Psykiatriske sygehuse og distriktspsykiatrien

Behandling af psykiske lidelser kan foregå i distriktspsykiatrien eller på et psykiatrisk sygehus

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Distriktspsykiatrien – også kaldet lokalpsykiatrien – er for personer, der har en psykisk lidelse og har behov for psykiatrisk behandling, men som ikke behøver at være indlagt.

Behandlingen foregår om dagen enten i distriktspsykiatriens lokaler eller hjemme hos patienten. Du skal henvises af din læge.

Psykiske lidelser medfører ofte forskellige problemer i hverdagen. Derfor har distriktspsykiatrien teams, der er sammensat af forskellige faggrupper, fx:

  • læge, sygeplejerske
  • socialrådgiver, socialpædagog
  • psykolog
  • ergoterapeut, fysioterapeut

Du kan bruge Find Behandler på sundhed.dk til at finde kontaktoplysninger til psykiatrien i din region.

Hvis du har behov for at blive indlagt, kan det enten være på en psykiatrisk afdeling på et almindeligt sygehus eller på et psykiatrisk sygehus. Der findes både lukkede afdelinger, som er aflåst hele døgnet, og åbne afdelinger, der minder mere om almindelige sygehusafdelinger.

En psykiatrisk afdeling og et psykiatrisk sygehus:

  • stiller diagnoser
  • behandler og forebygger psykiske og udviklingsmæssige forstyrrelser og sygdomme
  • behandler både børn, unge og voksne

Det kræver henvisning fra din egen læge eller en speciallæge at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Du kan benytte Find Behandler på sundhed.dk til at finde kontaktoplysninger til psykiatrien i din region.

Du kan sende klager over behandling på psykiatrisk sygehus eller i distriktspsykiatrien til Styrelsen for Patientklager eller til en patientvejleder i din region. En patientvejleder kan også hjælpe dig med at lave klagen.

Hvis du vil klage over tvangsbehandling, skal du klage til det psykiatriske patientklagenævn i din region. Du kan finde mere information om dine muligheder for at klage over anvendelse af tvang i psykiatrien på hjemmesiden for Nævnenes Hus.