Pension - Hvad skaber ofte misforståelser?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Der kan være forskellige årsager til, at du har fået mindre udbetalt i den årlige ældrecheck, end du mener, du har ret til. Her kan du læse om én af de typiske årsager, så du kan vurdere, om den passer på din situation.

Din forskudsopgørelse kan være sat for højt

Da Udbetaling Danmark beregnede, hvor meget du skulle have udbetalt i ældrecheck, brugte Udbetaling Danmark de oplysninger om din indkomst, der stod i din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen.

I dit brev om ældrechecken kan du se de oplysninger om din indkomst, som Udbetaling Danmark har brugt til at beregne din ældrecheck. Hvis indkomsten i brevet er højere end din faktiske indkomst for året, kan det være årsagen til, at ældrechecken er mindre, end du regnede med.

Hvad sker der med pengene?

Hvis du har fået for lidt i ældrecheck, fordi forskudsopgørelsen var sat for højt, da Udbetaling Danmark beregnede ældrechecken, vil du ikke få udbetalt det manglende beløb med det samme. Beløbet vil i stedet indgå, når din pension for året bliver gjort op.

Hvad har ellers betydning for ældrechecken?

Der kan være andre årsager til, at du har fået mindre i ældrecheck, end du regnede med, eller har fået afslag på ældrecheck. Det kan du læse mere om her:

Husk at rette forskudsopgørelsen

Hvis du vil være sikker på, at Udbetaling Danmark beregner ældrechecken ud fra de rigtige oplysninger om din indkomst for det kommende år, skal du opdatere forskudsopgørelsen hvert år i starten af december.
 
Har du ikke allerede rettet forskudsopgørelsen for året, bør du gøre det, da Udbetaling Danmark også bruger oplysningerne fra forskudsopgørelsen til at beregne din løbende udbetaling af folkepension.

Din pension vil som regel være mindre end den fulde folkepension, hvis du har boet i Danmark i færre end 40 år, i perioden fra du blev 15, til du kan gå på folkepension.

Når folkepensionen er nedsat på grund af ophold i udlandet, kaldes det ’brøkpension’. Det skyldes, at du får en brøkdel af den fulde folkepension. Brøken beregnes ud fra, hvor mange år du har optjent pension i Danmark.

Brøkdelen kan ændre sig med nye oplysninger

Udbetaling Danmark bruger i første omgang dine oplysninger i ansøgningen samt oplysninger fra Folkeregisteret til at afgøre, hvor stor en del af den fulde folkepension du kan få. Brøkdelen kan ændre sig, hvis Udbetaling Danmark får nye oplysninger eller dokumentation, fx fra dig eller fra udenlandske myndigheder.

Hvis du mener, Udbetaling Danmark har sat det antal år, du har optjent dansk pension, for lavt, fordi Udbetaling Danmark mangler nogle oplysninger eller dokumentation, bør du kontakte Udbetaling Danmark.

Tjek om der mangler oplysninger

I din afgørelse fra Udbetaling Danmark kan du se, hvad der er taget med i beregningen af din brøkpension. Hvis du mener, der er andre oplysninger om din optjening af pension, som burde være taget med, skal du kontakte Udbetaling Danmark. Det kan fx være, hvis du har boet i andet land og arbejdet i Danmark eller har været i udlandet for at uddanne dig, og disse oplysninger ikke står i den afgørelse, du har fået.

Hvis der er brug for dokumentation fra den udenlandske myndighed, kan Udbetaling Danmark kontakte myndigheden. Når der er kommet nye oplysninger, beregner Udbetaling Danmark din brøkpension igen.

Ring, hvis du undrer dig

Ring gerne til Udbetaling Danmark, Pension, hvis du undrer dig over beregningen af brøken.

Der kan være forskellige årsager, hvis du oplever, at du pludselig får mindre i folkepension, end du plejer. Du vil altid først have fået et brev fra Udbetaling Danmark, hvis din pension ændrer sig. I brevet kan du se, hvad der er årsagen i din situation, og hvad du skal gøre, hvis du er uenig.

Her på borger.dk kan du læse, hvordan ændringer i din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen kan have betydning for, hvor meget du får udbetalt i pension. Der kan også være andre årsager til, at du har fået mindre i pension.

Udbetaling Danmark bruger din forskudsopgørelse

Når et nyt år begynder, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra oplysningerne i din forskudsopgørelse hos Skattestyrelsen. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, kan du risikere at få udbetalt enten for meget eller for lidt i pension fra årets start.

Hvis du retter din forskudsopgørelse efter den 1. januar, beregner Udbetaling Danmark hele årets pension igen og tilpasser udbetalingerne for resten af året. Hvis du har fået udbetalt for meget i starten af året, bliver beløbet trukket fra i den folkepension, du får udbetalt hver måned resten af året. Du vil derfor få mindre udbetalt resten af året. Hvis du retter forskudsopgørelsen sent på året, kan der være måneder, hvor du slet ikke får folkepension.

Jo før du retter din forskudsopgørelse, jo hurtigere bliver din pension rettet. Vær opmærksom på, at du skal have rettet forskudsopgørelsen i god tid før næste udbetaling af pension, typisk i starten af måneden før.

Der kan være andre årsager

Der kan være andre årsager til, at du får mindre udbetalt, end du plejer, fx hvis du betaler for serviceydelser som madordning, snerydning mv. hos din kommune, eller hvis din ægtefælles indkomst har ændret sig. 

Som udgangspunkt er man enlig, hvis man bor alene, mens man er samlevende, hvis man bor sammen med en anden person på fælles bopæl. Men det afgørende for, om man bliver betragtet som samlevende, er, om man har fælles husførelse med en anden person.

Man kan ikke blive betragtet som samlevende med fx en bror eller en forælder, selvom I har fælles husførelse. For at blive betragtet som samlevende, skal I nemlig kunne gifte jer efter dansk ret.

Se en kort film, der forklarer, hvad Udbetaling Danmark bl.a. lægger vægt på, når Udbetaling Danmark vurderer, om du er enlig forsørger eller samlevende.

Hvad er ’fælles husførelse’?

Man har ’fælles husførelse" med en anden person, hvis man fx deles om indkøb, madlavning, praktiske opgaver og udgifter til bil. Det vil altså sige, at man godt kan have fælles husførelse med en, man ikke bor sammen med og alligevel være samlevende. Man kan også godt være samlevende med en, man ikke er kæreste eller gift med.

Hvornår bliver du betragtet som samlevende?

Udbetaling Danmark betragter dig som samlevende, hvis du har økonomiske fordele ved at dele udgifterne til fx dagligvarer og bil eller praktiske fordele ved at dele opgaver som madlavning, afhentning af børn og lignende. Fordelene skal svare til de fordele, som gifte har.

Du kan blive betragtet som samlevende, hvis:

  • Du bor sammen med en, du har fælles husførelse med, også selvom personen ikke er din kæreste.
  • Du bor alene og har fælles husførelse med en, der bor et andet sted, fx din kæreste.

Du kan læse mere her: