International Sygesikring - Sådan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Når du er i kontakt med Udbetaling Danmark om International Sygesikring, behandler de oplysninger om dig. Udbetaling Danmark er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som de har om dig.

International Sygesikring omfatter:

 • Det blå EU-sygesikrings kort
 • Det særlige sundhedskort
 • Oplysning om sygesikringsland

Her kan du læse, hvilke personoplysninger Udbetaling Danmark behandler om dig, hvordan de behandler dem, og hvilke rettigheder du kan gøre brug af i forbindelse med behandlingen.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden at have en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om International Sygesikring uden at have en sag i forvejen, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer. Det gør de for at kunne dokumentere din henvendelse.

Hvis du senere søger eller får ret til sygesikring, vil Udbetaling Danmark behandle dine personoplysninger. Du vil få nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger, der vil indgå i behandlingen af din sag, når du søger eller tilkendes retten til sygesikring.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark

Hvis du ringer til os, kan du blive spurgt, om du vil sige ja til, at vi må optage samtalen. Udbetaling Danmark vil alene bruge optagelsen til at uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen.

Hvis du søger om eller har ret til Sygesikring

Hvis du søger om eller har ret til Sygesikring, behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger til følgende formål:

 • For at afgøre din ret til Sygesikring.
 • At uddanne medarbejderne og forbedre kundeoplevelsen, hvis du ringer til Udbetaling Danmark og siger ja til, at samtalen må optages.

Udbetaling Danmark vil kun indhente de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark kan indhente følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

Udbetaling Danmark, International Sygesikring, modtager følgende almindelige personoplysninger

 • Personnummer og andre stamoplysninger fra CPR
 • Indkomstoplysninger mv. fra Skattestyrelsen
 • Oplysninger om adresseændringer fra kommunen
 • Oplysninger om ansættelsesforhold fra din arbejdsgiver
 • Oplysninger der kan være relevante for din sygesikring fra udenlandske myndigheder.

Udbetaling Danmark vil behandle dine personoplysninger, når de fx træffer afgørelser om din ret til sygesikring eller ved anden sagsbehandling.

For at kontrollere, at du har ret til sygesikring, kan Udbetaling Danmark, International Sygesikring, samkøre deres egne oplysninger med ikke-følsomme oplysninger, som de har indhentet om dig. Udbetaling Danmark, International Sygesikrings, egne oplysninger om dig er dem, du selv har oplyst, og de oplysninger, de får fra andre ydelsesområder i Udbetaling Danmark om fx indkomstoplysninger.

Udbetaling Danmark, International Sygesikring, kan videregive oplysninger om dig til andre, der har ret til at få oplysningerne, fx myndigheder, institutioner og relevante private virksomheder, se nedenfor.

Udbetaling Danmark, International Sygesikring, kan videregive følgende typer personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger

Udbetaling Danmark, International Sygesikring, videregiver følgende almindelige personoplysninger

 • Oplysninger om CPR, betalingskommune, sygesikringsgruppe og kortets gyldighed til Regionerne og kommunerne.
 • Oplysninger om sygesikrings status til udenlandske myndigheder.
 • Oplysninger vedrørende ansøgningen til Særligt Sundhedskort til din arbejdsgiver (dog kun ved dit samtykke)
 • Oplysning om sygesikringsstatus i Danmark til Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Til Rigsarkivet skal vi i nogle tilfælde videregive din sag.

Udbetaling Danmark, International Sygesikring, vil gemme dine oplysninger under behandlingen af din sag og slette dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne vil blive gemt efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses-, bogførings- og arkivloven.

Hvis du har accepteret, at Udbetaling Danmark må optage en samtale, sletter Udbetaling Danmark optagelsen efter 2 måneder. Du kan altid få slettet samtalen tidligere ved at kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring.

Udbetaling Danmark, International Sygesikring, kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes ved, at der indhentes oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til det Blå EU-sygesikringskort. 

Du kan få en kopi af de oplysninger, Udbetaling Danmark, International Sygesikring, behandler om dig (indsigt).

Du kan klage over, at Udbetaling Danmark, International Sygesikring, behandler oplysninger om dig (indsigelse).

Du kan også anmode om:

 • at få dine personoplysninger berigtiget eller slettet
 • at få sendt oplysningerne til dig selv eller til en anden (dataportabilitet)
 • at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til de ovenstående rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til at få personoplysninger slettet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med databehandlingen.

Hvis du har forældremyndighed eller forældreansvar for et barn under 18 år, og oplysninger om barnet indgår i sagen, har barnet også disse rettigheder.

Har du spørgsmål til din internationale sygesikring?

Hvis du har spørgsmål til din sygesikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring.

Har du spørgsmål om dine personoplysninger?

Har du spørgsmål til Udbetaling Danmarks behandling af dine personoplysninger, eller vil du gøre brug af dine rettigheder om fx indsigt i eller rettelse af dine personoplysninger, kan du kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring.

Hvis du skriver, skriv venligst 'personoplysninger' i overskriften.

Er du utilfreds med behandlingen af dine personoplysninger?

Hvis du mener, at du ikke har fået tilstrækkeligt svar på dit ønske om indsigt i dine personoplysninger, eller at Udbetaling Danmark ikke har overholdt dine rettigheder, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren.

Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om international sygesikring.

Er du uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om international sygesikring, skal du kontakte Udbetaling Danmark, International Sygesikring.

Udbetaling Danmark er dataansvarlig

Udbetaling Danmark
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød
CVR-nr. 33236239