Ansøg om tilskud til dækning af rejseudgifter til, fra og i Grønland

Tilskuddet kan bevilliges ved rejser, der imødekommer sociale hensyn, eller som bidrager til at formidle kontakt mellem Grønland og øvrige Danmark.

Puljen til rejseudgifter til, fra og i Grønland indeholder begrænsede midler. Derfor gives tilskuddene i første række til rejser i forbindelse med begravelser af børn og forældre og til besøgsrejser i forbindelse med livstruende sygdom hos personer, der står ansøger nært.

Midlerne tildeles fortrinsvis personer, som har et begrænset rådighedsbeløb.

Kontakt

70 12 80 55 (Telefontid)

intpension@atp.dk

Kongens Vænge 8
3400 Hillerød