Klag over psykologer

Du kan både klage over en psykolog i og uden for sundhedsvæsenet

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Start Klag over sundhedsfaglig behandling

Klager over psykologer i sundhedsvæsenet behandles af Styrelsen for Patientklager som en klage over en sundhedsfaglig behandling.

Klager over en psykolog inden for sundhedsvæsenet gælder blandet andet:

  • Udredning og behandling foretaget af en psykolog på et sygehus, herunder i psykiatrien.
  • Udredning og behandling foretaget af en psykolog i egen klinik efter henvisning fra egen læge.

Hvis du er utilfreds med en autoriseret psykologs faglige arbejde uden for sundhedsvæsenet, kan du kontakte Psykolognævnet. Psykolognævnet fører tilsyn med autoriserede psykologer og deres faglige virke.

Du kan fx henvende dig til Psykolognævnet, hvis du er utilfreds med en psykologs børnesagkyndige undersøgelse til brug i en samværssag.

Det er ikke en direkte klagemulighed. Men henvendelser til Psykolognævnet giver nævnet kendskab til sager, hvor der evt. er grundlag for at rejse en tilsynssag. På den baggrund kan nævnet fx udtale kritik, iværksætte skærpet tilsyn, give påbud eller fratage en psykolog autorisationen.

Du skal henvende dig skriftligt til Psykolognævnet. Læs mere her:

Du kan læse mere på:

Du skal være opmærksom på, at en klage ikke kan udløse en erstatning. Er du kommet til skade i forbindelse med en behandling eller en undersøgelse, og ønsker du at søge om erstatning, skal du henvende dig til Patienterstatningen.

Læs mere om erstatning: