Folkepension

Få overblik over din folkepension

  • se, hvad du får udbetalt næste gang
  • oplys formue til ældrecheck og helbredstillæg
  • se beskeder fra Udbetaling Danmark
  • giv besked om ændringer til din situation
  • beregn, hvad en ændring i din situation kan betyde.

Nye regler fra 1. januar 2024

Folkepensionisters arbejdsindkomst indgår fra 1. januar 2024 ikke længere i beregningen af folkepension.

Se en kort film om 'Din Pension' - det er Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning for folkepension.


Kort film om 'Din Pension'

Nye regler fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 indgår din ægtefælles/samlevers arbejdsindkomst ikke længere i beregning af pension.

Indefrosne feriepenge 

Få svar på, hvad udbetaling af de indefrosne feriepenge betyder for dine ydelser fra Udbetaling Danmark. 

Næste udbetaling

Den 31. oktober 2023

Folkepension bliver udbetalt den sidste hverdag i måneden.

Din pension bliver gjort op nu

Udbetaling Danmark sender nu opgørelsen af pension for 2022 ud til pensionister, som selv eller hvis ægtefælle/samlever har selvstændig virksomhed eller udenlandske indkomster.

Stiger dine varmeudgifter?

Hvis dine varmeudgifter stiger pga. højere energipriser, kan du måske få mere i varmetillæg.