Hvad er fortrydelsesordningen?

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Søg om gentilmelding eller tilmelding via fortrydelsesordningen

Hvis du tidligere har fravalgt efterlønsordningen, og du ikke kan blive optaget i fleksydelsesordningen på almindelige vilkår, kan du i nogle tilfælde melde dig ind via fortrydelsesordningen. Det kræver, at du ikke har fået dine efterlønsbidrag udbetalt.

For at få ret til fleksydelse efter fortrydelsesordningen skal du:

  • have været medlem af en a-kasse uafbrudt fra:
    - den 1. januar 1997, hvis du er født før 1. januar 1973
    - din 24-års fødselsdag, hvis du er født 1. januar 1973 eller senere
  • have betalt fleksydelsesbidrag uafbrudt fra tilmeldingen til fleksydelsesordningen indtil fleksydelsesalderen
  • have betalt efterløns-/fleksydelsesbidrag i mindst 15 år før fleksydelsesalderen.

Bliver du optaget i fleksydelsesordningen gennem fortrydelsesordningen, er fleksydelsen lavere, end hvis du er optaget på almindelige vilkår.

Størrelsen af fleksydelsen afhænger af, hvor meget du har nået at indbetale til efterlønsordningen.

Fleksydelsen bliver nedsat med 2 pct. af den højeste dagpengesats for hvert hele år, du mangler at betale efterløns-/fleksydelsesbidrag i forhold til, hvis du var optaget gennem den ordinære ordning. 