International pension - Dansk pension i udlandet

Næste udbetaling

Den 31. januar 2023

Din folke-, førtids- eller seniorpension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Din pension for 2023

I starten af december 2022 modtog du et årsbrev med beregningen af din pension for 2023.

Husk at sikre dig, at tallene på din forskudsopgørelse er rigtige. Udbetaling Danmark bruger forskudsopgørelsen til at beregne din pension. 

Nye regler fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst ikke længere i beregning af pension.

Kontakt International Pension