Godtgørelse til indirekte asbestofre

Indirekte asbestofre kan søge om godtgørelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan søge om kulancemæssig godtgørelse på 170.000 kr. til indirekte asbestofre, hvis du er diagnosticeret med kræfttypen malignt mesotheliom, og du er/har været ægtefælle/samlever/forælder eller hvis du på anden måde har været en del af husstanden til en person, der har været direkte erhvervsmæssigt udsat for asbestfibre.

Du kan også søge om godtgørelse, hvis du har været udsat for en industriel smittekilde gennem ikke erhvervsmæssigt ophold i nærheden af en sådan kilde i en afstand på under 750 m. Alle af de følgende kriterier skal være opfyldt for at være berettiget til godtgørelsen til indirekte asbestofre:

  • Du har ikke selv været direkte eksponeret for asbest i arbejdsøjemed (hvis du har, så skal du i stedet kontakte Arbejdsmarkedserhvervssikring)
  • Du har selv været indirekte eksponeret for asbest enten gennem en anden person i din (evt. tidligere) husstand eller gennem ophold under 750 m fra en industriel smittekilde
  • Du er diagnosticeret med kræfttypen malignt mesotheliom
  • Du har haft en tidsmæssig relevant og tæt kontakt med den person, der er erhvervsmæssigt eksponeret, eller til den industrielle smittekilde

Du kan læse mere om kriterierne og søge om godtgørelse hos Styrelsen for Patientklager.

Godtgørelsen udbetales per kulance og udgør et fast beløb på 170.000 kr. Der kan kun søges om godtgørelse én gang.