Om tidlig pension

Tidlig pension er for dig, der har været mange år på arbejdsmarkedet og vil trække dig tilbage før folkepensionsalderen

Om tidlig pension

Tidlig pension er tilbagetrækningsydelse - det vil sige en ydelse for dig, der har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Tidlig pension betyder, at du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (anciennitet).

Din anciennitet optjenes i hele år, og du kan derfor eksempelvis ikke optjene 1,5 års ret til tidlig pension. 

Du optjener anciennitet fra det fyldte 16. år, og frem til det tidspunkt hvor der er 6 år (7 år for visse årgange), til du når folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at optjeningsperioden dermed løber, fra du er 16 år, til dagen før du fylder 61 år (62 og 63 år for visse årgange). 

Eksempel: Har man i optjeningsperioden været 42 år på arbejdsmarkedet, kan man gå på tidlig pension i 1 år, dvs. når man fylder 66 år. Har man i optjeningsperioden været på arbejdsmarkedet i 43 år, så man kan gå på tidlig pension i 2 år, dvs. når man fylder 65 år. Og har man i optjeningsperioden været 44 år på arbejdsmarkedet, kan man gå på tidlig pension i 3 år, dvs. når man fylder 64 år.

Figuren viser et eksempel, hvor borgeren er født før den 01.01.1965. For borgere født efter den 01.01.1965 er optjeningsperioden frem til 62 år.

Figuren viser, hvor mange år man kan komme på tidlig pension, alt efter hvor mange år man har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Man skal også opfylde betingelserne for aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne få på tidlig pension. Man optjener anciennitet i perioden, fra man fylder 16 år, til man fylder 61 år. Dette kaldes for optjeningsperioden. Eksempel: Har man i optjeningsperioden været 42 år på arbejdsmarkedet, kan man gå på tidlig pension i 1 år, dvs. når man fylder 66 år. Har man i optjeningsperioden været på arbejdsmarkedet i 43 år, så man kan gå på tidlig pension i 2 år, dvs. når man fylder 65 år. Og har man i optjeningsperioden været 44 år på arbejdsmarkedet, kan man gå på tidlig pension i 3 år, dvs. når man fylder 64 år.

Hvornår du kan få udbetalt tidlig pension, afhænger af tre ting: Din alder, tilknytning til arbejdsmarkedet og hvornår du søger om udbetaling fra. Dog kan du tidligst få udbetalt din ydelse fra den 1. januar 2022.

Retten følger den almindelige folkepensionsalder, der gælder for dig. 

Vær opmærksom på, at du i perioden inden du starter på tidlig pension, skal bevare retten til tidlig pension ved aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Læs mere under 'Aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet'.

Du skal også opfylde en række andre betingelser, der er for at modtage tidlig pension. Læs mere under 'Betingelser for ret til tidlig pension'. 
 

Er der 6 år eller mindre, til at du kan gå på folkepension, kan du søge om ret til at gå på tidlig pension. 

Er du født i 1963, 1964, 1967 eller 1968 kan du søge om ret til tidlig pension 7 år før folkepensionsalderen. Der gælder således en undtagelse for disse årgange.

For at få ret til tidlig pension skal du også opfylde en række krav og betingelser, herunder krav til din bopæl og dit statsborgerskab. Læs mere under 'Betingelser for ret til tidlig pension'. 

Hvis du søger om ret til tidlig pension, kan du forvente at høre fra os inden for 4 uger.
Er der behov for at supplere din ansøgning med yderligere dokumentation, kan det tage op til 6 måneder, før din sag er behandlet.

Hvornår du kan gå på tidlig pension afhænger af, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Det kan dog maksimalt være 3 år før din folkepensionsalder. 

Du optjener anciennitet fra det fyldte 16. år og frem til det tidspunkt, hvor der er 6 år (7 år for visse årgange), til du når folkepensionsalderen.

Vær opmærksom på, at optjeningsperioden dermed løber, fra du er 16 år, til dagen før du fylder 61 år (62 og 63 år for visse årgange). 

Tabellen viser, ud fra din fødselsdato og folkepensionsalder, hvor mange år du skal have været på arbejdsmarkedet, for at få ret til at gå på tidlig pension 1, 2 eller 3 år før din folkepensionsalder. Er du født mellem 2. halvår 1955 til 1962, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 61 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 61 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 67 år. Har du været 42 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du født i 1963 eller 1964, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 61 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 61 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 68 år. Har du været 42 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du født i 1965 eller 1966, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 62 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 62 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 68 år. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 45 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du født i 1967 eller 1968, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 62 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 62 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 69 år. Har du været 43 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 45 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du født i 1969 eller 1970, kan du søge om ret til tidlig pension, fra du fylder 63 år. Optjeningsperioden for disse årgange løber, fra du er 16 år, til du er 63 år. Folkepensionsalder er for disse årgange 69 år. Har du været 44 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 1 års tidlig pension. Har du været 45 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 2 års tidlig pension. Har du været 46 år på arbejdsmarkedet i optjeningsperioden, kan du få ret til 3 års tidlig pension. Er du årgang 1971 eller senere, afventer der p.t. informationer om optjeningsperiode, folkepensionsalder og anciennitet.

Vær opmærksom på, at hvis du fx. opnår 42,232 års anciennitet, rundes der ned til 42 år. Du kan kun optjene tidlig pension i 1, 2 eller 3 år og ikke i halve år.

Når du skal søge om ret til tidlig pension skal du gøre det i god tid. Hvis der er behov for supplerende oplysninger i din sag, kan det tage op til 6 måneder at få behandlet din sag. Du kan som udgangspunkt ikke få udbetalt tidlig pension med tilbagevirkende kraft. Der er dog visse undtagelser. 

Hvis du overvejer at søge om ret til tidlig pension, er det en god idé at søge i god tid, inden du ønsker at starte udbetaling af tidlig pension.

Behandlingen af din ansøgning kan trække ud, hvis der er behov for at indhente supplerende oplysninger om din anciennitet. 

Du har tidligst ret til tidlig pension fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om udbetaling af tidlig pension. Du har dog ret til udbetaling med tilbagevirkende kraft, hvis du opfylder en række betingelser. 

Din anciennitet er et udtryk for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet, fra det fyldte 16. år og frem til det tidspunkt, hvor der er 6 år (7 år for visse årgange) til, du når folkepensionsalderen.

Det er ikke udelukkende det antal år, du har været i arbejde, der tæller med i opgørelsen af din anciennitet. Perioder på barsel, visse offentlige ydelser og perioder som selvstændig tæller også med. 

Du optjener ikke anciennitet efter den dato, hvor du fylder 61 år (62 og 63 for visse årgange). 

Du optjener anciennitet fra og med den dato hvor du fyldte 16 år, til dagen før du fylder 61 år. Du optjener altså ikke anciennitet i hele året, hvor du fylder henholdsvis 16 og 61 år (62 og 63 for visse årgange).

Her kan du finde en forklaring på nogle af de ord og begreber, der bruges i forbindelse med tidlig pension.

BEGREB  FORKLARING 
Tidlig pension Tidlig pension er en tilbagetrækningsydelse, der giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 1, 2 eller 3 år før, du når folkepensionsalderen. Tidlig pension er for dig, der har været mange år på arbejdsmarkedet. 
Anciennitet   Antallet af år, du har været tilknyttet arbejdsmarkedet, fra du er 16 år til du når opgørelsesalderen.   
Optjeningsperioden Den periode, fra du er 16 år til du er 61 år, hvor du optjener anciennitet.  
Optjeningsperioden er fra du fylder 16 år, til du når opgørelsesalderen. Er du født før 1965, er opgørelsesalderen 61 år.
Aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet Den sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du går på tidlig pension. Her skal du bevare en aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en arbejdsløshedskasse. 
Overgangsordning for arbejdsmarkedstilknytning Der er indført en overgangsordning for borgere, der ønsker at overgå til tidlig pension inden 1. marts 2023. Overgangsordningen betyder, at der er lempeligere krav for aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.  
Kompensation Er du overgået til efterløn eller fleksydelse inden den 1. januar 2022, kan du vælge at melde dig ud af efterløn-eller fleksydelsesordningen og skifte til tidlig pension, hvis du opfylder betingelserne for ret til tidlig pension. Vælger du at skifte, betyder det, at du efter overgangen til tidlig pension får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterløns- eller fleksydelsesbidrag.  
Opgørelsesalder  Din anciennitet på arbejdsmarkedet bliver opgjort 6 år før, du når folkepensionsalderen. For visse årgange bliver anciennitet opgjort 7 år før folkepensionsalderen,  hvis du er født i 1963, 1964, 1967 eller 1968. Er du født før 1965, er opgørelsesalderen 61 år.  
Oplysningspligt  Når du får udbetalt tidlig pension, har du oplysningspligt. Det betyder, at du straks skal give os besked, hvis der sker ændringer i din situation, som kan have betydning for den ydelse, du modtager. En ændring kan fx være flytning til udlandet eller udbetaling af feriegodtgørelse. 
Årsomregning Én gang om året gør vi din udbetaling af tidlig pension op på baggrund af indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen, samt de oplysninger, vi har modtaget fra dig. Det gør vi for at sikre, at du har modtaget det i tidlig pension året før, som du har ret til. Det kaldes årsomregning. 
Opgørelsesnummer Ved årsomregning bruger vi indkomstoplysninger fra din årsopgørelse fra Skattestyrelsen, samt de oplysninger, vi har modtaget fra dig.  Årsopgørelsen er en oversigt over din skat for året før og den viser, hvad du har haft i indkomst og fradrag.  Hver årsopgørelse har et opgørelsesnummer. Har du flere årsopgørelser for det samme år, kan du via opgørelsesnummeret se, hvilken årsopgørelse vi har brugt ved årsomregningen. 
Nedsættelse af A-indkomst  Hvis årsomregningen viser, at du har fået for meget udbetalt i tidlig pension, skal du betale beløbet tilbage. Da den pension, du har fået udbetalt for meget, vedrører et tidligere år, skal du betale bruttobeløbet tilbage. Vi giver automatisk besked til Skattestyrelsen om, at din A-indkomst skal nedsættes for det år, hvor du skal betale pension tilbage.
Skattestyrelsens indkomstregister Indkomstregisteret er et register hos Skattestyrelsen, hvor alle former for indkomster registreres – uanset om der er tale om lønindkomst, dagpenge eller pension. Vi henter for eksempel oplysninger fra indkomstregisteret, når vi skal beregne din udbetaling af tidlig pension. 

Hvad kan jeg få udbetalt i tidlig pension?

Betingelser for tidlig pension

Udover din alder og krav om tilknytning til arbejdsmarkedet (anciennitet) skal du også opfylde en række generelle betingelser. Du skal som udgangspunkt:

 • Være dansk statsborger
 • Have fast bopæl i Danmark
 • Have boet i Danmark i mindst tre år, fra du fyldte 15 år, til du nåede pensionsalderen
 • Du må ikke modtage førtidspension eller seniorpension

Selvom du ikke opfylder betingelserne, kan du alligevel have ret til tidlig pension, hvis du er omfattet af én af undtagelserne. Læs mere under 'Statsborgerskab og bopæl'. 

For at starte på tidlig pension er det en forudsætning, at du har fået ret til tidlig pension og at følgende betingelser er opfyldt

 • Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du starter på tidlig pension.

Overgangsordning

Der er en overgangsordning for borgere, der ønsker at starte på tidlig pension inden 1. marts 2023:

 • Overgang inden 1. juli 2022: Intet krav om aktuel arbejdsmarkedstilknytning.
 • Overgang pr. 1. juli 2022: krav om 1 måneds aktuel arbejdsmarkedstilknytning.
 • Overgang pr. 1. august 2022: krav om 2 måneders aktuel arbejdsmarkedstilknytning.
 • Overgang pr. 1. september 2022: krav om 3 måneders aktuel arbejdsmarkedstilknytning.
 • Overgang pr. 1. oktober 2022: krav om 4 måneders aktuel arbejdsmarkedstilknytning.
 • Overgang pr. 1. november 2022: krav om 5 måneders aktuel arbejdsmarkedstilknytning.
 • Overgang pr. 1. december 2022: krav om 6 måneders aktuel arbejdsmarkedstilknytning.
 • Overgang pr. 1. januar 2023: krav om 7 måneders aktuel arbejdsmarkedstilknytning.
 • Overgang pr. 1. februar 2023: krav om 8 måneders aktuel arbejdsmarkedstilknytning.

Overgangsordningen gælder dog ikke ved overgang fra fleksydelse til tidlig pension.

Ved overgang fra efterløn opfylder du kravet om tilknytning til arbejdsmarkedet ved medlemsskab af en a-kasse.  Læs mere om tidlig pension, hvis du allerede er på efterløn eller fleksydelse i afsnittet 'Hvis du er på efterløn eller fleksydelse og vil starte tidlig pension'.

Har du, inden overgangen til tidlig pension, fået tilkendt førtidspension eller seniorpension, opfylder du ikke kravet om aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det samme gælder, hvis du har ret til social pension fra en anden EU-/EØS-medlemsstat eller pension udbetalt i Schweiz, Storbritannien eller et andet land.

Beskæftigelse i EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien

Kan du dokumentere, at du har beskæftigelse eller er arbejdsløshedsforsikret i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien i perioden, opfylder du kravet om arbejdsmarkedstilknytning.  

Medlemskab af arbejdsløshedskasse

Ved opfyldelse af kravet om arbejdsmarkedstilknytning gennem medlemskab af en arbejdsløshedskasse, er det en betingelse, at din indmeldelse i en a-kasse sker senest 2 år, før du når folkepensionsalderen.

Der er ikke krav om, at du i tilfælde af ledighed skal have anmodet om dagpenge og dermed stå til rådighed for arbejdsmarkedet, for at opfylde kravet om arbejdsmarkedstilknytning via a-kassemedlemsskab.

Betingelser for at kunne få fuld ydelse

Forudsætningen for at få fuld ydelse er, at du har optjent bopælstid i Danmark i mindst 9/10 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du går på tidlig pension.

Hvis du har arbejdet og optjent sociale pensionsrettigheder i udlandet, tæller disse perioder som udgangspunkt ikke med i opgørelsen af din danske bopælstid, uanset om du altid har boet og haft adresse i Danmark.  

Hvis du ikke har optjent ret til fuld ydelse, kan du have ret til en del af pensionen – også kaldet ’optjeningsprocent’. Din optjeningsprocent bliver beregnet på baggrund af den tid, du har boet i Danmark i optjeningsperioden, fratrukket eventuelle perioder, hvor du samtidig har optjent sociale pensionsrettigheder fra udlandet.   

Du kan ikke modtage ydelsen

Det er ikke muligt at modtage tidlig pension, hvis du for den samme periode får udbetalt en af følgende offentlige forsørgelsesydelser:

 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Arbejdsløshedsdagpenge eller feriedagpenge
 • Førtidspension eller seniorpension 

Endelig kan du ikke modtage ydelsen, hvis du har ret til en tilsvarende udenlandsk pension eller til udenlandsk pension, der svarer til folkepension.    

