Førtidspension

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for førtids- og seniorpension.


Kort film om 'Din Pension' (nyt vindue)

Få overblik over din førtidspension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys din formue
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde. 

Indefrosne feriepenge 2021

Få svar på, hvad udbetalingen af de indefrosne feriepenge betyder for dine ydelser fra Udbetaling Danmark. 

Din pension bliver gjort op nu

Udbetaling Danmark sender nu opgørelsen af pension for 2020 til pensionister, som selv eller hvis ægtefælle/samlever har selvstændig virksomhed.

Indkomster fra corona-relateret arbejde

Oplys dine indkomster, hvis du har haft corona-relateret arbejde. 

Næste udbetaling 

Den 29. oktober 2021

Førtidspension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden