Klag over sundhedsvæsenet

Find dit klageskema

Tag guiden og find ud af, hvor du kan klage, søge erstatning eller godtgørelse.

Dine klagemuligheder

Du har forskellige klagemuligheder, hvis du er utilfreds med en oplevelse i sundhedsvæsenet.

Video om Hvordan kan du klage

Tjekliste til din klage

  • Hvis du vil klage over en behandling, skal du oplyse: Navn på behandlingssted, eventuelle navne på sundhedspersoner (ikke et krav) og dato for behandlingen, du klager over.
  • Du skal oplyse, hvilken eller hvilke afgørelser, du vil klage over, hvis du klager over en afgørelse. 
  • Du skal have en fuldmagt, hvis du opretter klagen på vegne af en anden. 

Søg hjælp hos en patientvejleder

Patientvejlederen kan blandt andet hjælpe dig med at:

  • blive informeret bredt om fx sygehusvalg, ventetider og patientrettigheder
  • klage over en behandling
  • søge erstatning
  • klage over en afgørelse