Folkepension

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension'

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Indkomster fra arbejde rettet mod fordrevne fra Ukraine

Arbejder du eller din ægtefælle/samlever på en arbejdsplads, som varetager opgaver med personer, der er fordrevet fra Ukraine, skal indkomsten fra dette arbejde ikke indgå i beregningen af din pension. 

Indkomster fra corona-relateret arbejde

Oplys dine indkomster, hvis du har haft corona-relateret arbejde.

Indefrosne feriepenge 2021

Få svar på, hvad udbetaling af de indefrosne feriepenge betyder for dine ydelser fra Udbetaling Danmark. 

Næste udbetaling

Den 30. juni 2023

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Din pension bliver gjort op nu

Fra slutningen af maj måned sender Udbetaling Danmark opgørelsen af pension for 2022 ud. 

Nye regler fra 1. januar 2024

Folkepensionisters arbejdsindkomst indgår fra 1. januar 2024 ikke længere i beregningen af folkepension.

Nye regler fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst ikke længere i beregning af pension.

Stiger dine varmeudgifter?

Hvis dine varmeudgifter stiger pga. højere energipriser, kan du måske få mere i varmetillæg.