Du skal normalt være dansk statsborger for at få ret til tidlig pension. Det gælder dog ikke, hvis du opfylder én eller flere af disse betingelser:

 • Du har boet i Danmark i mindst ti år i perioden, fra du fyldte 15 år til pensionsalderen. Vær opmærksom på, at du skal have boet mindst fem år i Danmark, op til at du får bevilliget din pension.
 • Du er flygtning. Du skal være flygtning og have fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i Udlændingeloven. Du skal være opmærksom på, at der gælder andre regler, hvis du er kommet til Danmark efter den 1. september 2015.
 • Du er statsborger i et andet EU-land, EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet. Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet, skal du som udgangspunkt ikke være dansk statsborger for at få ret til tidlig pension.

Du skal normal have fast bopæl i Danmark for at få ret til tidlig pension. Det gælder dog ikke, hvis du opfylder en af nedenstående betingelser ·

 • Du kan som dansk statsborger søge om ret til at få tidlig pension, hvis du bor i EU/EØS, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet.
 • Er du ikke er dansk statsborger, skal du opfylde følgende betingelser:

  - Du skal bor i et andet EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet.
  - Du er statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet, statsløs eller flygtning.
  - Du har i sammenlagt mindst tre år optjent ret til pension fra et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet, heraf mindst et års optjening i Danmark (gælder dog ikke for alle flygtninge).
  - Du har arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet.

Vær opmærksom på, at du ikke kan optjene anciennitet eller opfylde kravet om aktuel arbejdsmarkedstilknytning i/fra Tyrkiet. 

Du skal have boet i Danmark, Grønland eller Færøerne i mindst tre år, fra du fyldte 15 år, til du når pensionsalderen. Hvis du ikke har boet tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne, i perioden fra du fyldte 15 år, til du går på tidlig pension, kan du stadig få tidlig pension, hvis du:

 • Er flygtning. Den tid, du har boet i det land, du kommer fra, eller landet, hvor du bliver anset som flygtning, bliver medregnet i tre-års-kravet.
 • Er statsborger i et EU-land, et EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet og har i sammenlagt mindst tre år optjent ret til pension fra et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Tyrkiet, heraf mindst ét års optjening i Danmark.
 • Har været i arbejde i et EU/EØS-land, Schweiz, Storbritannien og Tyrkiet.

Hvis du er på efterløn eller fleksydelse og vil starte tidlig pension

Er du overgået til efterløn eller fleksydelse inden den 1. januar 2022, kan du vælge at melde dig ud af efterløn- eller fleksydelsesordningen og skifte til tidlig pension, hvis du opfylder betingelserne for ret til tidlig pension.

Vælger du at skifte, betyder det, at du efter overgangen til tidlig pension får mulighed for at modtage en kompensation for dit efterløns- eller fleksydelsesbidrag.

 • Kompensationen vil være 2.820 kroner (2024) pr. hele måned, i de måneder, hvor du modtager tidlig pension, indtil du når din folkepensionsalder.
 • Kompensationen udbetales som et samlet engangsbeløb
 • Beløbet udbetales 3 måneder efter, at du har startet din udbetaling af tidlig pension og har anmodet om udbetaling af kompensation.
 • Du skal være opmærksom på, at du skal betale en afgift på 30 pct. af kompensationen.
 • Du anmoder om udbetaling af kompensation på selvbetjeningsløsningen, når du søger om at starte udbetaling af tidlig pension.

Har du valgt at få udbetalt kompensation, skal du ikke gøre noget. Udbetaling Danmark giver automatisk din a-kasse besked. Kompensationen vil blive udbetalt 3 måneder efter, du er startet på tidlig pension.

Hvis du siger nej til kompensation, og efterfølgende fortryder dette, kan du senere anmode om at få udbetalt kompensation. Du skal anmode om udbetaling af kompensation senest 2 måneder efter du er overgået til tidlig pension, da beløbet skal udbetales 3 måneder efter din overgang. 

Du kan ikke få udbetalt kompensation, hvis du har fået tilbagebetalt dine efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag.

Du kan heller ikke få udbetalt skattefri præmie, som du eventuelt har optjent i efterlønsordningen, hvis der er udbetalt kompensation.

