Naturlægemidler

Naturlægemidler er en særlig gruppe lægemidler, der indeholder naturlige stoffer fx planteudtræk

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Naturlægemidler er en særlig type medicin, som typisk indeholder tørrede planter, plantedele, udtræk af planter eller andre naturligt forekommende stoffer.

Sundhedsstyrelsen skal godkende et naturlægemiddel, inden det kan sælges. Styrelsen sikrer, at lægemidlet indeholder det, der står på emballagen, og at det har samme kvalitet som anden medicin.

Der er i dag registreret over 70 naturlægemidler, som er godkendt til anvendelse ved forskellige sygdomme.

Som ved anden medicin kan der også ved naturlægemidler være uventede og uønskede effekter (bivirkninger). Du kan læse mere om bivirkninger ved naturlægemidler i indlægssedlen eller på apoteket.dk.

Hvis du bruger flere slags medicin og naturlægemidler, kan det ændre medicinens virkning. Du kan kontrollere, om din medicin er farlig at bruge sammen med andre midler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.