Folkepension

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension' (nyt vindue)

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Indkomster fra arbejde rettet mod fordrevne fra Ukraine

Arbejder du eller din ægtefælle/samlever på en arbejdsplads, som varetager opgaver med personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal indkomsten fra dette arbejde ikke indgå i beregningen af din pension. 

Indkomster fra corona-relateret arbejde

Oplys dine indkomster, hvis du har haft corona-relateret arbejde.

Indefrosne feriepenge 2021

Få svar på, hvad udbetaling af de indefrosne feriepenge betyder for dine ydelser fra Udbetaling Danmark. 

Næste udbetaling

Den 28. februar 2023

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Har du oplyst din formue til ældrecheck?

Hvis du har ret til ældrecheck, og du giver Udbetaling Danmark oplysninger om din formue senest d. 10. januar 2023, får du udbetalt ældrechecken sammen med din pension d. 31. januar 2023.

Nye regler fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst ikke længere i beregning af pension.

Din pension for 2023

I starten af december 2022 modtog du et årsbrev med beregningen af din pension for 2023.

Husk at sikre dig, at tallene på din forskudsopgørelse er rigtige. Udbetaling Danmark bruger forskudsopgørelsen til at beregne din pension. 

Stiger dine varmeudgifter?

Hvis dine varmeudgifter stiger pga. højere energipriser, kan du måske få mere i varmetillæg.