Tolkning for patienter

Du har ret til tolkebistand ved behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge og sygehusbehandling

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du har ret til tolkebistand, når du er til samtale og behandling hos din praktiserende læge, en speciallæge eller på sygehuset, når:

 • dit danske sprog ikke rækker til at føre en samtale og forstå en information
 • når du har et hørehandicap
 • når lægen skønner, at det er nødvendigt af hensyn til behandlingen.

Tolkning er bl.a. vigtigt for:

 • patientsikkerheden
 • at du kan få information og samtykke om behandlingen.

Gratis tolkebistand

Det er lægen, der skønner om tolkebistand er nødvendig for din behandling, og bestiller en professionel tolk. Lægen får udgiften refunderet af regionen.

Tolkebistand du selv skal betale

Du skal betale et gebyr for tolkning på grund af sprogproblemer, hvis du har boet i Danmark mere end 3 år og fortsat ikke kan føre en samtale og forstå information på dansk.

Hvad koster det?

Størrelsen af gebyret er forskellig og afhænger bl.a. af, om der er tale om en video-/teletolk eller en tolk, der møder frem personligt. Se prislisten:

 • Video-/teletolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge koster 191 kr. (2024)
 • Fremmødetolkning ved ambulant besøg på sygehus, konsultation hos alment praktiserende læge og praktiserende speciallæge koster 334 kr. (2024)
 • Video-/teletolkning ved indlæggelse på sygehus koster 957 kr. (2024)
 • Fremmødetolkning ved indlæggelse på sygehus koster 1.675 kr. (2024)

Undtagelser for gebyr

Der er undtagelser for gebyret, fx:

 • hvis du på grund af alder eller af anden årsag har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og af den grund ikke er i stand til at lære og bruge dansk
 • for forældre som, i forbindelse med behandling af et barn, har brug for tolkebistand
 • for børn der møder frem til behandling uden forældre.

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager over afgørelser om tolkebistand.

Du skal indgive din skriftlige klage over afgørelsen til Styrelsen for Patientklager inden 4 uger. Klagefristen regnes normalt fra det tidspunkt, hvor du er blevet vejledt om eller i øvrigt er blevet opmærksom på din klagemulighed.