Krav til dokumentation

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du har fået foretaget en anciennitetsberegning, er det op til dig at dokumentere de perioder, hvor der ikke eksisterer oplysninger fra registre. Perioderne vil fremgå af din anciennitetsoversigt.

Vær opmærksom på, at du først skal finde dokumentation, når der er foretaget en anciennitetsberegning.

Hvis du skal dokumentere yderligere anciennitet for din tilknytning til arbejdsmarkedet, skal dokumentationen som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Type fx lønindkomst eller arbejdsløshedsdagpenge
 • Start- og sluttidspunkt
 • Oplysning om dit CPR-nummer, navn og adresse
 • Oplysninger om udbetaler, fx arbejdsgiver eller arbejdsløshedskasse
 • Antallet af timer eller lønindtægt og timeløn du har arbejdet
 • Antal timer, du har modtaget ydelsen
 • Ved visse ydelser skal du også dokumentere, om du har været fuldtids- eller deltidsforsikret i en arbejdsløshedskasse.

Sådan gør du

 1. Kig på de år på din anciennitetsoversigt, der er under 1.
 2. Vurdér, om der mangler oplysninger, fx. hvis du ved, at du i det pågældende år har haft et job eller andet, der ikke fremgår af oversigten.
 3. Overvej, hvor du kan finde dokumentation for det, du mangler. 

I artiklerne nedenfor kan du læse mere om krav. Har du yderligere spørgsmål til dokumentation, er du også velkommen til at kontakte os.

Vi har hentet oplysninger om din beskæftigelse fra ATP Livslang Pension, hvis du har betalt ATP-bidrag. Der er indbetalt ATP-bidrag, hvis din ansættelse har været mere end 9 timer pr. uge. 

Hvis du mener, at der burde være indbetalt ATP-bidrag fra din ansættelse, skal du dokumentere dine ansættelser i hele perioden. Udbetaling Danmark har indhentet alle oplysninger fra ATP Livslang Pension, og ATP Livslang Pension kan derfor ikke hjælpe dig med at dokumentere yderligere. Du kan desuden ikke indbetale de manglende ATP-bidrag.  

Du kan dokumentere på anden vis end ATP-bidragene, hvis du mener, at du har yderligere anciennitet, end du allerede har fået tillagt.

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om:

 • perioden, som lønudbetalingen dækker
 • timetal eller timeløn samt lønindtægt
 • og oplysninger til at identificere dig og din arbejdsgiver.

Dokumentationen kunne være: Lønsedler, oplysningssedler, ansættelseskontrakt, årsopgørelser og lignede.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder. 

Vi har hentet oplysninger om din beskæftigelse fra ATP Livslang Pension, hvis du har betalt ATP-bidrag. Der er indbetalt ATP-bidrag, hvis din ansættelse har været mere end 9 timer pr. uge. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har været ansat i et ansættelsesforhold under 9 timer pr. uge. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om perioden, som lønudbetalingen dækker:

 • timetal eller timeløn samt lønindtægt, og
 • oplysninger til at identificere dig og din arbejdsgiver.

Dokumentationen kunne være: Lønsedler, oplysningssedler, ansættelseskontrakt, årsopgørelser, udtalelser, søfartsbøger og lignede.

Hvis du mener, at der burde være indbetalt ATP-bidrag fra din ansættelse, skal du dokumentere dine ansættelser i hele perioden. Udbetaling Danmark har indhentet alle oplysninger fra ATP Livslang Pension, og ATP Livslang Pension kan derfor ikke hjælpe dig med at dokumentere yderligere. Du kan desuden ikke indbetale de manglende ATP-bidrag. 

Hvis du ikke har optjent ret til et fuldt års anciennitet på baggrund af dine ATP-bidrag, og du samtidig har været ansat hos en anden arbejdsgiver i samme periode, uden at der er indbetalt ATP-bidrag for de arbejdstimer, kan du få medregnet anciennitet for begge arbejdsgivere. Du skal dokumentere, i hvilken periode du har været ansat hos begge arbejdsgivere, samt antal arbejdstimer, som du har haft ved hver arbejdsgiver pr. kalendermåned.

