Søg erstatning hos Patienterstatningen

Søg erstatning hos Patienterstatningen

Start

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Alle kan søge erstatning hos Patienterstatningen, hvis de får en skade, når de bliver behandlet eller køber medicin i Danmark.

Skader efter behandling eller brug af medicin kan for eksempel ske:

  • på sygehuset
  • hos din egen læge
  • på et privathospital
  • hos en privatpraktiserende speciallæge
  • på plejehjemmet
  • på døgninstitutionen.

Al sundhedsfaglig behandling og medicinering er dækket, uanset hvor behandlingen er foregået. Det har ingen betydning, om behandlingen er sket på en offentlig eller privat institution.

Du kan også søge erstatning for bivirkninger ved medicin, selvom de står på indlægssedlen. De skal bare være sjældne og alvorlige, i forhold til den sygdom du bliver behandlet for.

Du kan ikke søge erstatning:

  • for skader, der skyldes den sygdom eller ulykke, du behandles for
  • for fejl, brud på regler og rettigheder, hvis du ikke har fået en fysisk eller psykisk skade.
Start Søg erstatning eller følg din sag hos Patienterstatningen

Du kan søge erstatning hos Patienterstatningen. Patienterstatningen har ansvaret for at indhente alt relevant materiale og vurdere, om du har ret til erstatning.

Idéen er, at gøre det så let at søge erstatning som muligt for borgerne. Du behøver derfor ikke advokat for at søge erstatning.

Hvis du er utilfreds med Patienterstatningens afgørelse, kan du anke den til Ankenævnet for Patienterstatningen. Du vil også til sidst kunne tage sagen videre til domstolene.

Hvis du bliver skadet i forbindelse med tandbehandling hos en privat praktiserende tandlæge, regionstandplejen, de kommunale tandlægeordninger og universiteternes tandlægeskoler, kan du anmelde skaden til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning. Hvis skaden sker på et hospital, kan du anmelde den til Patienterstatningen.