Godtgørelse til indirekte asbestofre

Indirekte asbestofre kan søge om godtgørelse

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Du kan søge om godtgørelse, hvis du har fået lungehindekræft, bughindekræft og testikelhindekræft, fordi du indirekte er blevet udsat for asbestfibre.

Du kan være indirekte asbestoffer, hvis du er eller har været del af samme husstand som den person, der direkte erhvervsmæssigt har været udsat for asbestfibre. Det drejer sig om:

  • ægtefælle/samlever
  • tidligere ægtefælle/samlever
  • forælder
  • andre personer, der er eller har været en del af husstanden, fx børn.

Du kan fx have været indirekte udsat for asbestfibre ved at vaske asbestfyldt arbejdstøj.

Det er et krav, at du er blevet diagnosticeret med lungehindekræft, bughindekræft eller testikelhindekræft, når du søger om godtgørelse. Derudover er der en række andre kriterier, der skal være op-fyldt.

Du kan læse mere kriterierne og søge om godtgørelse hos Styrelsen for Patientklager.

Godtgørelsen udbetales per kulance og udgør et fast beløb på 170.000 kr. Der kan kun søges om godtgørelse én gang.