Hvis du har arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder. 

Vi har hentet oplysninger fra ATP livslang pension om lærlingeløn, elevløn og uddannelse med løn fra 1. januar 1978 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har modtaget lærlingeløn, elevløn eller uddannelse med løn før 1. januar 1978.  

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden, som lønudbetalingen dækker
 • timetal eller timeløn samt lønindtægt
 • oplysninger til at identificere dig og din arbejdsgiver.  

Dokumentationen kunne være: Lønsedler, oplysningssedler, ansættelseskontrakt, lærlingekontrakt, EFG-uddannelsesbeviser, svendebrev, årsopgørelser og lignede.  

Hvis du har modtaget lærlingeløn, elevløn eller uddannelse med løn i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder. 

Vi har hentet oplysninger fra ATP Livslang pension for 16. og 17.-årige efter den 1. september 1977. Hvis du har været under 18 år før 1. september 1977, tillægger vi automatisk anciennitet med 9/16 del for hver måned, du er under 18 år.

Du kan få tillagt yderligere anciennitet, hvis du kan dokumentere en højere anciennitet end den automatisk tildelte anciennitet for perioder som 16. eller 17.- årige før 1. september 1977.  

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden, som lønudbetalingen dækker
 • timetal eller timeløn samt lønindtægt
 • oplysninger til at identificere dig og din arbejdsgiver.  

Dokumentationen kunne være: Lønsedler, oplysningssedler, ansættelseskontrakt, lærlingekontrakt, svendebrev, årsopgørelser og lignede.  

Hvis du har arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder. 

Vi har hentet oplysninger om dit overskud fra selvstændig virksomhed fra 1974 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har drevet selvstændig virksomhed før 1974, for en periode efter du er fyldt 16 år. 

Den fremlagte dokumentation for perioden før 1974, skal indeholde oplysninger om

 • perioden, hvor der er drevet selvstændig virksomhed
 • oplysninger til at identificere ejerforhold i virksomheden.

Dokumentationen kunne være: årsopgørelser, revisorgodkendt regnskab eller lignende.

Hvis du har haft udgifter til personlig assistance, ud over det tilskud som du har modtaget til personlig assistance efter lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., kan du få tillagt yderligere anciennitet, hvis du kan dokumentere det.

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • lønsedler til den personlige assistance og oplysninger om det tilskud, du har modtaget fra kommune
 • oplysninger i regnskabet, hvor udgifterne til personlig assistance og tilskuddet fra kommunen fremgår. 

Hvis du har drevet selvstændig virksomhed i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om din indtægt som medarbejdede ægtefælle fra 1974 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har arbejdet som medarbejdende ægtefælle før 1974, for en periode efter du er fyldt 16 år. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om:

 • perioden, hvor der er drevet selvstændig virksomhed
 • oplysninger til at identificere ejerforhold i virksomheden.

Dokumentationen kunne være: årsopgørelser, revisorgodkendt regnskab eller lignende.

Hvis du har arbejdet som medarbejdende ægtefælle i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har som udgangspunkt hentet oplysninger om perioder, hvor du har fået tilskud til selvstændig virksomhed, fordi du har en nedsat erhvervsevne. Vi har hentet oplysninger fra 1. juli 2002 og frem. Du kan få tillagt yderligere anciennitet, hvis du kan dokumentere perioder, som ikke allerede er tillagt. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden, som tilskuddet er udbetalt for
 • hvem der har udbetalt tilskuddet.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, afgørelse fra kommune eller lignede.

Hvis du har modtaget tilskud til selvstændig virksomhed pga. nedsat erhvervsevne i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om dine børns fødselsdato. Du får anciennitet for hvert barn i 52 uger efter fødslen. Hvis du har adopteret, kan du få flyttet ancienniteten fra fødselstidspunktet til modtagelsestidspunktet. 

Dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • barnets fødselsdato eller adoptionstidspunkt
 • barnets fødeland
 • forældrenes bopælsland på fødsels- eller adoptionstidspunktet
 • relationen til barnet.

Dokumentationen kunne være: fødselsattest, adoptionsattest, retsdokument der fastslår adoption, bopælsregistrering eller lignende.

Hvis du har børn født i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne og barnet ikke er registeret i Danmark, kan du få tillagt yderligere anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge fra 1. januar 1980 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge før 1. januar 1980. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om:

 • perioden, som arbejdsløshedsdagpengene dækker
 • hvem der har udbetalt ydelsen, herunder om du har været fuldtids- eller deltidsforsikret
 • antal ledige timer pr. uge, hvor der er udbetalt arbejdsløshedsdagpenge.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysningssedler, fagforeningsbøger eller lignede. 

Hvis du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Hvis du har modtaget arbejdsløshedsdagpenge i et helt år, kan din anciennitet være mindre end 1, hvis du har afholdt ferie. Læs mere i afsnittet 'Feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver'. 

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af sygedagpenge fra 1. januar 1993 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har været modtaget sygedagpenge før 1. januar 1993. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden, som sygedagpengene dækker
 • hvem der har udbetalt sygedagpengene
 • antal ledige timer pr. måned, hvor der er udbetalt sygedagpenge.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, årsopgørelse, oplysningssedler, afgørelse fra kommune eller lignede.

Hvis du har modtaget sygedagpenge i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af barselsdagpenge fra 1. januar 1993 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har været modtaget barselsdagpenge før 1. januar 1993. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden som barselsdagpengene dækker
 • hvem der har udbetalt barselsdagpengene
 • antal ledige timer pr. måned, hvor der er udbetalt barselsdagpenge.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, årsopgørelse, oplysningssedler, afgørelse fra kommune eller lignede.

Hvis du har modtaget barselsdagpenge i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Hvis du kan dokumentere, at du har modtaget uddannelsesydelse før 1. juli 1993, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med ydelsen
 • hvem der har udbetalt ydelsen, og 
 • antal timer pr. måned uddannelsesydelsen er udbetalt for.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysningssedler eller lignede. 

Hvis du har modtaget uddannelsesydelse før 1. juli 1993 i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af uddannelsesgodtgørelse fra 1. oktober 1997 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har været modtaget uddannelsesydelse i perioden 1. juli 1993 til 30. september 1997.  

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med ydelsen
 • hvem der har udbetalt ydelsen, og 
 • antal timer pr. måned, som uddannelsesydelsen er udbetalt for.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysningssedler eller lignede. 

Hvis du har modtaget uddannelsesgodtgørelse fra 1. juni 1993 og frem i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har indhentet oplysninger om udbetaling af feriedagpenge fra 1. januar 1985 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har modtaget feriedagpenge i perioden 1. april 1981 til 31. december 1984.  

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med feriedagpenge
 • hvem der har udbetalt feriedagpenge
 • antal ledige timer pr. uge.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, kvittering for kontingentindbetalinger, bekræftelse af medlemskab af a-kasse, oplysningssedler eller lignede. 

Hvis du har modtaget feriedagpenge i perioden fra 1. april 1981 og frem i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af særlig uddannelsesydelse fra 1. januar 2013 til 31. december 2013. Du kan dokumentere yderligere anciennitet i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, hvis du mener, at du har haft en længere periode med særlig uddannelsesydelse, end du allerede har fået tillagt.

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med særlig uddannelsesydelse
 • hvem der har udbetalt ydelsen, herunder oplysninger om, hvorvidt du har været fuldtids- eller deltidsforsikret, og 
 • antal timer med ydelsen pr. uge.  

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, kvittering for kontingentindbetalinger, bekræftelse af medlemskab af a-kasse, oplysningssedler eller lignede.

Hvis du har modtaget særlig uddannelsesydelse i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014 til 31. december 2016. Du kan dokumentere yderligere anciennitet i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016, hvis du mener, at du har haft en længere periode med midlertidig arbejdsmarkedsydelse, end du allerede har fået tillagt.

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med særlig uddannelsesydelse
 • hvem der har udbetalt ydelsen, herunder oplysninger om du har været fuldtids- eller deltidsforsikret, og
 • antal timer med ydelsen pr. uge.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, kvittering for kontingentindbetalinger, bekræftelse af medlemskab af a-kasse, oplysningssedler eller lignede.

Hvis du har modtaget midlertidig arbejdsmarkedsydelse i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2016 i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af kontantydelse fra 1. januar 2015 til 31. december 2017. Du kan dokumentere yderligere anciennitet i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017, hvis du mener, at du har haft en længere periode med kontantydelse, end du allerede har fået tillagt. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med særlig uddannelsesydelse
 • hvem der har udbetalt ydelsen, herunder oplysninger om du har været fuldtids- eller deltidsforsikret, og
 • antal timer med ydelsen pr. uge.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, kvittering for kontingentindbetalinger, bekræftelse af medlemskab af a-kasse, oplysningssedler eller lignede. 

Hvis du har modtaget kontantydelse i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017 i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Hvis du kan dokumentere, at du har modtaget ydelse for pasning af alvorligt sygt barn, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med ydelsen
 • hvem der har udbetalt ydelsen, og
 • antal timer pr. måned, der er udbetalt ydelse ved pasning af alvorligt sygt barn for.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysningssedler, afgørelse fra kommunen eller lignede. 

Hvis du har modtaget ydelse for pasning af alvorligt sygt barn i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Hvis du kan dokumentere, at du har modtaget feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med feriegodtgørelse
 • hvem der har udbetalt feriegodtgørelsen, og
 • antal timer pr. uge, der er udbetalt feriegodtgørelse for.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysningssedler eller lignede. 

Hvis du har modtaget feriegodtgørelse fra en tidligere arbejdsgiver i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af fleksløntilskud fra 1. januar 2013 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet i perioden 1. januar 2013 og frem, hvis du mener, at du har haft en længere periode med fleksløntilskud, end du allerede har fået tillagt. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden, som ydelsen dækker
 • hvem der har udbetalt ydelsen, og
 • antal timer med ydelsen pr. uge.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, årsopgørelse, oplysningssedler, afgørelse fra kommune eller lignede.

Hvis du har modtaget fleksløntilskud i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om udbetaling af ledighedsydelse fra 1. januar 2004 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har modtaget ledighedsydelse i perioden 1. januar 1998 til 31. december 2003. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden, som ydelsen dækker
 • hvem der har udbetalt ydelsen, og  
 • antal timer med ydelsen pr. uge.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, årsopgørelse, oplysningssedler, afgørelse fra kommune eller lignede.

Hvis du har modtaget ledighedsydelse efter 1. januar 1998 i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Hvis du kan dokumentere, at du har modtaget plejevederlag til pasning af døende nærtstående, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med plejevederlag
 • hvem der har udbetalt plejevederlaget, og
 • antal timer pr. måned, der er udbetalt plejervederlag for.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysningssedler, afgørelse fra kommune eller lignede. 

Hvis du har modtaget plejevederlag til pasning af døende nærtstående i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Hvis du kan dokumentere, at du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af alvorlig sygt barn før 2003, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med tabt arbejdsfortjeneste
 • hvem der har udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, og
 • antal timer pr. måned, der er udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysningssedler, afgørelse fra kommune eller lignede. 

Hvis du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af alvorlig sygt barn før 2003 i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har hentet oplysninger om værnepligtsuddannelse fra 1. januar 1976 og frem. Du kan dokumentere yderligere anciennitet, hvis du har deltaget i værnepligtsuddannelse før 1. januar 1976 samt for de første fire måneders værnepligtsuddannelse i perioden 1. januar 1990 til 31. december 2008. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med værnepligtsuddannelse
 • rang

Dokumentationen kunne være: soldaterbog, orlogsbog, afgangsseddel, hjemsendelsespas, forholdsattest, orlogsblad eller forholdsattest.

Hvis du har deltaget i værnepligtsuddannelse i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation for værnepligt og/eller senere ansættelse i Forsvaret hos Totalforsvarsarkivet.

