Opgørelse og tilbagebetaling af folke- og førtidspension

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Betal penge tilbage til Udbetaling Danmark

Hvis du skal betale folkepension tilbage, har du mulighed for at betale hele beløbet tilbage eller lave en afdragsordning her:

Hvad hvis jeg ikke gør noget?

Hvis du har fået for meget i pension og ikke betaler beløbet tilbage, eller får en tilbagebetalingsordning, sender Udbetaling Danmark dig op til tre indbetalingskort.

Hvis du ikke betaler beløbet tilbage via et af indbetalingskortene, laver Udbetaling Danmark som udgangspunkt en såkaldt betalingsevnevurdering. 

Ved en betalingsevnevurdering ser Udbetaling Danmark på dine indkomster, udgifter og din formue. Herudfra vurderer Udbetaling Danmark, hvor meget du kan betale tilbage hver måned.

Hvis Udbetaling Danmark laver en betalingsevnevurdering af dig, vil du få det brev om det.

Udbetaling Danmark beregner din pension ud fra oplysninger, som du giver. Derfor kan du være med til at sikre, at du får den rigtige pension i løbet af året, så du ikke skal betale tilbage, når Udbetaling Danmark gør din pension op.

Hvis du får pension hele kalenderåret, og hvis din situation ikke ændrer sig undervejs, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse. Det er derfor vigtigt, at du altid opdaterer den med dine nyeste oplysninger. Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver din årsopgørelse sammenholdt med din forskudsopgørelse. Hvis oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale pension tilbage.

Hvis du bliver pensionist i årets løb, eller hvis din situation ændrer sig undervejs, beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra oplysninger, som du giver direkte til dem. Du skal derfor sikre, at Udbetaling Danmark altid har de rette oplysninger. Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver dine oplysninger sammenholdt med Skattestyrelsens oplysninger. Hvis oplysningerne ikke er ens, kan det være, at du skal betale pension tilbage.

Hvis din samlede indkomst har været lavere end den, din pension blev beregnet på baggrund af i løbet af året, kan det betyde, at du skal have mere pension udbetalt.

Hvis årsopgørelsen viser, at din samlede indkomst var højere end den, din pension blev beregnet på baggrund af i løbet af året, kan det betyde, at du skal betale pension tilbage.

Vær opmærksom på, at din ægtefælle/samlevers indkomst også indgår i beregningen af din pension.

Eksempler
Her kan du se eksempler på tilfælde, hvor man skal have mere pension udbetalt og tilfælde, hvor man skal betale pension tilbage.

Udbetaling Danmark giver både Skattestyrelsen besked om opgørelsen af din pension, hvis du skal have pension udbetalt, og hvis du skal betale pension tilbage.

Hvis du skal have pension udbetalt
Du får ikke en ny årsopgørelse fra Skattestyrelsen, hvis du skal have pension udbetalt, fordi beløbet bliver regnet som en del af din indkomst i det indeværende år.

Hvis du skal betale pension tilbage
Skattestyrelsen sender dig en ny årsopgørelse, hvis du skal betale pension tilbage. I den nye årsopgørelse vil din indkomst være sat ned med det beløb, du har fået for meget i pension i for sidste år.

Når Udbetaling Danmark gør din pension op, bliver din ældrecheck, mediecheck og dit varmetillæg også gjort op.

Det er din endelige tillægsprocent, der afgør, om du har ret til varmetillæg og ældrecheck, og hvor meget du i så fald kan få udbetalt. Din endelige tillægsprocent bliver gjort op ud fra din årsopgørelse samtidig med, at Udbetaling Danmark gør din pension op.

En gang om året gør Udbetaling Danmark din pension op for at se, om du har fået det pension, du havde ret til året før. Det kaldes opgørelse af pension eller efterregulering.

Udbetaling Danmark udsender opgørelsen af din pension i løbet af 3. kvartal på baggrund af din årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Hvis du eller din ægtefælle/samlever har en selvstændig virksomheder, gør Udbetaling Danmark din/jeres pension op, når begge jeres årsopgørelser fra Skattestyrelsen er klar. 

Når Udbetaling Danmark har gjort din pension op, får du et brev, hvor der enten vil stå, at du:

  • har fået den pension, som du havde ret til året før

  • har fået for lidt i pension for året før og derfor skal have pension udbetalt

  • har fået for meget i pension for året før og derfor skal betale penge tilbage.  

Hvis du har fået den pension, du havde ret til
Du skal ikke gøre noget, når du får brevet. I brevet kan du se hvilke indkomstoplysninger, der er brugt i opgørelsen af din pension.

Hvis du skal have mere pension udbetalt
Du skal ikke gøre noget, når du får brevet. I brevet fra Udbetaling Danmark, vil der stå, hvornår du får beløbet udbetalt, og hvor meget du får. Du får som regel beløbet ved den første pensionsbetaling, efter du har fået opgørelsen af din pension. Du kan også se hvilke indkomstoplysninger, der er blevet brugt i opgørelsen af din pension.

Hvis du skal betale pension tilbage
Når du får brevet om opgørelse af din pension fra Udbetaling Danmark, skal du tjekke, om du er enig i de indkomstoplysninger, der er blevet brugt til beregningen af din pension.

Hvis ikke du er enig, er det vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked inden den frist, der står i brevet. Hvis du er enig i indkomstoplysningerne, kan du betalte beløbet tilbage her:

Du skal kun betale tilbage, hvis beløbet er over 249 kr. 

Udbetaling Danmark pålægger ikke renter på den pension, du skal betale tilbage.

I brevet om opgørelsen af pension er der indkomster under 'Oversigt over indkomstgrundlag', som kan være svære at genkende, hvis din opgørelse har flere perioder.

Udbetaling Danmark har lavet et eksempel, som kan hjælpe dig med at forstå dine tal. Forklaringen er på side 3 i eksemplet.

Hvis du vil se de beregninger, som er brugt til opgørelsen af din pension, er du velkommen til at ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61.

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension