Fripolice til særlig begravelseshjælp

Læs mere og selvbetjeningsløsninger

Hvis afdøde har fået udstedt en fripolice fra en anerkendt sygekasse, Danske Sygekassers Udligningskasse for Begravelseshjælp eller Udligningskassen for Begravelseshjælp, kan pårørende have ret til at modtage særlig begravelseshjælp.

Der er to former for særlig begravelseshjælp:

Den ene form for særlig begravelseshjælp bliver udbetalt til pårørende efter personer, der i hele perioden fra 1. januar 1954 til 31. marts 1973 har været medlem af en anerkendt sygekasse eller omfattet af begavelseshjælp i Danske Sygekassers Udligningskasse for Begravelseshjælp.
For at få særlig begravelseshjælp skal der være sikret en begravelseshjælp, som overstiger 350 kr. Denne form for særlig begravelseshjælp bliver udbetalt af Udbetaling Danmark.

Den anden form for særlig begravelseshjælp bliver udbetalt til pårørende efter personer, der den 1. april 1973 var bosat i udlandet, og som fik udstedt en fripolice på baggrund af en direkte forsikring i Udligningskassen for Begravelseshjælp.

Denne form for særlig begravelseshjælp bliver udbetalt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Hvis du ønsker at søge, kan du kontakte ministeriet via hjemmesiden

Er du i tvivl om fripolicer og særlig begravelseshjælp, kan du kontakte Udbetaling Danmark.