International pension - Dansk pension i udlandet

Næste udbetaling

Den 30. november 2023

Din folke-, førtids- eller seniorpension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Din pension for 2024

Årsbrevet med beregningen af din pension for 2024 er på vej.

Husk at sikre dig, at tallene på din forskudsopgørelse er rigtige. Udbetaling Danmark bruger forskudsopgørelsen til at beregne din pension. 

Kontakt International Pension