Folkepension

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Nye regler fra 1. januar 2024

Folkepensionisters arbejdsindkomst indgår fra 1. januar 2024 ikke længere i beregningen af folkepension.

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension'

Næste udbetaling

Den 29. marts 2024

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Din pension for 2024

I årsbrevet fra Udbetaling Danmark kan du se beregningen af din pension for 2024.

Husk at sikre dig, at tallene på din forskudsopgørelse er rigtige. Udbetaling Danmark bruger forskudsopgørelsen til at beregne din pension.