Ønsker du vejledning om fleksydelse og tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag, skal du kontakte Udbetaling Danmark, Fleksydelse.

Hvis du allerede er på efterløn, eller står overfor at kunne gå på efterløn, og overvejer om tidlig pension er noget for dig, skal du kontakte din a-kasse.
Hvis du har spørgsmål til efterløn, den skattefri præmie og tilbagebetaling af efterlønsbidrag, skal du ligeledes kontakte din a-kasse.

Tidlig pension og andre ydelser

Hvis du allerede er på efterløn, eller står overfor at kunne gå på efterløn, og overvejer om tidlig pension er noget for dig, skal du kontakte din a-kasse.

Hvis du har spørgsmål til efterløn, den skattefri præmie og tilbagebetaling af efterlønsbidrag, skal du ligeledes kontakte din a-kasse.

Du kan også læse mere i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings notat 'Valg mellem efterløn og tidlig pension':

Både tidlig pension og seniorpension giver mulighed for at trække sig tidligere tilbage end den alder, hvor man kan få folkepension. Men der er forskellige betingelser for at få ydelserne.

Har du været meget længe på arbejdsmarkedet?

Din mulighed for at gå på tidlig pension afhænger af, hvor længe du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Her skal du ikke give oplysninger om dit helbred.
Her på siden kan du læse om og søge om ret til tidlig pension.

Hvis du allerede er på seniorpension, kan du ikke søge om eller få ret til tidlig pension. Dette gælder også, hvis din seniorpension er gjort hvilende. 

Har du nedsat arbejdsevne?

Seniorpension er for dig, der har nedsat arbejdsevne på grund af dit helbred, og som har et langt arbejdsliv bag dig. En del af ansøgningen er derfor oplysninger om dit helbred.  

Er du i tvivl?

Er du i tvivl, om du skal søge seniorpension eller tidlig pension?
Så kan du læse mere om forskellen på de to ydelser her:

  TIDLIG PENSION  SENIORPENSION
Hvornår kan jeg gå på tidlig pension/seniorpension?  Du kan gå på tidlig pension 1, 2 eller 3 år før, du når folkepensionsalderen. Du kan gå på seniorpension 6 år før, du når folkepensionsalderen.
Hvilke krav er der?

Retten til tidlig pension afhænger af, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet.      

Du skal have været mindst 42-44 år på arbejdsmarkedet, fra du fyldte 16 år til den måned, hvor der er 6 år (7 år for visse årgange) til folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at anciennitetskravet stiger med folkepensionsalderen.  

Udover din alder og krav om tilknytning til arbejdsmarkedet skal du også opfylde en række generelle betingelser.

For at starte udbetaling af tidlig pension, skal du have haft aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en arbejdsløshedskasse. Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal som udgangspunkt være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du starter udbetaling af tidlig pension.

Retten til seniorpension afhænger af din arbejdsevne, samt hvor mange år du har været på arbejdsmarkedet.

Du skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet med sammenlagt mindst 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse.  

Din arbejdsevne skal være varigt nedsat til højst 15 timer om ugen, målt i forhold til dit seneste job

Du skal højst have 6 år til folkepensionsalderen.  

Derudover skal du opfylde en række generelle betingelser.

Hvornår kan jeg søge om ydelsen?  Du kan søge om ret til tidlig pension 6 år (7 år for visse årgange) før, du når folkepensionsalderen. Du kan søge om seniorpension 6,5 år før, du når folkepensionsalderen.
Hvad får jeg udbetalt? 

Du får højst 14.456 kr. (2024 sats) om måneden før skat, uanset om du er gift, samlevende eller enlig.


Ydelsens størrelse kan nedsættes afhængig af din indtægt ved personligt arbejde og  din pensionsformue.

Som enlig får du højst 20.370 kr. (2024) om måneden før skat.  

