig Pension - sådan gør du

Den, der vil give fuldmagt, kan skrive under på en skriftlig fuldmagt

Start Giv eller send fuldmagt til Udbetaling Danmark

Hvis du skal hjælpe en pårørende, samlever eller ven i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først have en fuldmagt.

Hvis du har fået en skriftlig fuldmagt fra en, du skal hjælpe, kan du her sende den underskrevne fuldmagt digitalt ved at bruge dit eget MitID.

Hvis du bruger mobilen, kan du tage et billede af fuldmagten og vedhæfte den, når du er logget ind.

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om tidlig pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgivning

Kontakt Udbetaling Danmark, Tidlig Pension