Hvis du kan dokumentere, at du har været civil militærnægter, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden som civil militærnægter, og
 • om at du har gjort tjeneste som civil militærnægter.

Dokumentationen kunne være: udtalelse fra militæret, udtalelse fra militærnægteradministrationen, ansættelseskontrakt eller lignende.

Hvis du har været civil militærnægter i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Hvis du kan dokumentere, at du har modtaget ydelser under skolepraktik eller praktikpladskompenserende uddannelse, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med skolepraktik eller praktikpladskompenserende uddannelse
 • hvem der har udbetalt ydelsen, og 
 • antal timer pr. måned, der er udbetalt ydelse for.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysning om udbetaling af skolepraktikydelse, oplysninger om deltagelse i skolepraktik fra uddannelsesstedet eller lignende.

Hvis du har modtaget ydelser under skolepraktik eller praktikpladskompenserende uddannelse i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Hvis du kan dokumentere, at du har deltaget i skolepraktik på en SU-berettigende uddannelse, og hvor der ikke er udbetalt løn i praktikperioden, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden med deltagelse i skolepraktik
 • hvilken uddannelse, der er tale om, og
 • antal dage med deltagelse i skolepraktik.

Dokumentationen kunne være: udbetalingsmeddelelser, oplysning om udbetaling af skolepraktikydelse, oplysninger om deltagelse i skolepraktik fra uddannelsesstedet eller lignende.

Hvis du har modtaget deltaget i skolepraktik på en SU-berettigende uddannelse i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Vi har indhentet oplysninger om din deltagelse i det ordinære uddannelsessystem efter dit fyldte 40. år. Du kan dokumentere yderligere anciennitet efter dit fyldte 40. år, hvis du mener, at du har haft en længere periode med uddannelse i det ordinære uddannelsessystem, end du allerede har fået tillagt.

Den fremlagte dokumentation skal indeholde oplysninger om

 • perioden, med deltagelse i uddannelse efter det fyldte 40. år
 • hvilken uddannelse, du har deltaget i, og  
 • antal dage med deltagelse i uddannelse.

Dokumentationen kunne være: oplysning om udbetaling af eventuelle ydelser under uddannelsen, oplysninger om deltagelse i uddannelse fra uddannelsesstedet eller lignende.

Hvis du har deltaget i tilsvarende uddannelse efter dit fyldte 40. år i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Grønland eller Færøerne, kan du få tillagt anciennitet, hvis du kan fremlægge dokumentation i overensstemmelse med dokumentationskravene.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.

Hvis du kan dokumentere, at du har været i beskæftigelse i EU/EØS, Storbritannien, Schweiz, Grønland eller Færøerne, som kan sidestilles med lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark, kan du få tillagt anciennitet for perioden. 

Beskæftigelse udenfor EU/EØS, Storbritannien, Schweiz, Grønland eller Færøerne kan kun give anciennitet, hvis det kan sidestilles med lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Beskæftigelse, som sidestilles som lønmodtager i Danmark, er

 • forhyret med dansk skib
 • beskæftiget i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk myndighed
 • beskæftiget i udlandet i øvrigt i offentlig dansk interesse
 • beskæftiget i udlandet som ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab
 • beskæftiget i EU/EØS, Storbritannien, Schweiz, Grønland eller Færøerne

Den fremlagte dokumentation, skal indeholde oplysninger om

 • Hvor skibet er registreret, eller hvor udstationeringen har fundet sted
 • perioden, som udbetalingen dækker og timetal
 • sø-dage eller timeløn og lønindtægt
 • oplysninger til at identificere arbejdstager og arbejdsgiver.

Dokumentationen kunne være: lønsedler, årsopgørelse, ansættelseskontrakt eller lignende, som dækker den periode, den pågældende har været forhyret, udsendt eller har arbejdet i EU/EØS, Storbritannien, Schweiz, Grønland eller Færøerne.

Find oplysninger

Hvis du ikke er i besiddelse af dokumentation for din anciennitet, kan du muligvis indhente dokumentation ved andre myndigheder.