International pension - Dansk pension i udlandet

Næste udbetaling

Den 29. september 2023

Din folke-, førtids- eller seniorpension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Din pension bliver gjort op nu

Udbetaling Danmark sender nu opgørelsen af pension for 2022 til pensionister, der bor i udlandet.

Leveattest 2023 

Du skal kun bekræfte, at du er i live, hvis du har modtaget brev fra Udbetaling Danmark. 

Nye regler fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst ikke længere i beregning af pension.

Kontakt International Pension