Er du gift eller samlevende, får du højst 17.315 kr. (2024) om måneden før skat.
Må jeg have andre indtægter ud over min pension?  Du kan tjene op til 26.200 kr. (2024) om året før skat, uden at det påvirker din ydelse. 

Tjener du mere, vil din ydelse blive sat ned med 64 % af den del af din indtægt ved personligt arbejde, som overstiger 26.200 kr. (2024).

Er du enlig, bliver din ydelse sat ned, hvis du har en indtægt på over 86.900 kr. (2024) om året før skat.

Din ydelse bliver sat ned med 30 % af den del af indtægten, der overstiger 86.900 kr. (2024).

Er du gift eller samlevende, bliver din ydelse sat ned, hvis du og din samlever/ægtefælle tilsammen har en indtægt på over 138.000 kr. (2024) om året før skat.

Er din samlever/ægtefælle pensionist, bliver din ydelse sat ned med 15 % af den del af indtægten, der overstiger 138.000 kr. (2024).

Er din samlever/ægtefælle ikke pensionist, bliver din ydelse sat ned med 30 % af den del af indtægten, der overstiger 138.000 kr. (2024).

Din ydelse kan gøres hvilende, hvis din arbejdsevne over en længere periode forbedres.

Nedsættes ydelsen pga. min pensionsopsparing? 

Tidlig pension kan blive nedsat afhængig af størrelsen på dine løbende livsvarige pensioner og dine øvrige pensionsordninger. Der bliver beregnet 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % af øvrige pensionsordninger.

Tidlig pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger bundfradraget på 109.100 kr. (2024).

Ydelsen kan bortfalde helt på grund af dine pensionsordninger.

Nej, din pensionsformue nedsætter ikke din ydelse. Hvis du får løbende udbetaling fra dine pensionsordninger, indgår disse, når din ydelse bliver beregnet.
Bliver min partners indtægt modregnet?  Nej

Din ydelse bliver sat ned, hvis du og din samlever/ægtefælle tilsammen har en indtægt på over 138.000 kr. (2024) om året før skat.

Fra 1. januar 2023 vil din samlevers/ægtefælles arbejdsindtægt (indtægt ved personligt arbejde) ikke længere indgå i beregningen af din ydelse.

Hvis du allerede er på førtidspension, kan du ikke søge om eller få ret til tidlig pension. Dette gælder også, hvis din førtidspension er gjort hvilende. 

Hvis du overvejer, om du skal gå på tidlig pension eller førtidspension, kan du læse mere om forskellen på de to tilbagetrækningsydelser nedenfor. 

Du kan læse mere om førtidspension her:

  TIDLIG PENSION  FØRTIDSPENSION
Hvornår kan jeg gå på tidlig pension/få førtidspension? Du kan gå på tidlig pension 1, 2 eller 3 år før, du når folkepensionsalderen. Du kan som udgangspunkt få førtidspension, fra du fylder 40 år.
Hvilke krav er der?

Retten til tidlig pension afhænger af, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet.      

Du skal have været mindst 42-44 år på arbejdsmarkedet, fra du fyldte 16 år til den måned, hvor der er 6 år (7 år for visse årgange) til folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at anciennitetskravet stiger med folkepensionsalderen.     

Du skal højst have 3 år (2 år eller 1 år) til folkepensionsalderen.    

Udover din alder og krav om tilknytning til arbejdsmarkedet skal du også opfylde en række generelle betingelser.

For at starte udbetaling af tidlig pension, skal du have haft aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse eller som medlem af en a-kasse. Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal som udgangspunkt være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder til, at du starter udbetaling af tidlig pension.

Du kan få førtidspension, hvis du er fyldt 40 år, og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt nedsat, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob.

Du kan ikke få førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem aktivering, behandling el.lign.  

Er du under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få førtidspension

Hvornår kan jeg søge om ydelsen?   Du kan søge om ret til tidlig pension 6 år (7 år for visse årgange) før, du når folkepensionsalderen. Du skal som udgangspunkt gennem et ressourceforløb, før du kan søge om førtidspension. Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension.
Hvad får jeg udbetalt?  Du får højst 14.456 kr. (2024) om måneden før skat, uanset om du er gift, samlevende eller enlig.                           
Ydelsens størrelse kan nedsættes afhængig af din indtægt ved personligt arbejde og din pensionsformue.

Som enlig får du højst 20.370 kr. (2024) om måneden før skat.  

Er du gift eller samlevende, får du højst 17.315 kr. (2024) om måneden før skat.  

Ydelsens størrelse kan nedsættes afhængig af din og din ægtefælle/ samlevers indtægt.

Må jeg have andre indtægter ud over min pension?  Du kan tjene op til 26.200 kr. (2024) om året før skat, uden at det påvirker din ydelse.               

Tjener du mere, vil din ydelse blive sat ned med 64 % af den del af din indtægt ved personligt arbejde, som overstiger 26.200 kr. (2024).
            

Er du enlig, bliver din ydelse sat ned, hvis du har en indtægt på over 86.900 kr. (2024) om året før skat.

Din ydelse bliver sat ned med 30 % af den del af indtægten, der overstiger 86.900 kr. (2024).

Er du gift eller samlevende, bliver din ydelse sat ned, hvis du og din samlever/ægtefælle tilsammen har en indtægt på over 138.000 kr. (2024) om året før skat.

Er din samlever/ægtefælle pensionist, bliver din ydelse sat ned med 15 % af den del af indtægten, der overstiger 138.000 kr. (2024).

Er din samlever/ægtefælle ikke pensionist, bliver din ydelse sat ned med 30 % af den del af indtægten, der overstiger 138.000 kr. (2024).

Din ydelse kan gøres hvilende, hvis din arbejdsevne over en længere periode forbedres.

Nedsættes ydelsen pga. min pensionsopsparing? Tidlig pension kan blive nedsat afhængig af størrelsen på dine løbende livsvarige pensioner og dine øvrige pensionsordninger. Der bliver beregnet 80% af dine løbende livsvarige pensioner og 5% af øvrige pensionsordninger.
 
Tidlig pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger bundfradraget på 109.100 kr. (2024). Nedsættelsen af tidlig pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

Tidlig pension kan bortfalde helt, hvis din pensionsformue er over en vis størrelse.
Nej, din pensionsformue nedsætter ikke din ydelse. Hvis du får løbende udbetaling fra dine pensionsordninger, indgår disse, når din ydelse bliver beregnet.
Bliver min partners indtægt modregnet? Nej

Din ydelse bliver sat ned, hvis du og din ægtefælle/samlever tilsammen tjener mere end 138.000 kr. (2024) om året før skat.

Fra 1. januar 2023 vil din samlevers/ægtefælles arbejdsindtægt (indtægt ved personligt arbejde) ikke længere indgå i beregningen af din ydelse.


Andre emner

Hvis du skal handle på en andens vegne i forhold til deres ansøgning eller sag om tidlig pension, skal du have en fuldmagt. Det gælder også, selvom I bor sammen, og den anden blot skal snakke med Tidlig Pension om sagen.

Fuldmagt til Tidlig Pension - sådan gør du

Den, der vil give fuldmagt, kan skrive under på en skriftlig fuldmagt

Hvis en anden skal hjælpe dig i kontakten med Udbetaling Danmark, skal du først give denne person fuldmagt.

er kan du digitalt give en anden person fuldmagt til at handle på dine vegne i kontakten med Udbetaling Danmark. Du kan give fuldmagt til et eller flere områder i Udbetaling Danmark.

Hvis du er utilfreds, er du velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark. Hvis du er uenig i en afgørelse om tidlig pension, har du mulighed for at klage over den. Udbetaling Danmark skal have din klage, senest 4 uger efter du har modtaget afgørelsen.

Lovgrundlag

Kontakt Udbetaling Danmark, Tidlig Pension