Førtidspension

SUPP

Som førtidspensionist kan du oprette en ekstra pension, som hedder SUPP (Supplerende arbejdsmarkedspension). Pensionen bliver udbetalt løbende, når du når folkepensionsalderen.

Næste udbetaling

Kontakt Udbetaling Danmark, Pension